Khóa học Python for Artists đào tạo lập trình, ứng dụng cho artists theo phương pháp xây dựng các tool, ứng dụng cụ thể trên Maya, là 1 trong các khóa đào tạo technical artists từ cơ bản.