STDIO
Tìm kiếm gần đây
  • Nội dung
  • QR Code
  • 0
  • 0
  • Sao chép

  HTML - Phần 7: Thẻ Table Trong HTML

  Trình bày dữ liệu thống kê theo dòng và cột với thẻ <table>.
  04/11/2015
  30/08/2020
  3 phút đọc
  HTML - Phần 7: Thẻ Table Trong HTML

  Đặt vấn đề

  Giả sử 1 trang web cần trình bày dữ liệu hiển thị giỏ hàng như bên dưới, HTML hỗ trợ thẻ <table>:

      SẢN PHẨM SỐ LƯỢNG THÀNH TIỀN
  Trash icon Móc khóa InterNOT Móc khóa InterNOT
  79.000₫
  2 158.000₫
  Trash icon Móc khóa Visual Studio Móc khóa Visual Studio
  79.000₫
  1 79.000₫
  Trash icon Móc khóa Photoshop Móc khóa Photoshop
  79.000₫
  3 237.000₫
  Trash icon Móc khóa Excel Móc khóa Excel
  79.000₫
  2 158.000₫
  Trash icon ... ... ... ...

  Ví dụ thẻ <table> cơ bản

  <table> có rất nhiều thẻ con và thuộc tính định dạng, bên dưới là mã cơ bản khi sử dụng <table>.

  Mã HTML

  <!DOCTYPE html>
  <html>
   <head></head>
   <body>
    <table>
  <tbody> <tr>
  <td>Kênh</td> <td>Liên kết</td> </tr>
  <tr> <td>Youtube</td> <td>https://www.youtube.com</td> </tr> <tr> <td>Facebook</td> <td>https://www.facebook.com</td>
  </tr>
  <tr>
  <td>TikTok</td>
  <td>https://www.tiktok.com</td> </tr>
  </tbody> </table> </body> </html>

  Kết quả

  Kênh Liên kết
  Youtube https://www.youtube.com
  Facebook https://www.facebook.com
  TikTok https://www.tiktok.com

  Các thành phần của <table>

  Bảng trong HTML được định nghĩa bởi cặp thẻ đóng mở <table></table>.

  Mã HTML tương ứng của hình trên như sau:

  <table>
   <thead>
    <tr>
     <th></th>
     <th></th>
     <th></th>
     <th></th>
    </tr>
   </thead>
   <tbody>
    <tr>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
    </tr>
    <tr>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
    </tr>
    <tr>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
    </tr>
    <tr>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
    </tr>
   </tbody>
   <tfoot>
    <tr>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
    </tr>
   </tfoot>
  </table>

  Giải thích các thành phần của <table>

  Như hình và mã HTML mẫu trên, 1 <table> có thể chia ra làm 3 phần:

  • <thead>: dành cho tiêu đề, tên bảng, các miêu tả bắt đầu cho bảng.
  • <tbody>: dành cho bảng dữ liệu chính.
  • <tfoot>: dành cho tổng hợp, thống kê, bản quyền, lời kết.

  <thead>, <tbody>, <tfoot> đều có thể định nghĩa:

  • <tr>: table-row - dòng dữ liệu. Trong khi đó ở mỗi dòng có thể định nghĩa từng ô.
   • <th>: dành cho các ô tiêu đề.
   • <td>: dành cho các ô dữ liệu.
   • * <th><td> về mặc cú pháp sử dụng giống nhau, nhưng được khuyến khích sử dụng đúng ngữ nghĩa của nó. <th> nên dành cho tiêu đề và <td> dành cho dữ liệu.
  <table>
   <tbody>
     <tr>
       <th>Trình duyệt web</th>
       <th>Nhà phát triển</th>
     </tr>
     <tr>
       <td>Chrome</td>
       <td>Google</td>
     </tr>
     <tr>
       <td>Firefox</td>
       <td>Mozilla</td>
     </tr>
     <tr>
       <td>Edge</td>
       <td>Microsoft</td>
     </tr>
   </tbody>
  </table>

  Có thể sử dụng 1 phần trong đó như <tbody> thay vì dùng đầy đủ <thead>, <tfoot>.

  Thuộc tính rowspan và colspan

  rowspan là thuộc tính giúp xác định số dòng được gộp trong một dòng.

  <!DOCTYPE html>
  <html>
   <head></head>
   <body>
     <table border="1">
       <tbody>
         <tr>
           <td>Họ tên</td>
           <td>Nguyễn Nghĩa</td>
         </tr>
         <tr>
           <td rowspan="2">Địa chỉ</td>
           <td>Quảng Bình</td>
         </tr>
         <tr>
           <td>Hồ Chí Minh</td>
         </tr>
       </tbody>
     </table>
   </body>
  </html>

  Kết quả:

  Họ tên Nguyễn Nghĩa
  Địa chỉ Quảng Bình
  Hồ Chí Minh

  colspan là thuộc tính giúp xác định số ô được gộp trong một ô.

  <!DOCTYPE html>
  <html>
   <head></head>
   <body>
     <table border="1">
       <tbody>
         <tr>
           <th>Họ tên</th>
           <th colspan="2">Số điện thoại</th>
         </tr>
         <tr>
           <td>Nguyễn Văn An</td>
           <td>098xxxxxxx</td>
           <td>0167xxxxxxx</td>
         </tr>
       </tbody>
     </table>
   </body>
  </html>

  Kết quả:

  Họ tên Số điện thoại
  Nguyễn Văn An 098xxxxxxx 0167xxxxxxx

  Bài chung series

  0 Bình luận
  HTML Cheat Sheet

  HTML Cheat Sheet

  STDIO Training - Đào tạo lập trình Front-end.

  Đề xuất

  HTML - Phần 8: Thẻ Form trong HTML
  Thẻ <form> - "khung nhập liệu" trong HTML điền thông tin ứng dụng trong ...
  HTML - Phần 6: Các Thẻ Input trong HTML
  Các loại thẻ <input> hỗ trợ nhập liệu chuỗi, số, mật khẩu, ... trong ...

  Khám phá

  HTML - Phần 4: Các Thẻ Định Dạng Danh Sách
  Các thẻ định dạnh danh sách <ul>, <ol>, <li> trong HTML. Các thẻ danh ...
  HTML - Phần 3: Thẻ Liên Kết trong HTML
  Thẻ liên kết <a href="...">...</a> được xem như là trái tim của 1 trang ...
  HTML - Phần 5: Các Thẻ Hình Ảnh, Video, Audio
  Âm thanh, hình ảnh, video clip làm cho trang web thêm tiện ích, đẹp và ...
  HTML - Phần 1: Cơ Bản Về HTML
  Các kiến thức cơ bản về HTML trong thiết kế web và tạo trang web đầu ...
  HTML - Phần 2: Các Thẻ Định Dạng Văn Bản
  Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng 1 số thẻ định dạng văn bản HTML.
  Các Thẻ - Tag Thông Dụng trong HTML
  Liệt kê các loại thẻ (tag) thường dùng trong HTML để trình bày 1 trang ...
  HTML - Phần 0: Trang Web Đầu Tiên
  Hướng dẫn từng bước đầu tiên tạo trang web với HTML.
  Mã Hóa Base64
  Base64 không phải là một thuật toán mã hóa và trong mọi trường hợp, nó ...
  Khi bạn nhấn vào liên kết sản phẩm do STDIO đề xuất và mua hàng, STDIO có thể nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ STDIO tạo thêm nhiều nội dung hữu ích. Tìm hiểu thêm.
  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  developer@stdio.vn

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020