STDIO
Tìm kiếm gần đây
  Mục lục
  Thảo luận
  0
  Liên kết
  QR Code

  HTML - Phần 3: Thẻ Liên Kết trong HTML

  Thẻ liên kết <a href="...">...</a> được xem như là trái tim của 1 trang web, thẻ liên kết giúp điều hướng giữa các trang trong 1 website, từ trang này qua trang khác chỉ thông qua 1 cú nhấn.
  25/10/2015
  29/08/2020
  2 phút đọc
  HTML - Phần 3: Thẻ Liên Kết trong HTML

  Cấu trúc thẻ liên kết

  Thẻ liên kết có chức năng điều hướng giữa các trang web trong website, ngoài ra còn được dùng để làm bookmark, được định nghĩa bởi thẻ <a> có cấu trúc như sau:

  <a href="liên kết" target="_blank">Nội dung hiển thị</a>

  Các thuộc tính của thẻ <a>

  • href: đường dẫn đến website cụ thể.
  • target: cách thức mở 1 trang web.
   • _self: mở với tab hiện tại, nếu không có thuộc tính target, mặc định sẽ là _self.
   • _blank: mở với tab mới.
   • _parent: mở với frame chứa frame của trang web hiện tại (nếu trang này được tải bởi iframe).
   • _top: vượt đến cấp cao nhất của frame, mở với frame gốc (tab hiện tại) (nếu trang được mở bởi các iframe lồng nhau).

  Ví dụ đơn giản về thẻ <a>:

  SELF: <a href="https://training.stdio.vn/" target="_self">STDIO Training</a><br/>
  BLANK: <a href="https://training.stdio.vn/" target="_blank">STDIO Training</a>

  Kết quả:

  SELF: STDIO Training
  BLANK: STDIO Training

  Chuyển trang chung miền

  Liên kết với những trang web phía bên ngoài cần 1 đường dẫn đầy đủ, trong khi đó nếu các đường dẫn chung 1 tên miền có thể sử dụng đường dẫn tương đối.

  Giả sử có 2 file là page1.htmlpage2.html cùng 1 miền và lưu chung thư mục.

  page1.html

  <!DOCTYPE html>
  <html>
   <head></head>
   <body>
    <h3>Trang Nhất</h3>
    <a href="page2.html" >Chuyển đến Trang Hai</a>
   </body>
  </html>

  page2.html

  <!DOCTYPE html>
  <html>
   <head></head>
   <body>
    <h3>Trang Hai</h3>
    <a href="page1.html" >Chuyển về Trang Nhất</a>
   </body>
  </html>

  Sau khi chạy một trong hai file .html, có thể điều hướng giữa hai trang page1.htmlpage2.html. nhưng không cần thêm thông tin về tên miền.

  Bài chung series

  HTML Cheat Sheet

  HTML Cheat Sheet

  STDIO Training - Đào tạo lập trình Front-end.

  Đề xuất

  HTML - Phần 8: Thẻ Form trong HTML

  HTML - Phần 8: Thẻ Form trong HTML

  Thẻ <form> - "khung nhập liệu" trong HTML điền thông tin ứng dụng trong ...

  HTML Cheat SheetCăn bản

  06/11/2015

  HTML - Phần 6: Các Thẻ Input trong HTML

  HTML - Phần 6: Các Thẻ Input trong HTML

  Các loại thẻ <input> hỗ trợ nhập liệu chuỗi, số, mật khẩu, ... trong ...

  HTML Cheat SheetCăn bản

  31/10/2015

  Khám phá thêm

  HTML - Phần 4: Các Thẻ Định Dạng Danh Sách

  HTML - Phần 4: Các Thẻ Định Dạng Danh Sách

  Các thẻ định dạnh danh sách <ul>, <ol>, <li> trong HTML. Các thẻ danh ...

  HTML Cheat SheetCăn bản

  25/10/2015

  Các Thẻ - Tag Thông Dụng trong HTML

  Các Thẻ - Tag Thông Dụng trong HTML

  Liệt kê các loại thẻ (tag) thường dùng trong HTML để trình bày 1 trang ...

  HTML Cheat SheetCheat sheet

  18/08/2015

  HTML - Phần 7: Thẻ Table Trong HTML

  HTML - Phần 7: Thẻ Table Trong HTML

  Trình bày dữ liệu thống kê theo dòng và cột với thẻ <table>.

  HTML Cheat SheetCăn bản

  04/11/2015

  HTML - Phần 5: Các Thẻ Hình Ảnh, Video, Audio

  HTML - Phần 5: Các Thẻ Hình Ảnh, Video, Audio

  Âm thanh, hình ảnh, video clip làm cho trang web thêm tiện ích, đẹp và ...

  HTML Cheat SheetCăn bản

  26/10/2015

  HTML - Phần 2: Các Thẻ Định Dạng Văn Bản

  HTML - Phần 2: Các Thẻ Định Dạng Văn Bản

  Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng 1 số thẻ định dạng văn bản HTML.

  HTML Cheat SheetCăn bản

  25/10/2015

  UI - Phần 2: Thiết Kế UI Trong Cocos2d-x 3.x.x

  UI - Phần 2: Thiết Kế UI Trong Cocos2d-x 3.x.x

  Ở bài viết UI Phần I: Khái Niệm Và Một Số Đối Tượng Để Thiết Kế UI Trong ...

  Lập Trình GameCocos2d-x

  23/01/2015

  HTML - Phần 1: Cơ Bản Về HTML

  HTML - Phần 1: Cơ Bản Về HTML

  Các kiến thức cơ bản về HTML trong thiết kế web và tạo trang web đầu ...

  HTML Cheat SheetCăn bản

  20/10/2015

  Học SEO Trong 1 Ngày - Phần 3

  Học SEO Trong 1 Ngày - Phần 3

  Sau bước phân tích keyword theo hướng người dùng, đây là bước bắt tay ...

  STDIO SolutionsSEO

  11/07/2020

  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  developer@stdio.vn

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020