STDIO
Tìm kiếm gần đây
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ

  Vòng Lặp For trong JavaScript

  Tìm hiểu và sử dụng các cú pháp vòng lặp bao gồm while, break, continue, vòng lặp lồng nhau trong JavaScript.
  28/07/2020 09/08/2020 2 phút đọc
  Vòng Lặp For trong JavaScript

  Vòng lặp for

  Giới thiệu

  Vòng lặp for để giải quyết các vấn đề tương tự lặp lại nhiều lần, cấu trúc lặp là một cấu trúc điều khiển quan trọng, thường dùng trong các chương trình.

  Vòng lặp for gần tương tự như vòng lặp while, tuy nhiên về mặc ứng dụng và tiện dụng, vòng lặp for phù hợp với những bài toán có tính chỉ số tuần tự.

  Ví dụ

  Yêu cầu in log ra 5 lần chuỗi Hello World dùng while.

  let i = 1;

  while (i <= 5) {
  console.log("Hello World");
  i++;
  }

  Khảo sát thấy nhu cầu trên với:

  • i tăng dần sau mỗi lần lặp (chỉ số tuần tự).
  • Biến i sau khi sử dụng trong vòng lặp có nhu cầu thu hồi.

  Do đó, sử dụng vòng lặp for sẽ đáp ứng được 2 nhu cầu trên.

  Lưu đồ

  Lưu đồ vòng lặp while trong JavaScript
  Lưu đồ vòng lặp for

  Cú pháp

  Vòng lặp while trong JavaScript dùng cho những trường hợp số lần lặp không xác định.

  for (khoi_tao; bieu_thuc_dieu_kien; thay_doi_gia_tri) {
  // TODO:
  }

  // TODO 2:

  Khi vòng lặp for thực thi:

  • khoi_tao dành để khởi tạo các giá trị đầu tiên.
  • Khi bieu_thuc_dieu_kien đúng sẽ thực hiện // TODO:
  • thay_doi_gia_tri dành để thực hiện những thay đổi cần thiết sau khi thực hiện // TODO: 
   • Nếu không vòng lặp dừng và tiếp tục // TODO 2: trở xuống.
  • ...

  Ví dụ:

  for (let i = 1; i <= 5; i++) {
  console.log("Hello World");
  }

  console.log("..."):

  Các ví dụ sử dụng

  Tính giai thừa của n

  S = 1 * 2 * … * n

  let n = 9;
  let S = 1;

  for (let i = 1; i <= n; i++) {
  S = S * i;
  }

  console.log(S);

  Vẽ hình chữ nhật

  Vẽ hình chữ nhật với độ rộng width, độ cao height với vòng lặp while trong JavaScript.

  let width = 4;
  let height = 3;

  let col = 1;
  let row = 1;

  let rect = "";
  for (let row = 0; row < height; row++) {
  for (let col = 0; col < width; col++) {
  rect = rect + "* ";
  }
  rect = rect + "\n";
  }

  console.log(rect);

  break và continue

  Từ khóa break chấm dứt vòng lặp ngay.

  Từ khóa continue yêu cầu bước sang lần lặp kế tiếp ngay.

  Ví dụ xét 1 số có phải số nguyên tố

  let number = 17;

  let isPrimeNumber = number > 1;

  for (let i = 1; i < number; i++) {
  if (number % i != 0) {
    continue;
  }
  else {
    isPrimeNumber = false;
    break;
  }
  }
  0 Bình luận
  JavaScript

  JavaScript

  STDIO Training - Đào tạo lập trình Frontend - Backend.

  Khi bạn nhấn vào sản phẩm do chúng tôi đề xuất và mua hàng, chúng tôi sẽ nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ chúng tôi có thêm kinh phí tạo nhiều nội dung hữu ích. Tìm hiểu thêm.
  STDIO

  Trang chính

  Công ty TNHH STDIO

  • 30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
   +84 28.36205514 - +84 942.111912
   developer@stdio.vn
  • 383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
   Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012
  ©STDIO, 2013 - 2021