STDIO
Tìm kiếm gần đây
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ

  Box2D - Phần 5: Joint (Tiếp Theo)

  Giới thiệu các loại joint có sẵn trong Box2D, các khái niệm, vai trò, và ví dụ cụ thể.
  23/01/2015
  30/09/2020
  3 phút đọc
  Box2D - Phần 5: Joint (Tiếp Theo)

  Trong bài viết này sẽ giới thiệu về các loại joint sau:

  • Prismatic joint.
  • Distance joint.
  • Rope joint.
  • Gear joint.
  • Line joint.
  • Weld joint.

  Điểm lại những gì cần trong bài viết này:

  • Tạo một physics world.
  • Thêm tính năng debug draw để vẽ hình dạng body của các đối tượng.
  • Thêm touchs event.

  Prismatic joint

  Là loại joint mà các bodies tham gia vào cố định đến nhau, và chúng chỉ có thể di chuyển dọc theo một trục đã định. Prismatic joint có thể đưa ra các giới hạn để các bodies chỉ có thể di chuyển dọc theo các trục trong một phạm vi cụ thể. Cũng có thể đưa các motor giống như revolute joint để cho các bodies di chuyển ở một tốc độ nhất định với một lực nhất định. Sử dụng prismatic joint trong các trường hợp muốn tạo:

  • Thang máy.
  • Di chuyển cố định.
  • Cửa trượt.
  • Pistons

  Ví dụ

  Trong class HelloWorld thêm phương thức prismaticJoint() để ví dụ cho joint này.

  void HelloWorld::prismaticJoint() {	
  	b2PrismaticJointDef prismaticJointDef;
  	prismaticJointDef.bodyA = m_bodyA;
  	prismaticJointDef.bodyB = m_bodyB;
  	prismaticJointDef.collideConnected = true;
  
  	prismaticJointDef.localAnchorA.Set(0, 0);
  	prismaticJointDef.localAnchorB.Set(0, 0);
  
  	//prismaticJointDef.enableLimit = true;
  	//prismaticJointDef.lowerTranslation = 10;
  	//prismaticJointDef.upperTranslation = 100;
  
  	//prismaticJointDef.enableMotor = true;
  	//prismaticJointDef.maxMotorForce = 50;
  	//prismaticJointDef.motorSpeed = -5;
  
  	m_prismaticJoint = (b2PrismaticJoint*)world->CreateJoint(&prismaticJointDef);
  }
  

  Distance joint

  Đây là một loại joint dùng để duy trị một khoảng cách giữa hai đối tượng. Đối với mỗi body tham gia vào distance joint sẽ chọn ra một local anchors giống như revolute joint. Khoảng cách giữa hai đối tượng tham gia distance joint chính là khoảng cách giữa hai local anchors này.

  Ví dụ

  Trong class HelloWorld thêm phương thức distanceJoint() để ví dụ cho joint này.

  void HelloWorld::distanceJoint() {	
  	b2DistanceJointDef distanceJointDef;
  	distanceJointDef.Initialize(m_bodyA, m_bodyB, m_bodyA->GetWorldCenter(), m_bodyB->GetWorldCenter());
  	m_distanceJoint = (b2DistanceJoint*)world->CreateJoint(&distanceJointDef);
  }

  Rope joint

  Hãy tưởng tượng rằng có một sợi dây chun, có thể kéo dãn nó. Rope joint có tác dụng giống như cái dây chun này.

  Ví dụ

  Trong class HelloWold thêm phương thức ropeJoint() để ví dụ cho joint này.

  void HelloWorld::ropeJoint() {
  	b2RopeJointDef ropeJointDef;
  	ropeJointDef.bodyA = m_bodyA;
  	ropeJointDef.bodyB = m_bodyB;
  	ropeJointDef.localAnchorA.Set(0, 0);
  	ropeJointDef.localAnchorB.Set(1, 1);
  	ropeJointDef.maxLength = 10;
  	ropeJointDef.collideConnected = true;
  	m_ropeJoint = (b2RopeJoint*)world->CreateJoint(&ropeJointDef);
  }
  

  Phân tích

  Về cơ bản, rope joint nhìn rất giống với distance joint ở cách khởi tạo cũng như chức năng. Rope joint khác distance joint ở chỗ:

  • Khoảng cách của distance được tính bởi khoảng cách hai điểm local anchor, còn khoảng cách của Rope joint chính là tính chất maxLength của định nghĩa define.
  • Khoảng cách giữa hai đối tượng tham gia distance joint là không thay đổi. Còn với rope joint thì khoảng cách đối đa là maxLenght, và khoảng cách tối tiếu khi hai điểm local anchor trùng nhau.

  Gear joint

  Một gear joint được tạo ra bằng việc kết hợp giữa một revolure joint với prismatic joint.

  Ví dụ

  Trong class HelloWorld thêm phương thức gearJoint() để ví dụ về loại joint này.

  void HelloWorld::gearJoint() {
  	b2RevoluteJointDef revoluteJointDef;
  	revoluteJointDef1.Initialize(groundBody, m_bodyA, m_bodyA->GetWorldCenter()); 
  	revoluteJointDef1.bodyA = groundBody;
  	revoluteJointDef1.bodyB = m_bodyA;
  	revoluteJointDef1.localAnchorA.Set(0, 0);
  	revoluteJointDef1.localAnchorB.Set(0, 0);
  
  	m_revoluteJoint = (b2RevoluteJoint*)world->CreateJoint(&revoluteJointDef);
  
  	b2Vec2 worldAxis = b2Vec2(1.0, 0.0);
  
  	b2PrismaticJointDef prismaticJointDef;
  	prismaticJointDef.Initialize(groundBody, m_bodyB, m_bodyB->GetWorldCenter(), worldAxis);
  	prismaticJointDef.lowerTranslation = -5.0;
  	prismaticJointDef.upperTranslation = 2.5;
  	prismaticJointDef.enableLimit = true;
  	prismaticJointDef.maxMotorForce = 1.0;
  	prismaticJointDef.motorSpeed = 0.0;
  	prismaticJointDef.enableMotor = true;
  
  	b2PrismaticJoint* prismaticJoint = (b2PrismaticJoint*)world->CreateJoint(&prismaticJointDef);
  
  	b2GearJointDef gearJointDef;
  
  	gearJointDef.joint1 = m_revoluteJoint;
  	gearJointDef.joint2 = prismaticJoint;
  	gearJointDef.bodyA = m_bodyA;
  	gearJointDef.bodyB = m_bodyB;
  	gearJointDef.ratio = 2.0 *PI / (300 / PTM_RATIO);
  
  	m_gearJoint = (b2GearJoint*)world->CreateJoint(&gearJointDef); 
  

  Chú ý

  Khi khởi tạo một gear joint, các thành phần kết hợp là revolure joint và prismatic joint phải có body tham gia đầu tiên phải là static body.

  ss_1

  Weld joit

  Là loại joint giúp cho các bodies tham gia vào joint luôn cùng hướng với nhau.

  Ví dụ

  Trong class HelloWorld thêm một phương thức weldJoint() để ví dụ cho joint này.

  void HelloWorld::weldJoint() {
  	b2WeldJointDef weldJointDef;
  	weldJointDef.Initialize(m_bodyA, m_bodyB, m_bodyA->GetWorldCenter());
  
  	m_weldJoint = (b2WeldJoint*)world->CreateJoint(&weldJointDef);
  }
  

  Download

  JointExample

  0 Bình luận
  Lập Trình Game

  Lập Trình Game

  Kiến thức, kỹ thuật, kinh nghiệm lập trình game.

  Khi bạn nhấn vào sản phẩm do chúng tôi đề xuất và mua hàng, chúng tôi sẽ nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ chúng tôi có thêm kinh phí tạo nhiều nội dung hữu ích. Tìm hiểu thêm.
  STDIO

  Trang chính

  Công ty TNHH STDIO

  • 30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
   +84 28.36205514 - +84 942.111912
   developer@stdio.vn
  • 383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
   Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012
  ©STDIO, 2013 - 2021