STDIO
Tìm kiếm gần đây
  • Nội dung
  • QR Code
  • 0
  • 0
  • Sao chép

  Cơ Bản về Ảnh - Cách OpenCV Lưu Trữ Dữ Liệu Ảnh

  Khái niệm cơ bản về ảnh và cách lưu trữ dữ liệu ảnh trong OpenCV.

  Kim Uyên

  24/05/2016
  13/09/2020
  4 phút đọc
  Cơ Bản về Ảnh - Cách OpenCV Lưu Trữ Dữ Liệu Ảnh

  Ảnh số

  Thường gọi tắt là ảnh, kèm theo kích thước của nó. Ví dụ: 1 ảnh có kích thước 640px * 480 px. Ảnh là 1 ma trận 2 chiều có kích thước với:

  • Số cột là chiều rộng (640).
  • Số dòng là chiều cao (480).
  • Mỗi phần tử trong ma trận là 1 pixel - điểm ảnh.

  Đơn vị cơ bản nhất của ảnh là điểm ảnh (pixel), tùy vào giá trị của điểm ảnh mà ảnh có kết quả hiển thị khác nhau. Mỗi điểm ảnh có giá trị được lưu trữ bằng số lượng byte (depth) và số kênh màu khác nhau.

  Các loại ảnh

  Ảnh nhị phân

  Mỗi điểm ảnh có thể nhận 1 trong 2 giá trị là 0 hoặc 1. Thông thường, khi thực hiện thao tác với ảnh nhị phân, sử dụng ảnh xám để lưu trữ. Bằng cách này, có cái nhìn trực quan hơn khi thao tác. Giá trị độ xám bằng 0 (biểu diễn cho giá trị nhị phân 0) - màu đen, và giá trị độ xám bằng 255 (biểu diễn cho giá trị nhị phân 1) - màu trắng.

  ss_01_logo_stdio_training

  Ảnh xám

  Mỗi điểm ảnh trong ảnh xám có 1 kênh màu duy nhất, thông thường giá trị của kênh màu này được lưu trữ bởi 8 bits, vì thế, có thể gọi ảnh xám này có 256 mức xám, mỗi điểm ảnh có thể nhận các giá trị màu từ 0 → 255.

  ss_2_Gray_scale

  Ảnh màu

  Mỗi điểm ảnh là sự kết hợp của 3 hay 4 kênh màu và tùy vào hệ màu. Hệ màu được sử dụng phổ biến là RGB. Mỗi kênh màu được lưu trữ bởi n bits. Vậy, với ảnh màu có 3 kênh màu gồm: R - Red, G - Green, B - Blue; thì số lượng bits để biễu diễn mỗi điểm ảnh là 3n bits và số lượng màu mà điểm ảnh này có thể hiển thị là 2^(3n).

  ss_03_img_logo

  Độ sâu màu - Depth

  Độ sâu màu quyết định độ sống động của hình ảnh. Bởi do, khi 1 điểm ảnh có thể biểu diễn được nhiều giá trị, tương ứng với số lượng màu mà mỗi điểm ảnh trong ảnh có thể diễn tả. Ở mục này, có 2 khái niệm con là: bits per chanel (bpc) và bits per pixel (bpp). Sử dụng ảnh màu RGB (24bpp) để làm ví dụ.

  Bits per chanel

  Số lượng bit dùng để biễu diễn giá trị cho 1 kênh màu. Theo như ví dụ: kênh R - 8 bits, kênh G - 8 bits, kênh B - 8 bits.

  Bits per pixel

  Số lượng bit trong 1 pixel. 8x3 = 24bpp.

  Số kênh màu - Chanel

  Trong không gian màu RGB, mỗi điểm ảnh trong ảnh màu là sự pha trộn của 3 kênh màu (R - G - B). Đối với ảnh xám, mỗi điểm ảnh chỉ có 1 kênh màu.

  Trong lập trình xử lý ảnh, OpenCV đã định nghĩa 1 số MACRO để biểu điễn cho kênh màu và độ sâu màu.

  Cấu trúc lưu trữ ảnh của OpenCV

  OpenCV sử dụng 2 cấu trúc cho việc lưu trữ hình ảnh: MatIplImage.

  Cấu trúc Mat

  bpc / chanels C1 (single channel) C2 (2 chanels) C3 (3 chanels) C4 (4 chanels) C(n) (1 - 512 chanels)
  CV_8U (Unsigned 8bits uchar 0~255) CV_8UC1 CV_8UC2 CV_8UC3 CV_8UC4 CV_8UC(n)
  CV_8S (Signed 8bits char -128~127) CV_8SC1 CV_8SC2 CV_8SC3 CV_8SC4 CV_8SC(n)
  CV_16U (Unsigned 16bits ushort 0~65535) CV_16UC1 CV_16UC2 CV_16UC3 CV_16UC4 CV_16UC(n)
  CV_16S (Signed 16bits short -32768~32767) CV_16SC1 CV_16SC2 CV_16SC3 CV_16SC4 CV_16SC(n)
  CV_32S (Signed 32bits int -2147483648~2147483647) CV_32SC1 CV_32SC2 CV_32SC3 CV_32SC4 CV_32SC(n)
  CV_32F (Float 32bits float -1.18*10-38~3.40*10-38) CV_32FC1 CV_32FC2 CV_32FC3 CV_32FC4 CV_32FC(n)
  CV_64F (Double 64bits double) CV_64FC1 CV_64FC2 CV_64FC3 CV_64FC4 CV_64FC(n)

  Cấu trúc IplImage

  • IPL_DEPTH_1U: Unsigned 1bit bool
  • IPL_DEPTH_8U
  • IPL_DEPTH_8S
  • IPL_DEPTH_16U
  • IPL_DEPTH_16S
  • IPL_DEPTH_32S
  • IPL_DEPTH_32F

  OpenCV lưu ma trận ảnh

  Đối với ảnh xám

  Mỗi phần tử là 1 điểm ảnh, với 1 kênh màu:

    Column 0 Column 1 Column ... Column m
  Row 0 0, 0 0, 1 ..., ... 0, m
  Row 1 1, 0 1, 1 ..., ... 1, m
  Row ... ..., 0 ..., 1 ..., ... ..., m
  Row n n, 0 n, 1 n, ... n, m

  Cách truy cập IplImage

  IplImage *img = cvLoadImage([Đường dẫn đến file ảnh]);
  int step = img->widthStep / sizeof(uchar);
  uchar *data = (uchar*)img->imageData;
  uchar value_gray = data[i * step + j];
  

  Cách truy cập Mat

  Mat img = imread([Đường dẫn đến file ảnh]);
  uchar value_gray = img.at<uchar>(i, j);
  

  Đối với ảnh màu

  Mỗi phần tử là 1 điểm ảnh, với 3 kênh màu được sắp theo thứ tự B-G-R.

    Column 0 Column 1 Column ... Column m
  Row 0  0, 0   0, 0   0, 0   0, 1   0, 1   0, 1   ..., ...   ..., ...   ..., ...   0, m   0, m   0, m 
  Row 1  1, 0   1, 0   1, 0   1, 1   1, 1   1, 1   ..., ...   ..., ...   ..., ...   1, m   1, m   1, m 
  Row ...  ..., 0   ..., 0   ..., 0   ..., 1   ..., 1   ..., 1   ..., ...   ..., ...   ..., ...   ..., m   ..., m   ..., m 
  Row n  n, 0   n, 0   n, 0   n, 1   n, 1   n, 1   n, ...   n, ...   n, ...   n, m   n, m   n, m 

  Cách truy cập IplImage

  IplImage * img = cvLoadImage([Đường dẫn đến file ảnh]); 
  int step = img->widthStep/sizeof(uchar);
  int chanels = img->nChanels;
  uchar * data = (uchar *)img->imageData; 
  uchar value_k = data[i * step + j * chanels + k];

  Cách truy cập Mat

  Mat img = imread([Đường dẫn đến file ảnh]); 
  uchar value_k = img.at<cv::Vec3b>(i, j)[k];

  Kí hiệu

  • i: chỉ số dòng.
  • j: chỉ số cột.
  • k: 0: B, 1: G, 2: R
  0
  Computer Vision

  Computer Vision

  Thị giác máy tính.

  Khi bạn nhấn vào liên kết sản phẩm do STDIO đề xuất và mua hàng, STDIO có thể nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ STDIO tạo thêm nhiều nội dung hữu ích.. Tìm hiểu thêm.

  Đề xuất

  Định Dạng Ảnh Bitmap - Giới Thiệu và Các Thao Tác Cơ Bản
  Trong đời thường, bạn sẽ gặp các file ảnh có định dạng .PNG, .JPG, .TGA, ...
  Thuật Toán Nén Dữ Liệu RLE
  Trong quá trình lưu trữ cũng như truyền dữ liệu, việc nén dữ liệu là ...

  Khám phá

  EmguCV - OpenCV cho .NET - Một Số Thao Tác Xử Lý Ảnh Cơ Bản - I
  Hướng dẫn các thao tác xử lý ảnh cơ bản với thư viện EmguCV bao gồm: ...
  Cơ Sở Dữ Liệu Là Gì?
  Cơ sở dữ liệu (database) đối với lập trình viên rất quen thuộc, nó là dữ ...
  ioFlashStorage - Lưu Trữ Dữ Liệu Tại 1 Lần Yêu Cầu Trang
  Lưu trữ các trạng thái của web tại trình duyệt với ioFlashStorage ...
  Cơ Bản về Mã Hóa
  Mạng máy tính là một môi trường mở, những thông tin gửi lên hoặc nhận về ...
  CBP-3: Khai Báo Component Cơ Bản, Tích Hợp Component vào Entity
  Khai báo component CAnimation để thêm hình ảnh hiển thị cho Entity, đây ...
  Xử Lý Ảnh Với OpenCV: Độ Sáng, Độ Tương Phản Và Biểu Đồ Tần Số Histogram
  Hướng dẫn thay đổi Brightness, Contrast của ảnh, tìm hiểu biểu đồ tần số ...
  Sơ Lược về Phong Cách Lập Trình
  Bài viết là một vài chia sẻ về cách hình thành phong cách lập trình để ...
  LINQ to SQL - Giới Thiệu
  Giới thiệu LINQ to SQL, ý nghĩa và cú pháp cơ bản sử dụng LINQ to SQL ...
  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  developer@stdio.vn

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020