STDIO
Tìm kiếm gần đây

  Giải Thuật Lập Trình

  STDIO Training - Chia sẻ các giải thuật lập trình từ cổ điển đến hiện đại.

  31 Người đăng ký

  Thuật toán Breadth First Search
  Giới thiệu, khái quát, trình bày và cung cấp code mẫu về thuật toán ...
  Thuật Giải A*
  Giới thiệu và hướng dẫn hiện thực thuật giải A* - A-star tìm kiếm đường ...
  Thuật Toán Vẽ Đường Thẳng DDA - Digital Differential Analyzer
  Thuật toán DDA - Digital Differential Analyzer được dùng để xác định các ...

  Cấu trúc dữ liệu

  Ứng Dụng Stack - Biểu Thức Trung Tố (Infix)
  Ứng dụng ngăn xếp stack để xử lý các biểu thức trung tố (Infix).
  Ứng Dụng Stack - Biểu Thức Hậu Tố (Postfix)
  Ứng dụng ngăn xếp stack để chuyển từ biểu thức trung tố (Infix) sang ...
  Ứng Dụng Stack - Biểu Thức Tiền Tố (Prefix)
  Trong toán học thì các biểu thức thường được biểu diễn dưới dạng trung ...
  Danh Sách Liên Kết Đơn
  Danh sách liên kết đơn với C++ cùng với code mẫu hiện thực các thao tác ...

  Giải thuật sắp xếp

  Heap Sort - Thuật Toán Sắp Xếp Vun Đống
  Với độ phức tạp trong trường hợp xấu nhất bằng O (n log n), giải thuật ...
  Distribution Sort - Counting Sort
  Distribution Sort - Counting Sort là sắp xếp bằng phép đếm phân phối. ...
  Distribution Sort - Radix Sort
  Distribution Sort - Radix Sort là thuật toán sắp xếp độ phức tạp thấp.
  Distribution Sort - Bucket Sort
  Bucket Sort hữu dụng  khi cần sắp xếp các dãy số nằm trong một điều kiện ...
  Merge Sort
  Thuật toán Merge Sort là thuật toán sắp xếp có độ phức tạp trung bình ...

  Giải thuật tìm kiếm

  Phần 1 - Cây Nhị Phân Tìm Kiếm
  Các thao tác trên cây nhị phân tìm kiếm - khởi tạo, chèn, tìm kiếm, ...
  Giải Thuật Tìm Kiếm Minimax
  Giải thuật Minimax là một thuật toán đệ quy lựa chọn bước đi kế tiếp ...
  Naive String Search - Tìm Kiếm Kiểu Thơ Ngây
  Hướng dẫn tìm kiếm một chuỗi kí tự trong một đoạn văn bản bằng giải ...
  Linear Search - Tìm Kiếm Tuyến Tính
  Tìm hiểu về Linear Search - tìm kiếm tuyến tính qua code mẫu.

  Đồ họa máy tính

  Thuật Toán Vẽ Đường Thẳng DDA - Digital Differential Analyzer
  Thuật toán DDA - Digital Differential Analyzer được dùng để xác định các ...
  Thuật Toán Midpoint Vẽ Đường Tròn
  Giới thiệu thuật toán Midpoint để vẽ đường tròn và hướng dẫn hiện thực ...
  Thuật Toán Vẽ Đường Thẳng Bresenham
  Với thuật toán Bresenham vẽ đường thẳng có thể xác định được điểm cần ...
  Thuật Toán Vẽ Đường Thẳng Midpoint
  Đường thẳng trên một màn hình máy tính là một tập hợp các điểm có kích ...

  Vật lý

  Collision Detection – Xét Va Chạm Giữa Hình Tròn và Hình Chữ Nhật
  Để mô phỏng được các tình huống như ở thế giới thực thì cần phải kết hợp ...
  Collision Detection - Xét Va Chạm Giữa Hình Tròn và Hình Tròn
  Xét va chạm giữa các đối tượng là một trong các yếu tố sử dụng nhiều ...
  Collision Detection - Xét Va Chạm Giữa Hình Chữ Nhật và Hình Chữ Nhật
  Xét tính va chạm trong phần mềm, game, các hệ thống mô phỏng là tính ...

  Kiến thức

  Thuật Toán Nén Dữ Liệu RLE
  Trong quá trình lưu trữ cũng như truyền dữ liệu, việc nén dữ liệu là ...
  Thuật Toán Big Modulo (Sơ Đồ Nhân Ai Cập)
  Giới thiệu cách tính modulo với n rất lớn.
  Giải Thuật Là Gì?
  Giải thuật - thuật toán là một tập hợp hữu hạn các thao tác được thực ...
  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  developer@stdio.vn

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020