STDIO
Tìm kiếm gần đây
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ

  ModSecurity - Cài Đặt ModSecurity từ Source Code

  Cài đặt và tích hợp ModSecurity cho Apache trên Ubuntu từ source code.
  31/03/2015 30/09/2020 2 phút đọc
  ModSecurity - Cài Đặt ModSecurity từ Source Code

  Giới thiệu về ModSecurity

  ModSecurity là 1 bộ máy phát hiện và phòng chống xâm nhập dành cho các ứng dụng web, được phát triển dành cho Web Server, bài viết này sẽ hướng dẫn cài đặt ModSecurity từ source code cho Apache trên Ubuntu. ModSecurity là 1 reverse proxy, đứng trước Web Server và có khả năng xử lý traffic trước khi đưa vào Web Server.

  Cài đặt ModSecurity

  Update và upgrade hệ thống bằng 2 dòng lệnh và cài gói build-essential:

  apt upgrade
  apt update
  apt install build-essential

  Cài đặt apache trên Ubuntu:

  apt install apache2 apache2-dev

  Cài các gói cần thiết để có thể cài đặt ModSecurity trên Ubuntu:

  apt install libxml2-dev libcurl4-openssl-dev liblua5.1-0 liblua5.1-0-dev libapache2-mod-security2

  Tải source code ModSecurity tại mục ModSecurity for Apache (Stable Release Quality) và rule của OWASP.

  Giải nén source code của ModSecurity và tiến hành build:

  cd modsecurity-x.y.z
  ./autogen.sh
  ./configure make && make install

  Sau khi cài đặt xong, tiến hành cấu hình Apache và ModSecurity:

  service apache2 stop

  Sửa file config của Apache:

  nano /etc/apache2/apache2.conf

  và thêm 3 dòng này vào cuối file:

  LoadFile /usr/lib/libxml2.so
  LoadFile /usr/lib/liblua5.1.so
  LoadModule security2_module /usr/lib/apache2/modules/mod_security2.so

  Nếu không thấy 2 file libxml2.soliblua5.1.so thì đổi lại đường dẫn /usr/lib/x86_64-linux-gnu cho cả hai file.

  Thay đổi ModSecurity detection mode, mặc định thì ModSecurity chỉ phát hiện và log event nên cần phải config lại để ModSecurity có thể tương tác với traffic, truy cập vô thư mục source ModSecurity ban đầu và chạy 3 lệnh này:

  sudo cp /modsecurity.conf-recommended /etc/apache2/conf-available/modsecurity.conf
  sudo cp /unicode.mapping /etc/apache2/conf-available/
  sudo nano /etc/apache2/conf-available/modsecurity.conf

  Thay đổi SecRuleEngine DetectionOnly sang SecRuleEngine On

  Ctrl + X để thoát ra và nhấn Y + Enter để lưu lại thay đổi.

  Khởi động lại Apache:

  sudo systemctl restart apache2

  Giải nén rule của OWASP vừa tải và copy thư mục rule vào apache2:

  mv corerulesetx.y.z /etc/apache2/modsecurity-crs
  cd /etc/apache2/modsecurity-crs
  cp crs-setup.conf.example crs-setup.conf
  mkdir /etc/apache2/modsecurity //Thêm thư mục riêng để chứa rule tự viết

  Thêm các đoạn sau đây vào cuối file apache2.conf ở thư mục /etc/apache2/apache2.conf:

  <IfModule security2_module>
  Include modsecurity-crs/crs-setup.conf
  Include modsecurity-crs/rules/*.conf
  IncludeOptional modsecurity/*.conf
  </IfModule>

  Khởi động lại Apache:

  sudo systemctl restart apache2

  Việc cài đặt và tích hợp đã xong. Bài sau sẽ hướng dẫn viết rule cơ bản để kiểm tra việc cài đặt đã hoàn thiện hay chưa.

  Bài chung series

  0 Bình luận
  Khi bạn nhấn vào sản phẩm do chúng tôi đề xuất và mua hàng, chúng tôi sẽ nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ chúng tôi có thêm kinh phí tạo nhiều nội dung hữu ích. Tìm hiểu thêm.
  STDIO

  Trang chính

  Công ty TNHH STDIO

  • 30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
   +84 28.36205514 - +84 942.111912
   developer@stdio.vn
  • 383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
   Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012
  ©STDIO, 2013 - 2021