STDIO
Tìm kiếm gần đây
  • Nội dung
  • QR Code
  • 0
  • 0
  • Sao chép

  HTML - Phần 3: Thẻ Liên Kết trong HTML

  Thẻ liên kết <a href="...">...</a> được xem như là trái tim của 1 trang web, thẻ liên kết giúp điều hướng giữa các trang trong 1 website, từ trang này qua trang khác chỉ thông qua 1 cú nhấn.
  25/10/2015
  29/08/2020
  2 phút đọc
  HTML - Phần 3: Thẻ Liên Kết trong HTML

  Cấu trúc thẻ liên kết

  Thẻ liên kết có chức năng điều hướng giữa các trang web trong website, ngoài ra còn được dùng để làm bookmark, được định nghĩa bởi thẻ <a> có cấu trúc như sau:

  <a href="liên kết" target="_blank">Nội dung hiển thị</a>

  Các thuộc tính của thẻ <a>

  • href: đường dẫn đến website cụ thể.
  • target: cách thức mở 1 trang web.
   • _self: mở với tab hiện tại, nếu không có thuộc tính target, mặc định sẽ là _self.
   • _blank: mở với tab mới.
   • _parent: mở với frame chứa frame của trang web hiện tại (nếu trang này được tải bởi iframe).
   • _top: vượt đến cấp cao nhất của frame, mở với frame gốc (tab hiện tại) (nếu trang được mở bởi các iframe lồng nhau).

  Ví dụ đơn giản về thẻ <a>:

  SELF: <a href="https://training.stdio.vn/" target="_self">STDIO Training</a><br/>
  BLANK: <a href="https://training.stdio.vn/" target="_blank">STDIO Training</a>

  Kết quả:

  SELF: STDIO Training
  BLANK: STDIO Training

  Chuyển trang chung miền

  Liên kết với những trang web phía bên ngoài cần 1 đường dẫn đầy đủ, trong khi đó nếu các đường dẫn chung 1 tên miền có thể sử dụng đường dẫn tương đối.

  Giả sử có 2 file là page1.htmlpage2.html cùng 1 miền và lưu chung thư mục.

  page1.html

  <!DOCTYPE html>
  <html>
   <head></head>
   <body>
    <h3>Trang Nhất</h3>
    <a href="page2.html" >Chuyển đến Trang Hai</a>
   </body>
  </html>

  page2.html

  <!DOCTYPE html>
  <html>
   <head></head>
   <body>
    <h3>Trang Hai</h3>
    <a href="page1.html" >Chuyển về Trang Nhất</a>
   </body>
  </html>

  Sau khi chạy một trong hai file .html, có thể điều hướng giữa hai trang page1.htmlpage2.html. nhưng không cần thêm thông tin về tên miền.

  Bài chung series

  0 Bình luận
  HTML Cheat Sheet

  HTML Cheat Sheet

  STDIO Training - Đào tạo lập trình Front-end.

  Đề xuất

  HTML - Phần 8: Thẻ Form trong HTML
  Thẻ <form> - "khung nhập liệu" trong HTML điền thông tin ứng dụng trong ...
  HTML - Phần 6: Các Thẻ Input trong HTML
  Các loại thẻ <input> hỗ trợ nhập liệu chuỗi, số, mật khẩu, ... trong ...

  Khám phá

  HTML - Phần 4: Các Thẻ Định Dạng Danh Sách
  Các thẻ định dạnh danh sách <ul>, <ol>, <li> trong HTML. Các thẻ danh ...
  Các Thẻ - Tag Thông Dụng trong HTML
  Liệt kê các loại thẻ (tag) thường dùng trong HTML để trình bày 1 trang ...
  HTML - Phần 7: Thẻ Table Trong HTML
  Trình bày dữ liệu thống kê theo dòng và cột với thẻ <table>.
  HTML - Phần 5: Các Thẻ Hình Ảnh, Video, Audio
  Âm thanh, hình ảnh, video clip làm cho trang web thêm tiện ích, đẹp và ...
  HTML - Phần 2: Các Thẻ Định Dạng Văn Bản
  Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng 1 số thẻ định dạng văn bản HTML.
  HTML - Phần 1: Cơ Bản Về HTML
  Các kiến thức cơ bản về HTML trong thiết kế web và tạo trang web đầu ...
  Học SEO Trong 1 Ngày - Phần 3
  Sau bước phân tích keyword theo hướng người dùng, đây là bước bắt tay ...
  Học SEO Trong 1 Ngày - Phần 4 (Hết)
  SEO nâng cao với cấu trúc web, các vấn đề về robots.txt, nofollow, liên ...
  Khi bạn nhấn vào liên kết sản phẩm do STDIO đề xuất và mua hàng, STDIO có thể nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ STDIO tạo thêm nhiều nội dung hữu ích. Tìm hiểu thêm.
  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  developer@stdio.vn

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020