STDIO
Tìm kiếm gần đây
  • Nội dung
  • QR Code
  • 0
  • Bình luận
  • Sao chép

  Hiện Thực Timer với JavaScript

  Hướng dẫn xây dựng bộ đếm thời gian với JavaScript căn bản.

  Rye Nguyen

  12/08/2015
  20/09/2020
  2 phút đọc
  Hiện Thực Timer với JavaScript

  Ứng dụng đồng hồ đếm thời gian

  Hàm setTimeout được sử dụng để hiện thực. Hàm setTimeout khi được gọi sẽ chờ đợi trong một khoảng thời gian định trước và thực hiện hành động tiếp theo được đặc tả khi gọi hàm. Cú pháp của hàm như sau:

  window.setTimeout(function, milliseconds);

  function sẽ được gọi khi milliseconds trôi qua. Do đặc tính này, setTimeout có thể tạo ra 1 vòng lặp vô hạn giúp gọi lại 1 hàm xác định sau thời gian 1000 milliseconds. Kết hợp với việc thay đổi hiển thị của một thẻ div theo thời gian, tạo ra được một đồng hồ hiển thị thời gian đã trôi qua (time elapse).

  Với vòng lặp vô hạn ở trên, chỉ số sẽ tăng mãi theo thời gian và không dừng lại. Để dừng vòng lặp, sử dụng hàm clearTimeout:

  window.clearTimeout(timeoutVariable);

  Có thể dùng setTimeoutclearTimeout để hiện thực đồng hồ tương tự như sau:

  Source code có thể download ở phía cuối bài viết. Trong file js_tick_counter.js, đoạn code sau:

  start : function(secs, timer_id)
  {
  	this.showTimer(secs, timer_id);
  
  	this.a_secs = secs + a_countStepper;
  	a_timer = setTimeout("projects.start(" + (this.a_secs) + "," + '"' + timer_id + '"' + ")", a_timeout_period);
  },
  
  stop : function(timer_id, project_id)
  {
  	clearTimeout(a_timer);
  },
  

  Hàm start sẽ được lặp liên tục sau chu kì 1s nhờ vào sự sắp xếp trong hàm setTimeout. Ngoài ra, khi hàm stop được gọi thì a_timer sẽ được dừng do đã được gán giá trị sau khi gọi hàm start.

  Đồng bộ trạng thái của timer

  Hướng dẫn trên chỉ hiện thực timer đơn giản, chưa thể đáp ứng được các nhu cầu nâng cao như lưu lại thời gian, giải quyết vấn đề timer vẫn hoạt động khi thoát trình duyệt. Để lưu lại thời gian thì cần có thêm các kiến thức về giao thức POST/GET trong PHP, thao tác và lưu trữ lại trong cơ sở dữ liệu.

  Vấn đề đồng bộ trạng thái lại là 1 vấn đề khác thiên về giải thuật. Trạng thái cuối cùng của timer sẽ được lưu lại trong cơ sở dữ liệu (cách thức lưu trữ tôi không đề cập). Từ đó, trong lần khởi động tiếp theo, hệ thống sẽ xác định được trạng thái trước đó và có hành động tương ứng. Sơ đồ sau sẽ minh hoạ một cách rõ ràng hơn:

  Gi%E1%BA%A3i%20Thu%E1%BA%ADt%20%C4%90%E1%BB%93ng%20B%E1%BB%99%20Tr%E1%BA%A1ng%20Th%C3%A1i%20Cho%20Timer

  Download code demo

  STDIO_TimerDemo.zip

  JavaScript

  JavaScript

  STDIO Training - Đào tạo lập trình Frontend - Backend.

  Phù hợp cho bạn

  Đề xuất

  Hiện Thực Game Zero Với Unity - Phần 3 - Điểm Số Và Progress Timer

  Hiện Thực Game Zero Với Unity - Phần 3 - Điểm Số Và Progress Timer

  Hướng Dẫn Hiện Thực Game Zero Với Unity. Hướng dẫn cài đặt tính năng ...

  Lập Trình GameCùng làm game

  10/08/2015

  Hiện Thực Game Zero Với Unity - Phần 2 - Hiện Thực Gameplay

  Hiện Thực Game Zero Với Unity - Phần 2 - Hiện Thực Gameplay

  Hướng Dẫn Hiện Thực Game Zero Với Unity. Giới thiệu và hướng dẫn xây ...

  Lập Trình GameCùng làm game

  09/08/2015

  Khám phá thêm

  Hiện Thực Game Zero Với Unity - Phần 1 - Nhận Sự Kiện Button

  Hiện Thực Game Zero Với Unity - Phần 1 - Nhận Sự Kiện Button

  Hướng Dẫn Hiện Thực Game Zero Với Unity. Thiết lập môi trường phát triển ...

  Lập Trình GameCùng làm game

  09/08/2015

  Hiện Thực Game Zero Với Unity - Phần 4 - Scene Và Popup

  Hiện Thực Game Zero Với Unity - Phần 4 - Scene Và Popup

  Hướng Dẫn Hiện Thực Game Zero Với Unity. Thiết kế hệ thống scene và ...

  Lập Trình GameCùng làm game

  10/08/2015

  Hiện Thực Game Zero Với Unity - Phần 5 - Âm Thanh Và Effect

  Hiện Thực Game Zero Với Unity - Phần 5 - Âm Thanh Và Effect

  Hướng Dẫn Hiện Thực Game Zero Với Unity. Hướng dẫn các hiệu ứng âm thanh ...

  Lập Trình GameCùng làm game

  11/08/2015

  Hiện Thực Menu Select Level với Scroll Rect

  Hiện Thực Menu Select Level với Scroll Rect

  Hiện thực level select với thành phần Scroll Rect trong Unity.

  Lập Trình GameUnity

  08/08/2015

  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 2: Hiện Thực LoadScene

  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 2: Hiện Thực LoadScene

  Hướng dẫn cách để hiện thực một scene trong game, cũng như cách để ...

  Lập Trình GameCùng làm game

  01/03/2015

  Điện Tử Cơ Bản với Arduino – Cài Đặt Lần Đầu và Hiện Thực LED Chớp Tắt

  Điện Tử Cơ Bản với Arduino – Cài Đặt Lần Đầu và Hiện Thực LED Chớp Tắt

  Hướng dẫn thực hiện mạch đèn chớp tắt đơn giản với Arduino. Cung cấp các ...

  Điện Tử Ứng DụngArduino

  12/09/2015

  10 Thứ Bạn Có Thể Làm với JavaScript

  10 Thứ Bạn Có Thể Làm với JavaScript

  Giới thiệu 10 ứng dụng mà JavaScript với sự mạnh mẽ của nó có thể tạo ...

  JavaScriptKiến thức

  06/04/2016

  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 9: Hiện thực GameScene - Điểm Số

  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 9: Hiện thực GameScene - Điểm Số

  Hướng dẫn cách hiện thực GameScene, cách tính điểm và update điểm số lên ...

  Lập Trình GameCùng làm game

  15/03/2015

  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  developer@stdio.vn

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020