STDIO
Tìm kiếm gần đây
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ

  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 2: Hiện Thực LoadScene

  Hướng dẫn cách để hiện thực một scene trong game, cũng như cách để chuyển scene với Cocos2d-x
  Ryan Lê

  Ryan

  01/03/2015 30/09/2020 2 phút đọc
  Hướng Dẫn Viết Game Zero Với Cocos2d-x - Phần 2: Hiện Thực LoadScene

  Hướng dẫn hiện thực lại game ZERO 1 cách đơn giản. Giúp làm quen cách để hoàn thành 1 game, cũng như cách tổ chức project trong game.

  Hướng dẫn cách để hiện thực 1 scene trong game, cũng như cách để chuyển scene. LoadScene chính là đối tượng được hướng đến trong bài viết này.

  Hiện thực

  LoadScene.h

  Thêm vào biến m_loadingStep và override lại hàm update của scene như sau:

  #ifndef __LOAD_SCENE_H__
  #define __LOAD_SCENE_H__
  
  #include "cocos2d.h"
  
  class LoadScene : public cocos2d::Layer
  {
  public:
  	// there's no 'id' in cpp, so we recommend returning the class instance pointer
  	static cocos2d::Scene* createScene();
  
  	// Here's a difference. Method 'init' in cocos2d-x returns bool, instead of returning 'id' in cocos2d-iphone
  	virtual bool init();
  
  	//
  	void update(float dt);
  
  	// implement the "static create()" method manually
  	CREATE_FUNC(LoadScene);
  private:
  	int m_loadingStep;
  };
  
  #endif // __LOAD_SCENE_H__

  LoadScene.cpp

  Định nghĩa lại hàm update vừa khai báo ở trên như sau:

  void LoadScene::update(float dt)
  {
  	switch (m_loadingStep)
  	{
  		// Load sprite
  	case 0:
  		SpriteFrameCache::getInstance()->addSpriteFramesWithFile("spr_sheet_zero.plist",
  																 "spr_sheet_zero.png");
  		break;
  		// Load position
  	case 1:
  		break;
  		// Load sounds
  	case 2:
  		break;
  	case 3:
  		Director::getInstance()->replaceScene(MainMenuScene::createScene());
  		break;
  	}
  	m_loadingStep++;
  }

  Hàm này có chức năng load vào cái sprite, sounds, position,... Sau đó chuyển đến MainMenuScene. Để làm được điều này nhớ thêm #include "MainMenuScene.h" vào đầu file LoadScene.cpp.

  Trong hàm init của scene khởi tạo m_loadingStep = 0 và gọi this->scheduleUpdate() như sau:

  bool LoadScene::init()
  {
  	//////////////////////////////
  	// 1. super init first
  	if (!Layer::init())
  	{
  		return false;
  	}
  
  	Size visibleSize = Director::getInstance()->getVisibleSize();
  	Vec2 origin = Director::getInstance()->getVisibleOrigin();
  
  	m_loadingStep = 0;
  	this->scheduleUpdate();
  
  	return true;
  }

  Download LoadScene và Resources

  LOADSCENE.ZIP

  RESOURCES.ZIP

  Bài chung series

  0 Bình luận
  Lập Trình Game

  Lập Trình Game

  Kiến thức, kỹ thuật, kinh nghiệm lập trình game.

  Khi bạn nhấn vào sản phẩm do chúng tôi đề xuất và mua hàng, chúng tôi sẽ nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ chúng tôi có thêm kinh phí tạo nhiều nội dung hữu ích. Tìm hiểu thêm.
  STDIO

  Trang chính

  Công ty TNHH STDIO

  • 30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
   +84 28.36205514 - +84 942.111912
   developer@stdio.vn
  • 383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
   Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012
  ©STDIO, 2013 - 2021