STDIO
Tìm kiếm gần đây
  • 0

  Custom Event trong Java

  Khái niệm event rất quen thuộc với lập trình giao diện, sự kiện khi nhấn button, sự kiện khi chạm vào một item trên listview, vậy có thể tạo ra event hay không, và tạo nó như thế nào, cách hoạt động ra sao trong Java?
  19/11/2015
  19/09/2020
  4 phút đọc
  Custom Event trong Java

  Event là gì?

  Hiểu đơn giản event là một khái niệm chỉ ra rằng khi phát sinh một cái gì đó thì sẽ làm một cái gì đó. Ví dụ khi nhấn chuột thì chúng ta sẽ làm những gì chúng ta muốn trong phương thức onClick

  Event sẽ có ba thông tin chính đó là:

  • Đối tượng phát sinh sự kiện: Source
  • Phương thức đăng ký sự kiện: Subscriber
  • Bộ lắng nghe sự kiện: Listener

  Ví dụ class Button trong Android thì:

  • Button là đối tượng phát sinh sự kiện.
  • onClick là phương thức đăng ký sự kiện.
  • OnClickListener là bộ lắng nghe sự kiện.

  Sự kiện nhấn vào 1 button

  btnSend.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View v) {
          //TODO something
        }
      });

  Sự kiện chạm vào một item trên listview

  lvChat.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
        @Override
        public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) {
          //TODO something
        }
      });

  Sự kiện text thay đổi, TextChanged của EditText

  edtMessage.addTextChangedListener(new TextWatcher() {
  	@Override
  	public void beforeTextChanged(CharSequence s, int start, int count, int after) {
  	}
  
  	@Override
  	public void onTextChanged(CharSequence s, int start, int before, int count) {
  	}
  
  	@Override
  	public void afterTextChanged(Editable s) {
  	}
  });

  Khái niệm event khá là quen thuộc khi lập trình giao diện, vậy có thể tạo ra event hay không, và tạo nó như thế nào, cách hoạt động ra sao?

  Triển khai sự kiện trong Java

  • Bước 1: Tạo interface với phương thức đăng ký event.
  • Bước 2: Khai báo và set giá trị cho bộ lắng nghe sự kiện.
  • Bước 3: Phát sinh sự kiện, callback (gọi phương thức) đã khai báo ở interface ở bước 1.

  Ví dụ class Product có thuộc tính đó là tên và giá của sản phẩm, mỗi khi giá của sản phẩm thay đổi sẽ lấy về thông tin tên sản phẩm, giá cũ, giá mới của sản phẩm.

  Tạo interface với phương thức đăng ký event

  public interface OnPriceChangedListener {
  	public void onPriceChanged(String name, double oldPrice, double newPrice);
  }
  

  Trong phương thức onPriceChanged có các tham số là name, oldPrice, newPrice là giá trị sẽ truyền sang khi phát sinh sự kiện.

  Khai báo và gán giá trị cho bộ lắng nghe sự kiện

  Khai báo class Product như sau:

  public class Product {
  	private String mName;
  	private double mPrice;
  	
  	public Product() {	
  	}
  
  	public void setName(String name) {
  		this.mName = name;
  	}
      
  	public String getName(){
  		return this.mName;
  	}
  }

  Khai báo và gán giá trị cho bộ lắng nghe sự kiện:

  public class Product {
  	private String mName;
  	private double mPrice;
  	
  	private OnPriceChangedListener mListener;
  	
  	public Product() {	
  	}
  
  	public void setName(String name) {
  		this.mName = name;
  	}
      
  	public String getName() {
  		return this.mName;
  	}
  
  	public void setOnPriceChangedListener(OnPriceChangedListener listener) {
  		this.mListener = listener;
  	}
  }

  Phát sinh sự kiện, callback

  public class Product {
  	private String mName;
  	private double mPrice;
  	
  	private OnPriceChangedListener mListener;
  	
  	public Product() {		
  	}
  	
  	public void setName(String name) {
  		this.mName = name;
  	}
  	
  	public String getName() {
  		return this.mName;
  	}
  	
  	public void setPrice(double price) {
  		if (this.mPrice == price)
  			return;
  		double oldPrice = this.mPrice;
  		this.mPrice = price;
  		if (this.mListener != null) {
  			this.mListener.onPriceChanged(this.mName, oldPrice, this.mPrice);
  		}		
  	}
  	
  	public double getPrice() {
  		return this.mPrice;
  	}
  	
  	public void setOnPriceChangedListener(OnPriceChangedListener listener) {
  		this.mListener = listener;
  	}	
  }

  Trong hàm setPrice, khi giá trị của Product thay đổi và bộ lắng nghe sự kiện mListener != null thì callback phương thức onPriceChanged

  Sử dụng event

  Cách 1: Implement interface trực tiếp trong phương thức

  public class Program {
  	public static void main(String[] args) {
  		Product product = new Product();
  		product.setName("Tshirt");
  		product.setOnPriceChangedListener(new OnPriceChangedListener() {
  			@Override
  			public void onPriceChanged(String name, double oldPrice, double newPrice) {
  				System.out.println(name + ", " + oldPrice + ", " + newPrice);
  			}
  		});
  		product.setPrice(200);
  	}
  }
  

  Cách 2: Implements interface với class

  public class Program implements OnPriceChangedListener {
  	public static void main(String[] args) {
  		Product product = new Product();
  		product.setName("Tshirt");
  		
  		// product.setOnPriceChangedListener(this);
  		product.setPrice(200);
  	}
  
  	@Override
  	public void onPriceChanged(String name, double oldPrice, double newPrice) {
  		System.out.println(name + ", " + oldPrice + ", " + newPrice);
  	}
  }

  Khi gán giá trị 200 thì trong phương thức setPrice sẽ kiểm tra giá có thay đổi không và bộ lắng nghe sự kiện mListener có khác null không. Nếu đúng sẽ callback phương thức onPriceChanged và truyền các giá trị như name, oldPrice, newPrice qua phương thức. Kết quả chạy chương trình sẽ xuất ra là: Tshirt, 0.0, 200.0.

  Trong phương thức onPriceChanged trên chỉ in ra thông tin tên, giá của và giá mới của sản phẩm. Nhưng có thể làm bất cứ nghiệp vụ nào trong phương thức này ví dụ như cập nhật lại giá mới của sản phẩm xuống cơ sở dữ liệu hay hiển thị giá mới lên UI.

  Chú ý: với hàm main ở ví dụ trên chỉ sử dụng event theo cách 1. Còn cách 2 sẽ phát sinh lỗi do phương thức mainstatic.

  Download code tạo Event với Java

  CustomEvent.zip

  Java

  Java

  Tổng hợp các bài viết Java hữu ích

  Sản phẩm

  Đề xuất

  String Trong Java

  String Trong Java

  Giới thiệu về kiểu chuỗi và kỹ thuật thao tác với chuỗi trong ngôn ngữ ...

  JavaCơ Bản

  06/05/2015

  Delegates và Events trong C#

  Delegates và Events trong C#

  Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Event và Delegate trong C#.

  C# for AutomationKiến Thức

  28/11/2014

  Khám phá thêm

  Biến và Kiểu Dữ Liệu Cơ Bản trong Java

  Biến và Kiểu Dữ Liệu Cơ Bản trong Java

  Giới thiệu khái niệm, phạm vi hoạt động của biến và các kiểu dữ liệu ...

  JavaCơ Bản

  11/05/2015

  Event trong C#

  Event trong C#

  Giới thiệu và hướng dẫn cách hiện thực các event trong C#.

  C# for AutomationKiến Thức

  25/10/2015

  Cấu Trúc Điều Khiển Trong Java - Phần 1: Cấu Trúc Rẽ Nhánh

  Cấu Trúc Điều Khiển Trong Java - Phần 1: Cấu Trúc Rẽ Nhánh

  Hướng dẫn cấu trúc rẽ nhánh if-else và switch-case trong Java.

  JavaCơ Bản

  21/05/2015

  Lập Trình Multithreading trong Ngôn Ngữ Lập Trình Java

  Lập Trình Multithreading trong Ngôn Ngữ Lập Trình Java

  Trong chương trình của chúng ta đôi khi ta cần thực thi nhiều tác vụ ...

  JavaNâng Cao

  19/11/2015

  Overloading Method - Nạp Chồng Hàm Trong Java

  Overloading Method - Nạp Chồng Hàm Trong Java

  Cơ chế hoạt động nạp chồng phương thức - method overloading trong Java.

  JavaCơ Bản

  17/08/2015

  Ghi Đè Phương Thức - Overriding Method trong Java

  Ghi Đè Phương Thức - Overriding Method trong Java

  Trong Java, ghi đè phương thức - overriding method là phương pháp "viết ...

  JavaCơ Bản

  27/05/2015

  Xử Lý Sự Kiện Trong SDL

  Xử Lý Sự Kiện Trong SDL

  Hướng dẫn xử lý sự kiện trong game bằng thư viện SDL.

  Lập Trình GameSDL

  13/10/2015

  Tổng Quan về Ngôn Ngữ Lập Trình Java

  Tổng Quan về Ngôn Ngữ Lập Trình Java

  Java là 1 trong những ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ, được sử dụng rộng rãi ...

  JavaKiến Thức

  20/05/2015

  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  developer@stdio.vn

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020