STDIO
Tìm kiếm gần đây
  • Nội dung
  • QR Code
  • 0
  • 0
  • Sao chép

  Thuật Toán Vẽ Đường Thẳng Midpoint

  Đường thẳng trên một màn hình máy tính là một tập hợp các điểm có kích thước gần đúng với các điểm trên thực tế. Để thu được đường thẳng tốt nhất thì ta cần lựa chọn được các điểm ảnh gần đúng với đường thẳng thực tế nhất. Đó là vấn đề có thể giải quyết được bằng thuật toán Midpoint.

  Amy

  08/07/2015
  20/08/2020
  4 phút đọc
  Thuật Toán Vẽ Đường Thẳng Midpoint

  Trong toán học, khái niệm đường thẳng là 1 đường kéo dài vô cùng mỏng, thẳng tuyệt đối; qua hai điểm bất kì chỉ có một đường thẳng đi qua nó.

  Trên một màn hình máy tính lại bao gồm nhiều điểm ảnh với các kích thước cụ thể khác nhau. Vì vậy, khái niệm đường thẳng ở đây lại là một tập hợp các điểm có kích thước xấp xỉ gần đúng với các điểm trên thực tế.

  Để thu được đường thẳng tốt nhất thì cần lựa chọn được các điểm ảnh gần đúng với đường thẳng thực tế nhất. Do đó, các thuật toán vẽ đường thẳng ra đời nhằm giải quyết bài toán trên.

  Để vẽ được đường thẳng nối từ hai điểm (x1, y1), (x2, y2), cần tính toán được điểm vẽ tiếp theo sau khi vẽ điểm đầu tiên (x0, y0).

  Với thuật toán Midpoint, có thể tìm được điểm cần tìm dựa vào vị trí trung điểm của các đối tượng đang nằm trong vùng lựa chọn so với đường thẳng đang được vẽ.

  Mô tả thuật toán

  Đối với việc lựa chọn điểm vẽ tiếp theo sau A, có hai lựa chọn đó là điểm PQ với M là trung điểm giữa chúng. Việc quyết định chọn điểm nào để vẽ tiếp theo phụ thuộc vào vị trí của M so với đường thẳng đang vẽ. Nếu M nằm phía dưới đường thẳng, chọn điểm Q. Ngược lại, nếu M nằm phía trên đường thẳng ta chọn điểm P.

  Xét trường hợp 0 < m < 1

  Thuật toán Midpoint

  Phương trình đường thẳng là:

  y = m * x + b, m = dy / dx
  ⇔ y = dx / dx * x + b
  ⇔ dy * x + (-dx * y) + b * dx = 0 (1)

  Mà:

  F(x, y) = a * x + b * y + c = 0 (2)
  (1), (2) ⇒ a = dy, b = -dx, c = b * dx

  Tìm d

  F(M) = F(xi + 1, yi + 1 / 2)
  = F(xi, yi) + a + b / 2 = 0 + dy + dx / 2 = dy + dx / 2

  Tìm dmax

  Đặt d = F(M)

  • Nếu d > 0, chọn điểm Q để vẽ.
  • Nếu d < 0, chọn điểm P để vẽ.

  Trường hợp 1 - chọn Q

  Mnew * (xi + 2, yi + 1 / 2) ⇒ dnew = F(xi + 2, yi + 1 / 2)
  (Δd)Q = dnew - dold
  = F(xi + 1, yi + 1 / 2) - F(xi + 2, yi + 1 / 2) = a
  = dy
  ⇒ dnew = dold + dy

  Trường hợp 2 - chọn P

  Mnew * (xi + 2, yi + 3 / 2) ⇒ dnew = F(xi + 2, yi + 3 / 2)
  (Δd)P = dnew - dold
  = F(xi + 1, yi + 1 / 2) - F(xi + 2, yi + 3 / 2) = a + b
  = dy - dx
  ⇒ dnew = dold + dy - dx

  Thuật giải

  Thuật giải dưới đây chỉ nêu và hiện thực thuật toán trong trường hợp 0 < m < 1, các trường hợp còn lại có thể suy luận tương tự như trên.

  Input: (x1, y1), (x2, y2)

  Output: Tập hợp điểm có tọa độ nguyên.

  Các bước thực hiện chính:

  Bước 1

  dx = x2 – x1, dy = y2 – y1;
  d = dy – dx/2;
  x = x1, y = y1;
  // Vẽ điểm (x, y)
  

  Bước 2

  while (x <= x2)
  {
    Nếu d > 0 thì:
      x = x + 1;
      y = y;
      d = d + dy;
    Nếu d < 0 thì:
      x = x + 1;
      y = y + 1;
      d = d + dy – dx;
    // Vẽ điểm (x, y)
  }

  Hiện thực

  void midpointLine(int x1, int y1, int x2, int y2)
  {
  	int Dx = x2 - x1;
  	int Dy = y2 - y1;
  	int x = x1;
  	int y = y1;
  	putpixel(x1, y1, MAGENTA);
  	float D = Dy - (Dx >> 1); // ~ float D = Dy - Dx/2;
  	while(x <= x2)
  	{
  		x++;
  		if (D < 0 )
  		{
  			D = D + Dy;
  		}
  		else 
  		{
  			D = D + (Dy - Dx);
  			y++;
  		}
  		putpixel(x, y, MAGENTA);
  	}
  }
  0 Bình luận
  Giải Thuật Lập Trình

  Giải Thuật Lập Trình

  STDIO Training - Chia sẻ các giải thuật lập trình từ cổ điển đến hiện đại.

  Đề xuất

  Thuật Toán Vẽ Đường Thẳng Bresenham
  Với thuật toán Bresenham vẽ đường thẳng có thể xác định được điểm cần ...
  Thuật Toán Vẽ Đường Thẳng DDA - Digital Differential Analyzer
  Thuật toán DDA - Digital Differential Analyzer được dùng để xác định các ...

  Khám phá

  Thuật Toán Midpoint Vẽ Đường Tròn
  Giới thiệu thuật toán Midpoint để vẽ đường tròn và hướng dẫn hiện thực ...
  Thuật Toán PID trong Điều Khiển Tự Động
  Chi tiết về thuật toán PID, các ví dụ thực tế và hướng đưa thuật toán ...
  Thuật Toán Nén Dữ Liệu RLE
  Trong quá trình lưu trữ cũng như truyền dữ liệu, việc nén dữ liệu là ...
  Kỹ Thuật Grayscale và Nhị Phân Hoá Ảnh (Adaptive Threshold)
  Giới thiệu và chi tiết các thuật toán Grayscale, ảnh nhị phân và một số ...
  Xử Lý Ảnh Với OpenCV: Các Phép Toán Hình Thái Học
  Giới thiệu những thuật toán cơ sở trong xử lý hình thái học, những thuật ...
  Giải Thuật Là Gì?
  Giải thuật - thuật toán là một tập hợp hữu hạn các thao tác được thực ...
  Thuật toán Depth First Search
  Giới thiệu, khái quát, trình bày và cung cấp code mẫu về thuật toán ...
  MD5
  MD5 (MD5 Message-Digest Algorithm) là một thuật toán tóm tắt thông điệp, ...
  Khi bạn nhấn vào liên kết sản phẩm do STDIO đề xuất và mua hàng, STDIO có thể nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ STDIO tạo thêm nhiều nội dung hữu ích. Tìm hiểu thêm.
  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  developer@stdio.vn

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020