STDIO
Tìm kiếm gần đây
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ

  Access Modifiers trong Java

  Các access modifiers trong Java như private, public, protected hỗ trợ tính đóng gói các thuộc tính, phương thức và package.
  04/11/2020 15/12/2020 4 phút đọc
  Access Modifiers trong Java

  Giới thiệu

  Java là 1 ngôn ngữ lập trình thuần hướng đối tượng, không như ngôn ngữ C++ là các thành phần có thể không nằm ngoài, thành phần bất kỳ trong Java phải nằm trong lớp. So với C++ thì OOP trong Java có 1 số điểm khác biệt.

  Bài viết này đề cập tới 4 phạm vi truy xuất tương ứng với 4 access modifiers dành cho thuộc tính và phương thức của lớp: private, default, protected, public.

  Access modifiers trong Java

  Access modifiers là gì?

  Access modifiers là các từ khóa tương ứng với các phạm vi truy xuất vào thuộc tính hoặc phương thức của 1 lớp.

  4 Access modifiers trong Java

  • private
  • default
  • protected
  • public

  Phạm vi truy xuất do access modifiers quy định được mô tả chi tiết ở bảng dưới đây:

    Trong class Trong package class kế thừa trong package class kế thừa ngoài package
  private Được phép Không được phép Không được phép Không được phép
  default Được phép Được phép Không được phép Không được phép
  protected Được phép Được phép Được phép Không được phép
  public Được phép Được phép Được phép Được phép

  Các ví dụ về access modifiers

  private

  private: là phạm vi truy xuất thấp nhất, các thuộc tính, phương thức đánh dấu là private chỉ có thể truy xuất trong lớp đó.

  Giả sử có lớp Book có 2 thuộc tính là nameprice.

  package com.example.package1;
  
  public class Book {
    private String name;
    private double price;
  
    public Book() {
    }
  
    @Override
    public String toString() {
      return "Name: " + name + " - Price: " + price;
    }
  }

  Và truy cập bên trong lớp cùng package sẽ nhận thông báo lỗi.

  package com.example.package1;
  
  public class Program {
    public static void main(String[] args) {
      Book book = new Book();
      book.name = "7 thói quen để thành đạt"; // Lỗi "The field Book.name is not visible"
    }
  }

  Truy xuất ở lớp kế thừa ngoài package sẽ nhận được lỗi.

  package com.example.package2;
  
  import com.example.package1.Book;
  
  public class FoodBook extends Book {
    public void print() {
      System.out.println(this.name); // Lỗi "The field Book.name is not visible"
    }
  }

  Truy xuất ở lớp không phải lớp kế thừa ngoài package cũng nhận được lỗi tương tự.

  package com.example.package2;
  
  import com.example.package1.Book;
  
  public class OutputHelper {
    public static void print(Book book) {
      System.out.println(book.name); // Lỗi "The field Book.name is not visible"
    }
  }

  default

  Mặc định khi khai báo mà không chỉ rõ phạm vi truy xuất thì Java hiểu đó là default (mặc định), access modifier này được truy cập ở trong class, ở các class cùng package và lớp kế thừa cùng package.

  Sửa class Book bằng cách xóa các từ khóa private:

  package com.example.package1;
  
  public class Book {
    String name;
    double price;
  
    public Book() {
    }
  
    @Override
    public String toString() {
      return "Name: " + name + " - Price: " + price;
    }
  }

  Được phép truy xuất bên trong lớp cùng package.

  package com.example.package1;
  
  public class Program {
    public static void main(String[] args) {
      Book book = new Book();
      book.name = "7 thói quen để thành đạt"; // Không lỗi
    }
  }

  Truy xuất ở lớp kế thừa ngoài package sẽ nhận được lỗi.

  Truy xuất ở lớp kế thừa ngoài package xảy ra lỗi.

  Truy xuất ở lớp không phải lớp kế thừa ngoài package.

  protected

  protected có phạm vi truy xuất rộng hơn default là có thể truy xuất ở class kế thưa cho dù class đó nằm ngoài hay trong package và không được truy xuất ở các lớp không phải là lớp con ở ngoài package.

  Sửa đổi các phạm vi truy xuất của các thuộc tính trong class Book thành protected.

  package com.example.package1;
  
  public class Book {
    protected String name;
    protected double price;
  
    public Book() {
    }
  
    @Override
    public String toString() {
      return "Name: " + name + " - Price: " + price;
    }
  }

  Và được phép truy cập bên trong lớp cùng package.

  package com.example.package1;
  
  public class Program {
    public static void main(String[] args) {
      Book book = new Book();
      book.name = "7 thói quen để thành đạt"; // Không lỗi
    }
  }

  Cho phép truy xuất ở lớp kế thừa ngoài package.

  package com.example.package2;
  
  import com.example.package1.Book;
  
  public class FoodBook extends Book {
    public void print() {
      System.out.println(this.name); // Không lỗi
    }
  }

  Không cho phép truy cập các lớp không phải lớp con ngoài package.

  package com.example.package2;
  
  import com.example.package1.Book;
  
  public class OutputHelper {
    public static void print(Book book) {
      System.out.println(book.name); // Lỗi "The field Book.name is not visible"
    }
  }

  public

  public là phạm vi truy xuất rộng nhất, ở bất kỳ tầm vực nào cũng có thể truy xuất được.

  Sửa đổi các trường của class Book thành public.

  package com.example.package1;
  
  public class Book {
    public String name;
    public double price;
  
    public Book() {
    }
  
    @Override
    public String toString() {
      return "Name: " + name + " - Price: " + price;
    }
  }

  Được phép truy xuất ở lớp trong cùng package

  Được phép truy xuất ở lớp kế thừa ngoài package.

  Được phép truy xuất ở lớp không phải là lớp kế thừa ngoài package.

  Kết luận

  Theo nguyên tắc thiết kế hướng đối tượng thì các thuộc tính của class nên để là private và truy cập thông qua các phương thức getter/setter. Nếu để chúng public sẽ phá vỡ nguyên tắc đóng gói của hướng đối tượng.

  0 Bình luận
  Java

  Java

  Tổng hợp các bài viết Java hữu ích từ STDIO Training - Đào Tạo Lập Trình

  Khi bạn nhấn vào sản phẩm do chúng tôi đề xuất và mua hàng, chúng tôi sẽ nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ chúng tôi có thêm kinh phí tạo nhiều nội dung hữu ích. Tìm hiểu thêm.
  STDIO

  Trang chính

  Công ty TNHH STDIO

  • 30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
   +84 28.36205514 - +84 942.111912
   developer@stdio.vn
  • 383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
   Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012
  ©STDIO, 2013 - 2021