STDIO
Tìm kiếm gần đây

  Nội dung

  Vòng Lặp For trong JavaScript

  28/07/2020
  09/08/2020
  Vòng Lặp For trong JavaScript
  Tìm hiểu và sử dụng các cú pháp vòng lặp bao gồm while, break, continue, vòng lặp lồng nhau trong JavaScript.

  Vòng lặp for

  Giới thiệu

  Vòng lặp for để giải quyết các vấn đề tương tự lặp lại nhiều lần, cấu trúc lặp là một cấu trúc điều khiển quan trọng, thường dùng trong các chương trình.

  Vòng lặp for gần tương tự như vòng lặp while, tuy nhiên về mặc ứng dụng và tiện dụng, vòng lặp for phù hợp với những bài toán có tính chỉ số tuần tự.

  Ví dụ

  Yêu cầu in log ra 5 lần chuỗi Hello World dùng while.

  let i = 1;

  while (i <= 5) {
  console.log("Hello World");
  i++;
  }

  Khảo sát thấy nhu cầu trên với:

  • i tăng dần sau mỗi lần lặp (chỉ số tuần tự).
  • Biến i sau khi sử dụng trong vòng lặp có nhu cầu thu hồi.

  Do đó, sử dụng vòng lặp for sẽ đáp ứng được 2 nhu cầu trên.

  Lưu đồ

  Lưu đồ vòng lặp while trong JavaScript
  Lưu đồ vòng lặp for

  Cú pháp

  Vòng lặp while trong JavaScript dùng cho những trường hợp số lần lặp không xác định.

  for (khoi_tao; bieu_thuc_dieu_kien; thay_doi_gia_tri) {
  // TODO:
  }

  // TODO 2:

  Khi vòng lặp for thực thi:

  • khoi_tao dành để khởi tạo các giá trị đầu tiên.
  • Khi bieu_thuc_dieu_kien đúng sẽ thực hiện // TODO:
  • thay_doi_gia_tri dành để thực hiện những thay đổi cần thiết sau khi thực hiện // TODO: 
   • Nếu không vòng lặp dừng và tiếp tục // TODO 2: trở xuống.
  • ...

  Ví dụ:

  for (let i = 1; i <= 5; i++) {
  console.log("Hello World");
  }

  console.log("..."):

  Các ví dụ sử dụng

  Tính giai thừa của n

  S = 1 * 2 * … * n

  let n = 9;
  let S = 1;

  for (let i = 1; i <= n; i++) {
  S = S * i;
  }

  console.log(S);

  Vẽ hình chữ nhật

  Vẽ hình chữ nhật với độ rộng width, độ cao height với vòng lặp while trong JavaScript.

  let width = 4;
  let height = 3;

  let col = 1;
  let row = 1;

  let rect = "";
  for (let row = 0; row < height; row++) {
  for (let col = 0; col < width; col++) {
  rect = rect + "* ";
  }
  rect = rect + "\n";
  }

  console.log(rect);

  break và continue

  Từ khóa break chấm dứt vòng lặp ngay.

  Từ khóa continue yêu cầu bước sang lần lặp kế tiếp ngay.

  Ví dụ xét 1 số có phải số nguyên tố

  let number = 17;

  let isPrimeNumber = number > 1;

  for (let i = 1; i < number; i++) {
  if (number % i != 0) {
    continue;
  }
  else {
    isPrimeNumber = false;
    break;
  }
  }

  JavaScript

  STDIO Training - Đào tạo lập trình Frontend - Backend.

  Thảo luận

  In order to comment you must be a STDIO Insider. Please sign up or log in to continue.

  Đăng nhập

  Bài viết liên quan

  Vòng Lặp While trong JavaScript

  Vòng Lặp While trong JavaScript

  Tìm hiểu và sử dụng các cú pháp vòng lặp bao gồm while, break, continue, vòng lặp lồng nhau trong JavaScript.

  JavaScriptJavaScript Cơ Bản

  20/07/2020

  Vòng Lặp While Trong Python

  Vòng Lặp While Trong Python

  Cấu trúc lặp là một khái niệm khá quen thuộc đối với bất kỳ một lập trình viên nào đã từng học qua C/C++, Pascal hay PHP,... Càng chắc chắn hơn nữa không ít lần bạn phải ...

  Ryan Lê

  19/03/2015

  Vòng Lặp For Trong Python

  Vòng Lặp For Trong Python

  Cấu trúc lặp là một khái niệm khá quen thuộc đối với bất kỳ một lập trình viên nào đã từng học qua C/C++, Pascal, PHP,... Càng chắc chắn hơn nữa không ít lần bạn đụng độ ...

  Ryan Lê

  19/03/2015

  Một Số Lệnh Điều Khiển Vòng Lặp Trong Python

  Một Số Lệnh Điều Khiển Vòng Lặp Trong Python

  Trong 2 bài viết trước, tôi và các bạn đã cùng nhau làm quen với 2 cấu trúc lặp cơ bản trong Python là for và while. Để tiếp tục cho chuỗi bài viết trong chương trình ...

  Ryan Lê

  19/03/2015

  Cấu Trúc Lặp Trong PHP

  Cấu Trúc Lặp Trong PHP

  Vòng lặp là phần rất quan trọng trong tất cả các ngôn ngữ lập trình, bao gồm cả ngôn ngữ lập trình PHP. Trong PHP kiến thức về vòng lặp là kiến thức cơ bản nhất để chúng ...

  Phạm Hoài Nguyên

  11/11/2016

  Vòng Lặp foreach

  Vòng Lặp foreach

  Nếu bạn muốn giỏi về ngôn ngữ lập trình PHP thì chắc chắn bạn phải nắm vững vòng lặp foreach, một vòng lặp rất quan trọng của PHP. Vòng lặp foreach là vòng lặp đặc biệt ...

  Phạm Hoài Nguyên

  06/11/2016

  Tổng Quan Về Ngôn Ngữ Lập Trình JavaScript

  Tổng Quan Về Ngôn Ngữ Lập Trình JavaScript

  Tìm hiểu tổng quan ngôn ngữ lập trình JavaScript và tầm quan trọng của JavaScript.

  Nguyễn Nghĩa

  14/11/2015

  Biến Trong Ngôn Ngữ Lập Trình JavaScript

  Biến Trong Ngôn Ngữ Lập Trình JavaScript

  Biến là một khái niệm khá quen thuộc trong mọi ngôn ngữ lập trình. Nhắc tới biến các bạn có thể hình dung được một cái gì đó dùng để lưu dữ liệu. Vậy trong JavaScript cú ...

  Nguyễn Nghĩa

  15/11/2015

  Vòng Lặp For Trong C++

  Vòng Lặp For Trong C++

  Khi hiện thực một chương trình, có những trường hợp mà bạn sẽ phải thực hiện lặp lại liên tiếp nhiều lần một đoạn chương trình. C/C++ cung cấp cho chúng ta một số cấu ...

  Rye Nguyen

  29/07/2015

  Loop - For Và Foreach - While Và Do-While

  Loop - For Và Foreach - While Và Do-While

  Trong bài viết này tôi muốn giới thiệu đến các bạn cách tạo vòng lặp và các cách sử dụng vòng lặp khác nhau được hỗ trợ trong ngôn ngữ PHP. Bài viết các bạn lập trình ...

  Bùi Nguyễn Minh Hoàng

  28/08/2015

  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  developer@stdio.vn

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020