STDIO
Tìm kiếm gần đây
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ

  Thuật Toán Vẽ Đường Thẳng Bresenham

  Với thuật toán Bresenham vẽ đường thẳng có thể xác định được điểm cần tìm dựa vào khoảng cách giữa đường thẳng thực tế với các điểm nằm trong vùng lựa chọn.
  15/07/2015 19/08/2020 3 phút đọc
  Thuật Toán Vẽ Đường Thẳng Bresenham

  Để vẽ được đường thẳng trên màn hình máy tính cần xác định được điểm ảnh vẽ tiếp theo trên màn hình. Khác với thuật toán Midpoint, thuật toán Bresenham có thể xác định được điểm cần tìm dựa vào khoảng cách giữa đường thẳng thực tế với các điểm nằm trong vùng lựa chọn.

  Mô tả thuật toán vẽ đường thẳng Bresenham

  Thuật toán vẽ đường thẳng Bresenham

  Xét trường hợp: 0 < m < 1

  y = m * x + b
  m = Δy / Δx

  Nhìn vào hình trên có:

  d1 = yi + 1 - y = yi + 1 - m * (xi + 1) - b
  d2 = y - yi = m * (xi + 1) + b - yi

  ⇒ d2 - d1
  = m * (xi + 1) + b - yi - (yi + 1 - m * (xi + 1) - b)
  = 2 * m * (xi + 1) - 2 * yi + 2 * b - 1
  = 2 * (Δy / Δx) * (xi + 1) - 2 * yi + 2 * b - 1

  ⇔ Δx(d2 - d1) = 2 * Δy * xi - 2 * Δx * yi + c = pi, c = -2 * yi + 2 * b - 1 (1)

  Mà:

  0 < m < 1 ⇒ Δx > 0

  Nên dấu của pi phụ thuộc vào d2 – d1.

  • Nếu pi < 0 chọn P để vẽ.
  • Nếu pi > 0 chọn Q để vẽ.

  Mặt khác:

  pi+1 = 2 * Δy * xi+1 - 2 * Δx * yi+1 + c
  ⇒ pi+1 - pi = 2 * Δy * (xi+1 - xi) - 2 * Δx * (yi+1 - yi)
  ⇒ pi+1 = pi + 2 * Δy * (xi+1 - xi) - 2 * Δx * (yi+1 - yi)

  Tìm pi+1

  Trường hợp 1: Chọn P

  Khi đó:

  xi+1 = xi + 1, xy+1 = yi
  ⇒ pi+1 = pi + 2 * Δy

  Trường hợp 2: Chọn Q

  Khi đó:

  xi+1 = xi + 1, xy+1 = yi + 1
  ⇒ pi+1 = pi + 2 * (Δy - Δx)

  Tìm p0

  Thay tọa độ (x1, y1) vào (1) được:

  p0 = 2 * Δy - Δx

  Thuật giải

  Input: (x1, y1), (x2, y2)

  Output: Tập hợp điểm có tọa độ nguyên.

  Các bước thực hiện chính:

  Bước 1

  dx = x2 - x1, dy = y2 - y1;
  d = 2dy - dx;
  x = x1, y = y1;
  // Vẽ điểm (x,y)
  

  Bước 2

  while (x <= x2)
  {
      Nếu p > 0 thì:
       	x = x +1;
          y = y;
      	d = d + 2 * dy;
  	Nếu p < 0 thì:
          x = x + 1;
          y = y + 1;
      	d = d + 2*(dy – dx);
  
  	// Vẽ điểm (x,y)
  }

  Hiện thực

  void bresenhamLine(int x1, int y1, int x2, int y2)
  {
  	int Dx = x2 - x1;
  	int Dy = y2 - y1;
  	int x = x1;
  	int y = y1;
  putpixel(x1, y1, BLUE);
  int D = (Dy << 1) - Dx; // ~ int D = 2 * Dy - Dx;
  while(x <= x2) { x++; if (D < 0) { D = D + (Dy << 1); // ~ D = D + 2*Dy; } else { D = D + ((Dy - Dx) << 1); // D = D + 2*(Dy - Dx); y++; } putpixel(x, y, BLUE); } }
  0 Bình luận
  Giải Thuật Lập Trình

  Giải Thuật Lập Trình

  STDIO Training - Chia sẻ các giải thuật lập trình từ cổ điển đến hiện đại.

  Khi bạn nhấn vào sản phẩm do chúng tôi đề xuất và mua hàng, chúng tôi sẽ nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ chúng tôi có thêm kinh phí tạo nhiều nội dung hữu ích. Tìm hiểu thêm.
  STDIO

  Trang chính

  Công ty TNHH STDIO

  • 30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
   +84 28.36205514 - +84 942.111912
   developer@stdio.vn
  • 383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
   Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012
  ©STDIO, 2013 - 2021