STDIO
Tìm kiếm gần đây
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ

  Merge Sort

  Giới thiệu và hướng dẫn giải thuật Merge Sort và code Merge Sort với C/C++.
  22/08/2015
  17/08/2020
  3 phút đọc
  Merge Sort

  Merge Sort hay còn gọi là thuật toán sắp xếp trộn là một trong những thuật toán sắp xếp có độ phức tạp trung bình và đạt hiệu quả về mặt thời gian. Đối với các chương trình cần tối ưu, Merge Sort là một lựa chọn tốt.

  Thuật toán Merge Sort

  Ý tưởng

  Chia mảng lớn thành những mảng con nhỏ hơn bằng cách chia đôi mảng lớn và tiếp tục chia đôi các mảng con cho đến khi mảng con nhỏ nhất chỉ còn 1 phần tử.

  So sánh 2 mảng con có cùng mảng cơ sở (khi chia đôi mảng lớn thành 2 mảng con thì mảng lớn đó gọi là mảng cơ sở của 2 mảng con đó).

  Khi so sánh chúng vừa sắp xếp vừa ghép 2 mảng con đó lại thành mảng cơ sở, tiếp tục so sánh và ghép các mảng con lại đến khi còn lại mảng duy nhất, đó là mảng đã được sắp xếp.

  Thuật toán Merge Sort.

  Code mẫu Merge Sort

  void merge(int a[], int left, int mid, int right)
  {
  	int *temp; // Khoi tao mang tam de sap xep
  	int i = left; // Vi tri phan tu dau tien cua mang con ben trai
  	int j = mid + 1; // Vi tri phan tu dau tien cua mang con ben phai
  
  	temp = new int[right - left + 1]; // Khoi tao so luong phan tu cua mang tam
  
  	for (int k = 0; k <= right - left; k++)
  	{
  		// Kiem phan tu cua mang con ben trai va ben phai
  		if (a[i] < a[j]) 
  		{
  			// Neu a[i] < a[j] thi copy phan tu ben trai vao mang tam
  			temp[k] = a[i]; 
  			i++; // Vi tri phan tu tiep theo cua mang
  		}
  		else // Nguoc lai copy phan tu cua mang con ben phai vao mang tam
  		{
  			temp[k] = a[j];
  			j++; // Vi tri phan tu tiep theo cua mang
  		}
  
  		// Kiem tra mang con ben trai con phan tu nao khong
  		if (i == mid + 1) 
  		{
  			// Nguoc lai dua cac phan tu con lai cua mang con ben phai vao mang tam
  			while (j <= right)
  			{
  				k++;
  				temp[k] = a[j];
  				j++;
  			}
  			break;
  		}
  
  		// Kiem tra mang con ben phai con phan tu nao khong
  		if (j == right + 1) 
  		{
  			// Nguoc lai dua cac phan tu con lai cua mang con ben phai vao mang tam
  			while (i <= mid)
  			{
  				k++;
  				temp[k] = a[i];
  				i++;
  			}
  			break;
  		}
  	}
  
  	for (int k = 0; k <= right - left; k++) // Chep mang tam vao mang chinh
  		a[left + k] = temp[k];
  	delete temp;
  }
  
  // left, right la bien trai va bien phai cua mang
  void mergeSort(int a[], int left, int right)
  {
  	if (right > left)
  	{
  		int mid; // Phan tu o giua
  		mid = (left + right) / 2;
  		MergeSort(a, left, mid); // Goi de quy mang con ben trai
  		MergeSort(a, mid + 1, right); // Goi de quy mang con ben phai
  		Merge(a, left, mid, right); // Goi ham so sanh hai mang con
  	}
  }
  
  int main()
  {
  	int a[10], n = 10;
  	for (int i = 0; i < n; i++)
  	{
  		cout << "Nhap so " << i + 1 << ": ";
  		cin >> a[i];
  	}
  mergeSort(a, 0, 9); for (int i = 0; i < n; i++) cout << a[i] << " "; return 0; }

  Ưu và nhược điểm

  Ưu điểm

  Nhược điểm

  • Thuật toán khó cài đặt, không nhận dạng được mảng đã được xếp.
  • Hiệu quả được tính bằng công thức O(n log n).
  0 Bình luận
  Giải Thuật Lập Trình

  Giải Thuật Lập Trình

  STDIO Training - Chia sẻ các giải thuật lập trình từ cổ điển đến hiện đại.

  Khi bạn nhấn vào sản phẩm do chúng tôi đề xuất và mua hàng, chúng tôi sẽ nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ chúng tôi có thêm kinh phí tạo nhiều nội dung hữu ích. Tìm hiểu thêm.
  STDIO

  Trang chính

  Công ty TNHH STDIO

  • 30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
   +84 28.36205514 - +84 942.111912
   developer@stdio.vn
  • 383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
   Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012
  ©STDIO, 2013 - 2021