STDIO
Tìm kiếm gần đây
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ

  Lưu Trữ Dữ Liệu trong Android với Unity

  Hướng dẫn đọc và ghi file trên Android với đường dẫn Application.dataPath, Application.streamingAssetPath, Application.persistentDataPath, Application.temporaryCachePath bằng Unity.
  04/04/2016 24/09/2020 3 phút đọc
  Lưu Trữ Dữ Liệu trong Android với Unity

  Chúng ta thường hay lưu trữ và quản lý file chỉ với đường dẫn cố định, và việc đọc ghi không cần quá nhiều bước. Nhưng đòi hỏi người tổ chức ghi hoặc đọc file phải biết chính xác đường dẫn đến file cần thao tác và có thể gây khó khăn cho việc sao chép sang máy khác.

  Bài viết sẽ giới thiệu và hướng dẫn sử dụng 4 đường dẫn mặc định mà Unity hỗ trợ sẵn cho việc lưu trữ và quản lý file là dataPath, streamingAssetPath, persistentDataPath, temporaryCachePath. Đồng thời cũng giới thiệu qua về cách đọc và ghi file trên hệ điều hành Android với Unity.

  Application.dataPath

  Đây là đường dẫn đến thư mục chứa dữ liệu của game, trong Android, dataPath là 1 đường dẫn private và nó chỉ cho phép đọc, không thể truy cập được đường dẫn này nếu không có quyền ROOT của hệ thống.

  string filePath = System.IO.Path.Combine(Application.dataPath, fileName);

  Application.persistentDataPath

  Đây cũng đường dẫn đến thư mục chứa dữ liệu của game. persistentDataPath thường được dùng cho việc lưu trữ và cập nhật trạng thái của game. Trong hệ điều hành Android, persistentDataPath cho phép đọc lẫn ghi, và dữ liệu không bị xóa khi cập nhật game.

  string filePath = System.IO.Path.Combine(Application.persistentDataPath, fileName);

  Application.streamingAssetPath

  Là đường dẫn đến thư mục StreamingAssets của game, streamingAssetPath thường được dùng để chứa các dữ liệu mặc định, các dữ liệu không thay đổi. Trong Android, bạn không thể truy cập trực tiếp vào thư mục StreamingAssets vì nó được nén lại trong file apk.

  string filePath = System.IO.Path.Combine(Application.streamingAssetsPath, fileName);

  Application.temporaryCachePath

  Là đường dẫn đến thự mục chứa các dữ liệu tạm. Ngoài mục đích là chứa các dữ liệu tạm của game, temporaryCachePath cũng có thể đọc và ghi tương tự persistentDataPath.

  string filePath = System.IO.Path.Combine(Application.temporaryCachePath, fileName);

  Đọc và ghi file trong Android

  Unity là 1 engine đa nền tảng, nên có thể sử dụng phương pháp đọc vài ghi file trong C# để đọc và ghi file.

  Lưu ý: Trên Android, dataPath và streamingAssetPath chỉ cho phép đọc, không thể tạo hoặc ghi dữ liệu vào file trong đường dẫn này trực tiếp trên android.

  Thao tác với streamingAssetPath

  Đối với streamingAssetPath, thường dùng đường dẫn này để đọc các dữ liệu khởi đầu, các dữ liệu mặc định, ... Các dữ liệu này không thể thay đổi trong suốt quá trình game vận hành.

  Tạo dữ liệu cho streamingAssetPath

  Để tạo dữ liệu cho streamingAssetPath, trong Unity Editor bắt buột phải có thư mục StreamingAssets trong thư mục Assets của project. Khi build project, Unity sẽ sao chép tất các các file trong thư mục này vào đường dẫn của Application.streamingAssetsPath.

  streamingAssetPath

  Đọc dữ liệu từ streamingAssetPath

  Trong Android các file được chứa trong streamingAssetPath đều được nén thành file .jar. Nên đường dẫn của streamingAssetPath có dạng: 

  streamingPath = "jar:file://" + Application.dataPath + "!/assets/";

  Sử dụng đến lớp WWW của Unity để đọc nội dung của file.

  string dataString;
  
  IEnumerator ReadDataStreamingAssets(string fileName)
  {
    string streamingPath = System.IO.Path.Combine(Application.streamingAssetsPath, fileName);
    WWW www = new WWW(streamingPath);
    yield return www;
    dataString = www.text;    
  }

  Để sử dụng phương thức trên cần dùng đến phương thức StartCoroutine.

  StartCoroutine(ReadDataStreamingAssets("gamesetting.json"));

  Lưu ý: phương thức ReadDataStreamingAssets trên chỉ dùng được trên Android, để ứng dụng có thể chạy được trên đa nền tảng phải tùy biến lại:

  IEnumerator ReadDataStreamingAssets(string fileName)
  {
    string streamingPath = System.IO.Path.Combine(Application.streamingAssetsPath, fileName);
    if (streamingPath.Contains("://"))
    {
      WWW www = new WWW(streamingPath);
      yield return www;
      dataString = www.text;
    }
    else
    {
      dataString = System.IO.File.ReadAllText(streamingPath);
    }
  }

  Điều kiện streamingPath.Contains("://") để xác định xem đường dẫn có chứa chuỗi "://" tương ứng với đường dẫn với streamingAssetPath trong Android.

  Mã nguồn tham khảo đầy đủ

  using System.Collections;
  using UnityEngine;
  
  public class ReadDataStreaming : MonoBehaviour
  {
    string dataString;
    void Start () {
      StartCoroutine(ReadDataStreamingAssets("gamesetting.json"));
      print(dataString);
    }
  
    IEnumerator ReadDataStreamingAssets(string fileName)
    {
      string streamingPath = System.IO.Path.Combine(Application.streamingAssetsPath, fileName);
      if (streamingPath.Contains("://"))
      {
        WWW www = new WWW(streamingPath);
        yield return www;
        dataString = www.text;
      }
      else
      {
        dataString = System.IO.File.ReadAllText(streamingPath);
      }
    }
  }
  0 Bình luận
  Lập Trình Game

  Lập Trình Game

  Kiến thức, kỹ thuật, kinh nghiệm lập trình game.

  Khi bạn nhấn vào sản phẩm do chúng tôi đề xuất và mua hàng, chúng tôi sẽ nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ chúng tôi có thêm kinh phí tạo nhiều nội dung hữu ích. Tìm hiểu thêm.
  STDIO

  Trang chính

  Công ty TNHH STDIO

  • 30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
   +84 28.36205514 - +84 942.111912
   developer@stdio.vn
  • 383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
   Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012
  ©STDIO, 2013 - 2021