STDIO
Tìm kiếm gần đây
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ

  Scroll To Top Button - Quay Lại Đầu Trang Web

  Scroll to top button là button được sử dụng để cuộn trang về đầu 1 cách nhanh chóng, tạo nên tiện ích cho người dùng.
  01/09/2015 11/09/2020 2 phút đọc
  Scroll To Top Button - Quay Lại Đầu Trang Web

  Scroll to top button

  Demo được viết trên một trang html, sử dụng thư viện Font AwesomejQuery. Có thể chia thành 3 phần như sau để tiện hình dung công việc:

  • Tạo button.
  • Tạo CSS cho button.
  • Tạo sự kiện click.

  Tạo button

  <div
  class="button_scroll2top"
  onclick="page_scroll2top()"
  >
  <i class="fa fa-chevron-up"/>
  </div>

  Hình dạng sơ khai của button:

  ss_1

  Định nghĩa class button_scroll2top và function page_scroll2top() như sau:

  Tạo CSS cho button

  <style type="text/css">
  	.button_scroll2top
  	{
  		display:none;
  		width:80px;
  		height:70px;
  		padding-top:20px;
  		padding-left:10px;
  		position:fixed;
  		z-index:999;
  		right:-45px;
  		top:45%;
  		background:#fb3;
  		border-radius:999px;
  		cursor:pointer;
  		opacity:0.6;
  		color:#fff;
  		font-size:2.0em;
  	}
  
  	.button_scroll2top:hover
  	{
  		opacity:1.0;
  	}
  </style>
  ss_2

  Dòng display: none có chức năng ẩn button đi khi người dùng chưa scroll xuống. Ở đây dùng opacity: 0.6 để làm mờ button và hiện rõ phần nội dung bên dưới button (nếu có), nhằm tránh gây khó chịu cho người dùng khi họ sử dụng những thiết bị có màn hình nhỏ.

  Tạo sự kiện click

  <script type="text/javascript">
  	$(window).scroll(function(){
  		if($(window).scrollTop() >= 10) {
  			$('.button_scroll2top').show();
  		} else {
  			$('.button_scroll2top').hide();
  		}
  	});
  	function page_scroll2top(){
  		$('html,body').animate({
  			scrollTop: 0
  	  }, 'fast');
  	}
  </script>

  Hàm $(window).scroll() bắt sự kiện scroll của trang web sau đó $(window).scrollTop() sẽ trả về khoảng cách giữa đầu trang và vị trí hiện tại mà bạn đã scroll tới. Nếu khoảng cách này lớn hơn hoặc bằng 10 thì thẻ div được gắn class .button_scroll2top sẽ được hiển thị.

  Hàm page_scroll2top() dùng để quay trở về top của web browser bằng cách set khoảng cách scroll bằng 0.

  Code hoàn chỉnh

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
  	<title>Demo Back to top button</title>
  	<link rel="stylesheet" href="font-awesome-4.4.0/css/font-awesome.min.css">
  	<script type="text/javascript" src="js/jquery-2.1.4.min.js"></script>
  	<style type="text/css">
  	  .button_scroll2top
  	  {
  	    display:none;
  	    width:80px;
  	    height:70px;
  	    padding-top:20px;
          padding-left:10px;
  	    position:fixed;
  	    z-index:999;
  	    right:-45px;
  	    top:45%;
  	    background:#fb3;
  	    border-radius:999px;
  	    cursor:pointer;
  	    opacity:0.6;
  	    color:#fff;
  	    font-size:2.0em;
  	  }
  
  	  .button_scroll2top:hover
  	  {
  	    opacity:1.0;
  	  }
  	</style>
  </head> <body> <p>This is content</p> <div
  class="button_scroll2top"
  onclick="page_scroll2top("
  >
  <i class="fa fa-chevron-up"/>
  </div> </body> <script type="text/javascript"> $(window).scroll(function(){ if($(window).scrollTop() >= 10) { $('.button_scroll2top').show(); } else { $('.button_scroll2top').hide(); } }); function page_scroll2top(){ $('html,body').animate({ scrollTop: 0 }, 'fast'); } </script> </html>
  0 Bình luận
  JavaScript

  JavaScript

  STDIO Training - Đào tạo lập trình Frontend - Backend.

  Khi bạn nhấn vào sản phẩm do chúng tôi đề xuất và mua hàng, chúng tôi sẽ nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ chúng tôi có thêm kinh phí tạo nhiều nội dung hữu ích. Tìm hiểu thêm.
  STDIO

  Trang chính

  Công ty TNHH STDIO

  • 30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
   +84 28.36205514 - +84 942.111912
   developer@stdio.vn
  • 383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
   Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012
  ©STDIO, 2013 - 2021