STDIO
Tìm kiếm gần đây
  • Nội dung
  • QR Code
  • 0
  • 0
  • Sao chép

  Phép Tích Chập Trong Xử Lý Ảnh (Convolution)

  Convolution là kỹ thuật quan trọng trong Xử Lý Ảnh, được sử dụng chính yếu trong các phép toán trên ảnh. Bài viết giới thiệu về kỹ thuật tích chập (convolution) trong ảnh và cách hiện thực nó sử dụng ngôn ngữ C++.

  Kim Uyên

  20/04/2016
  20/09/2020
  5 phút đọc
  Phép Tích Chập Trong Xử Lý Ảnh (Convolution)

  Convolution là kỹ thuật quan trọng trong Xử Lý Ảnh, được sử dụng chính yếu trong các phép toán trên ảnh như: đạo hàm ảnh, làm trơn ảnh, trích xuất biên cạnh trong ảnh.Trong bài viết này, tôi trình bày về kỹ thuật tích chập trong lĩnh vực xử lý ảnh và cách hiện thực nó sử dụng ngôn ngữ C++ có hỗ trợ của thư viện openCV.

  Convolution

  Định nghĩa

  Theo toán học, tích chập là phép toán tuyến tính, cho ra kết quả là một hàm bằng việc tính toán dựa trên hai hàm đã có (f và g).

  Ví dụ: đối với phép lọc ảnh, phép tích chập giữa ma trận lọc và ảnh, cho ra kết quả ảnh đã được xoá nhiễu (làm mờ). Tham khảo bài viết Giới Thiệu Ứng Dụng Của Làm Mờ Ảnh (Lọc Nhiễu) Trong Bài Toán Nhận Dạng.

  Công thức tích chập giữa hàm ảnh f(x, y) và bộ lọc k(x, y) (kích thước mxn):

  ss_1

  Thành phần không thể thiếu của phép tích chập là ma trận kernel (bộ lọc). Điểm neo (anchor point) của kernel sẽ quyết định vùng ma trận tương ứng trên ảnh để tích chập, thông thường anchor point được chọn là tâm của kernel. Giá trị mỗi phần tử trên kernel được xem như là hệ số tổ hợp với lần lượt từng giá trị độ xám của điểm ảnh trong vùng tương ứng với kernel.

  Phép tích chập được hình dung thực hiện bằng việc dịch chuyển ma trận kernel lần lượt qua tất cả các điểm ảnh trong ảnh, bắt đầu từ góc bên trái trên của ảnh. Và đặt anchor point tương ứng tại điểm ảnh đang xét. Ở mỗi lần dịch chuyển, thực hiện tính toán kết quả mới cho điểm ảnh đang xét bằng công thức tích chập.

  Xem minh hoạ thực hiện: Ảnh minh hoạ theo thứ tự từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Ảnh cuối cùng là kết quả sau khi thực hiện di chuyển kernel hết toàn bộ ảnh. Ký hiệu: (1) ảnh nguồn, (2) kernel, (3) ảnh kết quả.

  Để dễ hiểu, bạn có thể xoay ma trận kernel góc 180 độ theo chiều kim đồng hồ, sau đó kết quả tích chập chính là tổng các tích của hai phần tử cùng vị trí nằm trên kernel và trên ảnh.

  Một số cách xử lý vùng kernel vượt ra ngoài khỏi ảnh:

  • Bỏ qua, không thực hiện tính phần tử đó vào kết quả.
  • Sử dụng một hằng số để tính toán.
  • Duplicate pixel nằm ở biên của ảnh.

  Trong bài viết này, tôi sử dụng phương án giải quyết bỏ qua vùng ở ngoài biên, không cho vào kết quả.

  Tính chất

  Tích chập được định nghĩa là 1 phép toán trên không gian khả tích của các hàm tuyến tính, cho nên nó có tính chất giao hoán, kết hợp và phân phối.

  • Giao hoán: f * g = g * f
  • Kết hợp: f * g * h = f * (g * h)
  • Phân phối: f * g + f * h = f * (g + h)

  Do tính chất kết hợp của phép tích chập, khi một phép xử lý ảnh yêu cầu thực hiện tích chập liên tiếp với nhiều bộ lọc (kernel) f * g * h. Ta có thể tính toán trước ma trận kernel để "giảm độ phức tạp tính toán" k = v * h do kích thước ma trận kernel hầu như rất nhỏ so với ảnh. Lúc này, thay vì thực hiện tích chập theo thứ tự r = (f * g) * h, ta thực hiện r = f * (v * h) = f * k.

  Ký hiệu:

  • - f: hàm ảnh
  • - g: bộ lọc thứ nhất
  • - h: bộ lọc thứ hai
  • - r: hàm ảnh kết quả

  Tối ưu thực hiện

  Convolution vẫn còn là một kỹ thuật với độ phức tạp tính toán cao. Một số cách dưới đây có thể tối ưu tốc độ của convolution:

  • Mỗi phần tử trong ma trận kernel nên là số nguyên: như trong ví dụ trên, các phần tử trong kernel thực ra là số thực, tuy nhiên, tôi thực hiện chuyển sang ma trận số nguyên với số hạng chung cho tất cả các phần tử, kết quả tích chập sẽ nhân cho số hạng chung này.
  • Kernel nên thực hiện lưu trong mảng một chiều.
  • Tạo ma trận chỉ số truy cập nhanh, với cách này có thể truy cập nhanh đến pixel trên ảnh, tương ứng với kernel mà không cần tính toán chỉ số thêm lần nữa.
   Ví dụ, với kernel (size: 3x3, anchor point: center)
  (-1, -1) (-1, 0) (-1, 1) (0, -1) (0, 0) (0, 1) (1, -1) (1, 0) (1, 1)

  Hiện thực hoá với code

  Code chỉ thực hiện với ảnh xám

  void Convolution::doConvolution(Mat& sourceImage, Mat& destinationImage)
  {
  	int nr = sourceImage.rows;
  	int nc = sourceImage.cols;
  
  	// Tạo matrix để lưu giá trị pixel sau khi thực hiện tích chập.
  	destinationImage.create(Size(nc, nr), CV_8UC1);	
  
  	// Đi lần lượt từng pixel của ảnh nguồn.
  	for (int i = 0; i < nr; i ++)
  	{
  		// Lấy địa chỉ dòng của ảnh đích, để lưu kết quả vào.
  		uchar* data = destinationImage.ptr<uchar>(i);	
  
  		for (int j = 0; j < nc; j ++)
  		{
  			// Lưu tổng giá trị độ xám của vùng ảnh tương ứng với kernel
  			int g_val = 0;	
  
  			// Duyệt mask, giá trị pixel đích là tổ hợp tuyến tính của mask với ảnh nguồn.
  			for (int ii = 0; ii < _kernel.size(); ii ++)
  				{
  					// _kernelIndex: mảng chỉ số truy cập nhanh
  					int index_r = i - _kernelIndex[ii].x;
  
  					// Với pixel nằm ngoài biên, bỏ qua.
  					if (index_r < 0 || index_r > nr - 1)
  						continue;
  
  					int index_c = j - _kernelIndex[ii].y;
  					if (index_c < 0 || index_c > nc - 1)
  						continue;
  
  					g_val += _kernel[ii] * sourceImage.at<uchar>(index_r, index_c);
  				}
  			
  			// Gán giá trị cho matrix đích.
  			data[j] = g_val;
  
  		}
  	}
  }
  
  0 Bình luận
  Computer Vision

  Computer Vision

  Thị giác máy tính.

  Đề xuất

  Lọc Ảnh Bằng Phép Tương Quan Và Tích Chập
  Bài viết mô tả phép lọc ảnh sử dụng tương quan và tích chập trong lĩnh ...
  Xử Lý Ảnh Với OpenCV: Các Phép Toán Hình Thái Học
  Giới thiệu những thuật toán cơ sở trong xử lý hình thái học, những thuật ...

  Khám phá

  Giới Thiệu Ứng Dụng Của Làm Mờ Ảnh (Lọc Nhiễu) Trong Bài Toán Nhận Dạng
  Việc chọn phương pháp lọc nhiễu phù hợp sẽ giữ được các đặc trưng quan ...
  26/04/2016
  Xử Lý Ảnh Với OpenCV: Lọc Số Trong Ảnh
  Giới thiệu lọc số ảnh, khái niệm và công thức nhân chập ma trận, một số ...
  Xử Lý Ảnh với OpenCV: Phóng To, Thu Nhỏ và Xoay Ảnh
  Hướng dẫn phóng to, thu nhỏ, xoay và làm nghiêng (Skew) hình ảnh với ...
  EmguCV - OpenCV cho .NET - Một Số Thao Tác Xử Lý Ảnh Cơ Bản - II
  Hướng dẫn thao tác xử lý ảnh cơ bản với thư viện EmguCV như: Gradient, ...
  EmguCV - OpenCV cho .NET - Một Số Thao Tác Xử Lý Ảnh Cơ Bản - I
  Hướng dẫn các thao tác xử lý ảnh cơ bản với thư viện EmguCV bao gồm: ...
  Toán Tử Khung Xương trong Ảnh Nhị Phân - Skeleton Binary Morphology
  Giới thiệu giải thuật thực hiện toán tử khung xương (skeleton) dựa trên ...
  Xử Lý Với File PLIST trong Cocos2d-x 3.x.x
  Giới thiệu những đặc điểm, cách xử lý và ứng dụng của file PLIST trong ...
  Blur - Ý Tưởng và Giải Thuật Làm Mờ Ảnh Đơn Giản
  Hiểu về phương pháp làm mờ ảnh cơ bản với C++ thông qua ví dụ và code ...
  17/09/2014
  Khi bạn nhấn vào liên kết sản phẩm do STDIO đề xuất và mua hàng, STDIO có thể nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ STDIO tạo thêm nhiều nội dung hữu ích. Tìm hiểu thêm.
  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  developer@stdio.vn

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020