STDIO
Tìm kiếm gần đây
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ

  Vòng Lặp While trong JavaScript

  Tìm hiểu và sử dụng các cú pháp vòng lặp bao gồm while, break, continue, vòng lặp lồng nhau trong JavaScript.
  20/07/2020 28/07/2020 2 phút đọc
  Vòng Lặp While trong JavaScript

  Vòng lặp while

  Giới thiệu

  Vòng lặp while để giải quyết các vấn đề tương tự lặp lại nhiều lần, cấu trúc lặp là một cấu trúc điều khiển quan trọng, thường dùng trong các chương trình.

  Ví dụ

  Yêu cầu in log ra 5 lần chuỗi Hello World.

  console.log("Hello World");
  console.log("Hello World");
  console.log("Hello World");
  console.log("Hello World");
  console.log("Hello World");

  Như nhu cầu trên, việc log 5 lần đều tương tự nhau và nảy sinh nhu cầu cần sử dụng vòng lặp.

  Lưu đồ

  Lưu đồ vòng lặp while trong JavaScript
  Lưu đồ vòng lặp while

  Cú pháp

  Vòng lặp while trong JavaScript dùng cho những trường hợp số lần lặp không xác định.

  while (bieu_thuc_dieu_kien) {
  // TODO:
  }

  // TODO 2:

  Khi vòng lặp while thực thi:

  • Khi bieu_thuc_dieu_kien đúng sẽ thực hiện // TODO:
   • Nếu không vòng lặp dừng và tiếp tục // TODO 2: trở xuống.
  • Tiếp tục kiểm tra bieu_thuc_dieu_kien nếu còn đúng sẽ tiếp tục thực hiện // TODO:
   • Nếu không vòng lặp dừng và tiếp tục // TODO 2: trở xuống.
  • ...

  Ví dụ:

  let i = 1;

  while (i <= 5) {
  console.log("Hello World");
  i = i + 1;
  }

  console.log("..."):

  Các ví dụ sử dụng

  Tính giai thừa của n

  S = 1 * 2 * … * n

  let n = 9;
  let S = 1;

  let i = 1;
  while (i <= n) {
  S = S * i;
  i = i + 1;
  }

  console.log(S);

  Vẽ hình chữ nhật

  Vẽ hình chữ nhật với độ rộng width, độ cao height với vòng lặp while trong JavaScript.

  let width = 4;
  let height = 3;

  let col = 1;
  let row = 1;

  let rect = "";
  while (row < height) {
  while (col < width) {
  rect = rect + "* ";
  col = col + 1;
  }
  rect = rect + "\n";
  row = row + 1;
  }

  console.log(rect);

  break và continue

  Từ khóa break chấm dứt vòng lặp ngay.

  Từ khóa continue yêu cầu bước sang lần lặp kế tiếp ngay.

  Ví dụ xét 1 số có phải số nguyên tố

  let number = 17;

  let isPrimeNumber = number > 1;

  let i = 1;
  while(i < number) {
  if (number % i != 0) {
    continue;
  }
  else {
    isPrimeNumber = false;
    break;
  }
  }
  0 Bình luận
  JavaScript

  JavaScript

  STDIO Training - Đào tạo lập trình Frontend - Backend.

  Khi bạn nhấn vào sản phẩm do chúng tôi đề xuất và mua hàng, chúng tôi sẽ nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ chúng tôi có thêm kinh phí tạo nhiều nội dung hữu ích. Tìm hiểu thêm.
  STDIO

  Trang chính

  Công ty TNHH STDIO

  • 30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
   +84 28.36205514 - +84 942.111912
   developer@stdio.vn
  • 383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
   Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012
  ©STDIO, 2013 - 2021