STDIO
Tìm kiếm gần đây
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ

  Di Chuyển Đối Tượng Trên Web Con Trỏ Chuột trong JavaScript

  Hướng dẫn sử dụng code JavaScript di chuyển các đối tượng trên web theo sự di chuyển của chuột.
  17/09/2014
  29/07/2020
  1 phút đọc
  Di Chuyển Đối Tượng Trên Web Con Trỏ Chuột trong JavaScript

  Cho 1 biểu tượng vui nhộn có thể di chuyển theo chuột máy tính, từ ý tưởng này điều cần thực hiện là sử dụng thẻ <img> hoặc thẻ <div> có chứa hình ảnh cần thiết và di chuyển thẻ đó theo con trỏ chuột.

  Hướng dẫn hiện thực

  HTML

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  	<body>
  		<div id="id-object" class="object">POINTER</div>
  	</body>
  </html>

  CSS

  <style>
  	.object{
  		width:50px;
  		height:20px;
  		line-height:20px;
  		background:#f80;
  		color:#fff;
  		text-align:center;
  		font-size:1rem;
  		cursor:context-menu;
  		
  		position:absolute;
  		top:0;
  		left:0;
  	}
  </style>

  Từ đoạn position: fixed cho phép đối tượng nằm ở vị trí bất kỳ theo định nghĩa top: 0, left: 0

  JavaScript

  Điều khiển việc thay đổi topleft của thẻ thay đổi theo tọa độ đang di chuyển của con trỏ chuột.

  <script>
    function init() {
     window.addEventListener("mousemove", function (e) {
       const x = window.Event
         ? e.pageX
         : event.clientX +
           (document.documentElement.scrollLeft
             ? document.documentElement.scrollLeft
             : document.body.scrollLeft);
       const y = window.Event
         ? e.pageY
         : event.clientY +
           (document.documentElement.scrollTop
             ? document.documentElement.scrollTop
             : document.body.scrollTop);

       let node = document.getElementById("id-object");
       node.style.top = y - 10 + "px";
       node.style.left = x - 25 + "px";
     });
   }

    window.onload = init;
  </script>

  Đăng ký sự kiện theo dõi di chuyển chuột, khi phát sinh sự kiện này, tiến hành lấy tọa độ chuột và gán lại tọa độ cho đối tượng.

  Codes hoàn chỉnh

  Tạo file index.htm và sao chép toàn bộ code bên dưới vào và mở bằng trình duyệt web.

  <!DOCTYPE html>
  <html>
   <head>
     <style>
       .object {
         width: 70px;
         height: 20px;
         line-height: 20px;
         background: #f80;
         color: #fff;
         text-align: center;
         font-size: 14px;
         cursor: context-menu;

          position: fixed;
         top: 0;
         left: 0;
       }
     </style>

      <script>
       function init() {
         window.addEventListener("mousemove", function (e) {
           const x = window.Event
             ? e.pageX
             : event.clientX +
               (document.documentElement.scrollLeft
                 ? document.documentElement.scrollLeft
                 : document.body.scrollLeft);
           const y = window.Event
             ? e.pageY
             : event.clientY +
               (document.documentElement.scrollTop
                 ? document.documentElement.scrollTop
                 : document.body.scrollTop);

            let node = document.getElementById("id-object");
           node.style.top = y - 10 + "px";
           node.style.left = x - 35 + "px";
         });
       }

        window.onload = init;
     </script>
   </head>
  <body>
     <div id="id-object" class="object">POINTER</div>
   </body>
  </html>
   
  0 Bình luận
  JavaScript

  JavaScript

  STDIO Training - Đào tạo lập trình Frontend - Backend.

  Khi bạn nhấn vào sản phẩm do chúng tôi đề xuất và mua hàng, chúng tôi sẽ nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ chúng tôi có thêm kinh phí tạo nhiều nội dung hữu ích. Tìm hiểu thêm.
  STDIO

  Trang chính

  Công ty TNHH STDIO

  • 30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
   +84 28.36205514 - +84 942.111912
   developer@stdio.vn
  • 383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
   Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012
  ©STDIO, 2013 - 2021