STDIO
Tìm kiếm gần đây
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ

  Collision Detection - Xét Va Chạm Giữa Hình Tròn và Hình Tròn

  Xét va chạm giữa các đối tượng là một trong các yếu tố sử dụng nhiều trong các hệ thống vật lý, trong ứng dụng được thấy nhiều trong game, ... Bài viết này hướng dẫn cách phát hiện một va chạm giữa các đối tượng hình tròn với nhau.
  18/01/2017 27/08/2020 2 phút đọc
  Collision Detection - Xét Va Chạm Giữa Hình Tròn và Hình Tròn

  Va chạm giữa hình tròn và hình tròn

  Thuật toán

  Mọi điểm nằm trên đường tròn cách đều tâm, nên việc kiểm tra va chạm giữa hai hình tròn sẽ được xác định dựa vào khoảng cách tâm giữa chúng.

  Cho 2 đường tròn:

  • C1 có bán kính r1 và tâm có toạ độ A(x1; y1).
  • C2 có bán kính r2 và tâm có toạ độ B(x2; y2).

  Để xác định khoảng cách giữa hai điểm, dựa vào công thức:

  AB = √((x1 - x2)2 + (y1 - y2)2)

  Phân tích

  Hai đường tròn C1 và C2 rời nhau

  Khi: AB > r1+ r2

  Đường tròn AB rời nhau.
  AB > r1 + r2

  Hai đường tròn C1 và C2 lồng nhau

  Khi: AB < r1 + r2

  Hai đường tròn lồng nhau.
  AB  < r1 + r2

  Ngoài ra còn trường hợp tiếp xúc: AB = r1 + r2

  Code mẫu C++ xét sự tương quan giữa 2 hình tròn

  struct Point
  {
    double x;
    double y;
  
    Point(Point p)
    {
      x = p.x;
      y = p.y;
    }
  };
  
  struct Circle
  {
    Point O;
    double r;
  
    Circle(Point _o, double _r) : Point(_o)
    {
      r = _r;
    }
  };
  
  double distance2(Point A, Point B)
  {
    return (A.x - B.x) * (A.x - B.x) + (A.y - B.y) * (A.y - B.y);
  }
  
  bool checkCollision(Circle c1, Circle c2)
  {
    return ((c1.r + c2.r) * (c1.r + c2.r) < distance2(c1.O, c2.O));
  }
  
  int main()
  {
    Point p1(2.5, 6.6);
    Point p2(3.7, 7.3);
  
    Circle c1(p1, 2.5), c2(p2, 3.4);
  
    if(checkCollision(c1, c2))
  	  cout << "AB";
    else
  	  cout << "A  B";
  
    return 0;
  }

  Bài chung series

  0 Bình luận
  Giải Thuật Lập Trình

  Giải Thuật Lập Trình

  STDIO Training - Chia sẻ các giải thuật lập trình từ cổ điển đến hiện đại.

  Khi bạn nhấn vào sản phẩm do chúng tôi đề xuất và mua hàng, chúng tôi sẽ nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ chúng tôi có thêm kinh phí tạo nhiều nội dung hữu ích. Tìm hiểu thêm.
  STDIO

  Trang chính

  Công ty TNHH STDIO

  • 30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
   +84 28.36205514 - +84 942.111912
   developer@stdio.vn
  • 383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
   Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012
  ©STDIO, 2013 - 2021