STDIO
Tìm kiếm gần đây
  • Nội dung
  • QR Code
  • 0
  • 0
  • Sao chép

  Điều Khiển Đèn LED trên Web bằng Raspberry Pi 4 và Node.js - Webserver với WebSocket

  Lập trình điều khiển bật tắt đèn LED trên website bằng Raspberry Pi 4 và Node.js, giao tiếp Client-Server với WebSocket.
  11/09/2020
  02/10/2020
  4 phút đọc
  Điều Khiển Đèn LED trên Web bằng Raspberry Pi 4 và Node.js - Webserver với WebSocket

  WebSocket là gì?

  WebSocket cho phép giao tiếp hai chiều trong thời gian thực qua web. WebSocket có thể được chạy cùng với một HTTP server bình thường. Có thể nhấp vào một nút trong trình duyệt web và bật GPIO trên Raspberry Pi để điều khiển bật tắt đèn.

  Bài viết này sẽ giới thiệu cách thiết lập một web server với WebSocket, tạo giao diện điều khiển trên trình duyệt web để tương tác bật tắt đèn LED.

  Chuẩn bị

  1. 1 Raspberry Pi 4 Model B
  2. 1 Breadboard
  3. 1 điện trở 68 Ohm
  4. 1 điện trở 1k Ohm
  5. 1 đèn led
  6. 1 nút bấm

  Raspberry Pi 4 Model B

  Raspberry Pi 4 model B

  Breadboard

  Breadboard

  Điện trở

  Điện trở 68 ohm
  Điện trở 1k Ohm

  Đèn led

  Đèn led 2 chân

  Nút bấm

  Nút bấm điều khiển

  Nối mạch

  Thực hiện nối mạch như sơ đồ sau:

  Lập trình điều khiển

  Tạo thư mục

  Tạo thư mục mới chứa đoạn code Node.js để điều khiển đèn.

  mkdir node-socket

  Đi đến thư mục vừa được tạo.

  cd node-socket

  Cài đặt Module 

  Module onoff

  Để giao tiếp với GPIO trên Raspberry Pi 4 thông qua Node.js, sử dụng 1 module gọi là onoff.

  Cài đặt module onoff bằng npm:

  npm install onoff

  Module socket.io

  npm install socket.io

  Tạo file webserver.js để mở file yêu cầu nhận được từ client và trả nội dung về cho client. Nếu xảy ra lỗi, trả về lỗi 404.

  nano webserver.js

  Code

  Webserver

  Copy đoạn code sau vào file webserver.js

  var http = require('http').createServer(handler); 
  var fs = require('fs'); 

  http.listen(8080); 

  function handler (req, res) {
    fs.readFile(__dirname + '/public/index.html'function(err, data) { 
      if (err) {
        res.writeHead(404, {'Content-Type''text/html'}); 
        return res.end("404 Not Found");
      }
      res.writeHead(200, {'Content-Type''text/html'}); 
      res.write(data); 
      return res.end();
    });
  }

  Index.html 

  Tạo file index.html bằng nano với command sau

  nano index.html

  Copy đoạn code sau vào file index.html

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <body>
  <h1>Control LED light</h1>
  <input id="light" type="checkbox">LED
  </body>
  </html>

  Chạy file webserver.js để thấy kết quả

  node webserver.js

  Truy cập vào trình duyệt web theo địa chỉ với định dạng:

  http://[RaspberryPi_IP]:8080

  Trong đó, [RaspberryPi_IP] là địa chỉ IP của thiết bị Raspberry đang sử dụng.

  Tra cứu địa chỉ IP của thiết bị Raspberry Pi bằng lệnh:

  hostname -I

  Kết quả trả về cho thấy IP của thiết bị.

  Ví dụ địa chỉ IP của thiết bị Raspberry đang được sử dụng là 192.168.0.147 nên truy cập vào đường dẫn sau:

  http://192.168.0.147:8080

  WebSocket

  Cập nhật lại file Index.html như sau để thêm WebSocket vào trang web.

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <body>

  <h1>Control LED light</h1>
  <p><input type="checkbox" id="light"></p>

  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/socket.io/2.0.3/socket.io.js"></script> <!-- include socket.io client side script -->
  <script>
  var socket = io(); 
  window.addEventListener("load"function(){ 
    var lightbox = document.getElementById("light");
    lightbox.addEventListener("change"function() { 
   socket.emit("light", Number(this.checked));
    });
  });
  socket.on('light'function (data) { 
    document.getElementById("light").checked = data; 
    socket.emit("light", data);
  });
  </script>

  </body>
  </html>

  Cập nhật lại file webserver.js như sau:

  var http = require('http').createServer(handler); 
  var fs = require('fs'); 
  var io = require('socket.io')(http) 
  http.listen(8080); 

  function handler (req, res) { 
    fs.readFile(__dirname + '/index.html'function(err, data) { 
        res.writeHead(404, {'Content-Type''text/html'}); 
        return res.end("404 Not Found");
      }
      res.writeHead(200, {'Content-Type''text/html'}); 
      res.write(data); 
      return res.end();
    });
  }

  io.sockets.on('connection'function (socket) {
    var lightvalue = 0
    socket.on('light'function(data) { 
      lightvalue = data;
      if (lightvalue) {
        console.log(lightvalue); 
      }
    });
  });

  Chạy file webserver.js để kiểm tra:

  node webserver.js

  Truy cập lại vào trang web http://192.168.0.147:8080 để kiểm tra kết quả sau khi đã thêm WebSocket.

  Gửi response đến Client

  var http = require('http').createServer(handler); 
  var fs = require('fs'); 
  var io = require('socket.io')(http) 
  var Gpio = require('onoff').Gpio
  var LED = new Gpio(4'out'); 
  var pushButton = new Gpio(17'in''both'); 

  http.listen(8080); 

  function handler (req, res) { 
    fs.readFile(__dirname + '/index.html'function(err, data) { 
      if (err) {
        res.writeHead(404, {'Content-Type''text/html'}); 
        return res.end("404 Not Found");
      }
      res.writeHead(200, {'Content-Type''text/html'}); 
      res.write(data); 
      return res.end();
    });
  }

  io.sockets.on('connection'function (socket) {
    var lightvalue = 0
    pushButton.watch(function (err, value) { 
      if (err) {
        console.error('There was an error', err); 
        return;
      }
      lightvalue = value;
      socket.emit('light', lightvalue); 
    });
    socket.on('light'function(data) { 
      lightvalue = data;
      if (lightvalue != LED.readSync()) { 
        LED.writeSync(lightvalue); 
      }
    });
  });

  process.on('SIGINT'function () { 
    LED.writeSync(0); 
    LED.unexport(); 
    pushButton.unexport(); 
    process.exit(); 
  });

  Kết quả

  Download code tham khảo

  Bài chung series

  0 Bình luận

  Raspberry Pi 4 Model B 2019

  1,700,000₫
  Điện Tử Ứng Dụng

  Điện Tử Ứng Dụng

  Kiến thức điện tử, Arduino, Raspberry Pi, giới thiệu sản phẩm.

  Đề xuất

  Điều Khiển Đèn LED bằng Raspberry GPIO và Node.js
  Hướng dẫn điều khiển bật tắt đèn LED bằng Raspberry Pi 4 GPIO và ...
  Cài Đặt Node.js trên Raspberry Pi 4
  Hướng dẫn cài đặt Node.js và NPM trên Raspberry Pi 4.

  Khám phá

  Cài Đặt Hệ Điều Hành cho Raspberry Pi 4
  Hướng dẫn cài hệ điều hành Raspberry Pi OS cho Raspberry Pi 4 và cấu ...
  Thông Số Kỹ Thuật Raspberry Pi 4
  Thông số kỹ thuật của Raspberry Pi 4, các loại Raspberry Pi 4 và cách ...
  LED Matrix
  Chúng ta thướng thấy rất nhiếu biển quảng cáo đèn LED với đủ màu sắc và ...
  Lập Trình Điều Khiển Đèn LED với Arduino
  Giới thiệu đèn LED, các lưu ý và sử dụng LED cơ bản với Arduino.
  Dynamic Web Application với Eclipse Helios và Tomcat Server
  Hướng dẫn tạo ứng dụng web bằng IDE Eclipse Helios và Apache Tomcat Web ...
  09/09/2017
  Dự Án Loa Thông Minh Điều Khiển Qua Giao Tiếp Bluetooth
  Dự án hướng dẫn các bạn một các điều khiển từ xa các thiết bị màn hình ...
  Project 2 - Auto Turn On/Off Led
  Hướng dẫn điều khiển đèn led tự động bật - tắt với cảm biến ánh sáng và ...
  Validate Form Bằng Thư Viện Knockout-Validation trong Dự Án Durandaljs
  Bài viết hướng dẫn sử dụng thư viện Knockout-Validation để kiểm tra dữ ...
  Khi bạn nhấn vào liên kết sản phẩm do STDIO đề xuất và mua hàng, STDIO có thể nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ STDIO tạo thêm nhiều nội dung hữu ích. Tìm hiểu thêm.
  STDIO

  Trang chính

  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  developer@stdio.vn

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  Đã thông báo Bộ Công Thương
  ©STDIO, 2013 - 2020