Rèn luyện lập trình cũng như học tập, rèn luyện bất kỳ môn học, lĩnh vực khác, ngoài nỗ lực của bản thân cũng cần có phương pháp khoa học cụ thể, có như vậy bạn mới dễ dàng tiến bộ.