Tài trợ bài viết này và giới thiệu dịch vụ, sản phẩm, thương hiệu, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đến với cộng đồng.
STDIO Để phát triển một ứng dụng android có nhiều IDE hỗ trợ khác nhau: Eclipse, Netbean, Xamarin Studio… Tác giả sẽ viết về cách sử dụng Android Studio để tiếp nối bài viết Cài Đặt Môi Trường Lập Trình Android Studio Trên Windows Và Tạo Project Đầu Tiên của tác giả Lê Minh Trung, và đồng thời vì đây là IDE được google khuyến khích các lập trình viên sử dụng trong quá trình phát triển ứng dụng android.
Nội dung bài viết

Giới thiệu

Để phát triển một ứng dụng android có nhiều IDE hỗ trợ khác nhau: Eclipse, Netbean, Xamarin Studio… Tác giả sẽ viết về cách sử dụng Android Studio để tiếp nối bài viết  Cài Đặt Môi Trường Lập Trình Android Studio Trên Windows Và Tạo Project Đầu Tiên  của tác giả Lê Minh Trung, và đồng thời vì đây là IDE được google khuyến khích các lập trình viên sử dụng trong quá trình phát triển ứng dụng android.

Tiền đề bài viết

Bài viết hướng dẫn cách tạo mới và chạy một ứng dụng android sử dụng máy ảo.

Đối tượng hướng đến

Bài viết hướng đến các bạn đã biết và sử dụng ngôn ngữ lập trình Java.

Yêu cầu chuẩn bị

Đọc qua và thực hiện theo hướng dẫn của bài viết Cài Đặt Môi Trường Lập Trình Android Studio Trên Windows Và Tạo Project Đầu Tiên.

Quy trình

Khởi động Android Studio

Sau khi khởi động Android Studio sẽ có giao diện như hình dưới.

 • Cửa sổ Recent Projects: Chứa các Project đã mở gần đây
 • Cửa sổ Quick Start
  • Start a new Android Studio project: Dùng để khởi tạo một proejct mới
  • Open an existing Android Studio project: mở một project được tạo bởi Android Studio (không phải các IDE khác)
  • Import an Android code sample: Nơi đây chức các sample giúp các bạn học nhanh hơn cách sử dụng những thành phần trong Android.
  • Check out project from Version Control: Sử dụng để checkout từ các dịch vụ VCS
  • Import project (Eclipse ADT, Gradle, etc..): Import Project được tạo bởi các IDE khác, không phải Android Studio
  • Configure: Thiết lập các cấu hình, cài đặt cho Android Studio
  • Docs and How-Tos: Các thư mục hướng dẫn

ss_1

ss_2

Start a new Android Studio project

Sau khi nhất vào Start a new Android Studio project sẽ hiện ra giao diện như hình.

ss_3

 • Application Name: Tên của ứng dụng
 • Company Domain: Domain của bạn, nếu không có thì có thể đặt tạm là gì đó cũng được.
 • Project location: Đường dẫn đến thư mục lưu project

ss_4

 • Minimum SDK: SDK càng thấp thì hỗ trợ càng nhiều phone, tuy nhiên sẽ ít chức năng hơn.

Sau khi thiết lập xong nhấn Next sẽ có giao diện như hình dưới

ss_5

 • Ở đây sẽ hỗ trợ các bạn khi khởi tạo project sẽ có Activity nào khởi đầu. Chúng ta sẽ chọn Add No Activity để bắt đầu. Nguyên nhân tôi chọn No Activity để hướng dẫn đầy đủ các bước tạo 1 Acitivity như thế nào, và chúng ta sẽ dùng điều đó sau này.
 • Nhấn Finish

Tạo Activity Đầu tiên

Sau khi project được khởi tạo, các bạn làm theo hình để tạo Activity đầu tiên.

ss_6

 • Chọn Blank Activity. Sẽ thấy giao diện như hình dưới

ss_7

Các bạn nhớ phải check vào ô Launcher Activity để xác nhận rằng đây là Activity đầu tiên sẽ khởi chạy của ứng dụng.

 • Activity Name: Đây chính là tên của class ta tạo ra. Không thể có dấu space trong tên này. Khuyến khích nên đặt tên có hậu tố **Activity để dễ phân loại.
 • Layout Name: Đây là tên của file layout của Activity này. Có thể hiểu đơn giản rằng file này quyết định ta sẽ đặt gì lên Activity của ứng dụng.
 • Title: Title của Activity trên thanh ActionBar. Chúng ta sẽ có 1 bài viết về Actionbar sau này.
 • Menu Resource Name: đây cũng là một file layout. Nhưng mà layout của actionbar.
 • Sau khi thiết lập đầy đủ, các bạn nhấn Finish

Khởi chạy ứng dụng android đầu tiên

Trước khi chạy ứng dụng android đầu tiên ta cần xem qua các file cần thiết để chạy cho một ứng dụng.

ss_8

3 File quan trọng để thể hiện lên MainActivity

 • MainActivity.java: Toàn bộ xử lý, hoạt động của màn hình MainActivity sẽ được gói gọn trong class này. Bạn có thể liên tưởng đến GameScene giống như trong cocos2d-x hoặc Unity3D.
 • activity_main.xml: Toàn bộ thông tin về layout của ActivityMain sẽ được thiết lập ở đây. Nó giống như việc bạn dùng Map Editor để xuất ra 1 file layout của Map trong Game, sau đó vào Game đọc file đó và load lên màn hình đúng như đã thiết lập.
 • menu_main.xml: Về bản chất thì đây cũng chỉ là một file layout. Tuy nhiên file này thể hiện layout cho ActionBar chứ không phải layout cho màn hình chính của MainActivity.

Nhấn nút ‘Run app’ hoặc Shift + F10 để triển khai ứng dụng vào thiết bị.

ss_9

Trên đây là hướng dẫn khởi tạo và chạy ứng dụng đầu tiên Android Studio.

Các bài có giá trị khác

THẢO LUẬN
ĐÓNG