Theo thời gian, tôi đã quan sát thấy có 3 ứng dụng phổ biến chính cho Python và trong thời đại này, ít nhất cũng phải có chút hiểu biết về 3 điều sau và phải thông thạo 1 trong 3 nếu bạn muốn làm việc lâu dài với Python