STDIO
Tìm kiếm gần đây
  • Nội dung
  • QR Code
  • 0
  • 0
  • Sao chép

  Quản Lý Vị Trí Của Các Đối Tượng trong Cocos2d-x

  Hướng dẫn quản lý vị trí các đối tượng trong Cocos2d-x.

  Rye Nguyen

  04/08/2015
  29/09/2020
  3 phút đọc
  Quản Lý Vị Trí Của Các Đối Tượng trong Cocos2d-x

  Trong lập trình game nói chung và lập trình game với Cocos2d-x nói riêng, việc xử lý “cứng” các đối tượng (như vị trí, tỷ lệ, góc quay,…) là điều nên tránh. Khi đem sản phẩm lên màn hình có tỷ lệ khác, vị trí các đối tượng có thể sẽ không còn được như mong muốn.

  Do đó, việc quản lý động các đối tượng sẽ tối ưu hơn trong lập trình game đa màn hình. Bài viết sau giới thiệu cách hiện thực đơn giản giải quyết vấn đề trên trong Cocos2d-x.

  Lớp Dictionary

  Cocos2d-x đã hiện thực sẵn lớp Dictionary, hỗ trợ lập trình viên đọc file theo cấu trúc của file XML. Các key/value sẽ được lưu trữ trong file dưới dạng tag.

  File lưu trữ position phải tuân theo 1 cấu trúc định sẵn với phần ở rộng mặc định của file là .plist. 

  Hiện thực đơn giản file plist để minh họa với các key/value như sau:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple Computer//DTD PLIST 1.0//EN"
      "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
  <plist version="1.0">
  <dict>
    <key>title</key>
    <string>540,1250</string>
    
    <key>button_play </key>
    <string>540,800</string>
  
    <key>button_sound</key>
    <string>200,1400</string>
  </dict>
  </plist>

  Các phương thức cần lưu ý khi sử dụng Dictionary:

  createWithContentsOfFile

  Đối số truyền vào là đường dẫn đến file plist. Nếu đường dẫn không tồn tại sẽ trả về nullptr. Thông qua hàm này, toàn bộ dữ liệu có trong file plist sẽ được xử lý thành các bộ key/value. Cần tạo sẵn 1 đối tượng Dictionary để lưu trữ lại các bộ key/value này.

  valueForKey

  Hàm có tác dụng trả về value có dạng const __String* với key tương ứng. Nếu key không tồn tại sẽ trả về 1 chuỗi rỗng.

  Các kiểu dữ liệu phức tạp cấp cao như array hay dict sẽ không được trình bày trong bài viết này. Dữ liệu ở dạng chuỗi sẽ hiệu quả nhất, có thể thao tác để chuyển từ chuỗi sang các kiểu dữ liệu mong muốn.

  Hiện thực lớp PositionManager

  Lớp PositionManager có các phương thức chính là loadObjectsPositiongetObjectPosition.

  Hiện thực 2 phương thức này bên dưới. Khai báo lớp PositionManager như sau:

  class PositionManager
  {
  private:
    static PositionManager* m_instance;
  
  private:
    PositionManager();
    ~PositionManager();
  
  public:
    static PositionManager* getInstance();
  
    void  loadObjectsPosition(const char* pListPath);
    Vec2  getObjectPosition(const String* objectPosition);
    
    // Your variable to store object position (Vec2)
    Vec2  m_title;
    Vec2  m_buttonPlay;
    Vec2  m_buttonSound;
  }

  Do chỉ có duy nhất 1 PositionManager tồn tại trong game nên áp dụng kỹ thuật Singleton để quản lý thuận tiện.

  loadObjectsPosition

  Hàm loadObjectsPosition có tác dụng lưu trữ vị trí của các đối tượng được load vào file plist.

  void PositionManager::loadObjectsPosition(const char* pListPath)
  {
    Dictionary* objectsListPosition = Dictionary::createWithContentsOfFile(pListPath);
  
    // get title position
    const __String* strTitlePosition = objectsListPosition->valueForKey("title");
    PositionManager::getInstance()->m_title = getObjectPosition(strTitlePosition);
    
    // get play button position
    const __String* strButtonPlayPosition = objectsListPosition->valueForKey("button_play");
    PositionManager::getInstance()->m_buttonPlay= getObjectPosition(strButtonPlayPosition);
    
    // get sound button position
    const __String* strButtonSoundPosition = objectsListPosition->valueForKey("button_sound");
    PositionManager::getInstance()->m_buttonSound= getObjectPosition(strButtonSoundPosition);
  }

  Value dạng chuỗi sẽ được lưu trữ lại trong các biến const __String* và được phân tích (parse) để lưu trữ lại vào PositionManager dưới dạng Vec2. Các kiểu dữ liệu int, float, bool, … được lưu trữ trực tiếp qua hàm valueForKey.

  getObjectPosition

  Hàm getObjectPosition hỗ trợ parse dữ liệu từ dạng const __String* sang Vec2.

  Việc phân tích dữ liệu chuỗi sang các kiểu dữ liệu khác khá đơn giản và có nhiều cách hiện thực khác nhau. Dưới đây là cách sử dụng trong Project Zero:

  Vec2 PositionManager::getObjectPosition(const __String* strObjectPosition)
  {
    Vec2 objectPosition;
  
    int value = 0;
    for(size_t i = 0; i < strObjectPosition->_string.length(); i++)
    {
      if(strObjectPosition->_string[i] >= '0' && strObjectPosition->_string[i] <= '9')
      {
        value *= 10;
        value += (strObjectPosition->_string[i] - '0');
      }
      else
      {
        objectPosition.x = value;
        value = 0;
      }
    }
  
    objectPosition.y = value;
    return objectPosition;
  }
  0 Bình luận
  Lập Trình Game

  Lập Trình Game

  Kiến thức, kỹ thuật, kinh nghiệm lập trình game.

  Đề xuất

  Quản Lý Vị Trí Các Đối Tượng trong Game
  Cấu hình vị trí của các đối tượng trong Game để quản lý game đa màn ...
  UI - Phần 1: Khái Niệm Và Một Số Đối Tượng Để Thiết Kế UI Trong Cocos2d-x 3.x.x
  Tìm hiểu về khái niệm UI và các đối tượng thiết kế UI trong Cocos2d-x ...

  Khám phá

  Thành Phần Hoá Các Đối Tượng Trong Game Với Cocos2d-x
  Hướng dẫn thành phần hoá các đối tượng trong game với Cocos2d-x
  Xử Lý Sự Kiện Trong Cocos2d-x 3.x.x
  Bài viết nằm trong loạt bài viết chương trình Tự Học Cocos2d-x 3.x.x. ...
  Giới Thiệu Về Sprite Trong Cocos2d-x 3.x.x
  Giới thiệu tổng quan về khái niệm cơ bản, một số cách dùng để khởi tạo ...
  Làm Thế Nào Để Tạo Fixtures Cho Vật Có Hình Dạng Phức Tạp Trong Cocos2d-x?
  Hướng dẫn sử dụng phần mềm Physics Editor dùng để tạo Fixtures cho vật ...
  9 Tính Năng Quan Trọng Trong C++11
  C++11 là một phiên bản cải tiến và nâng cấp từ C++98 (hay các bạn vẫn ...
  13/08/2015
  Giới Thiệu Ứng Dụng Của Làm Mờ Ảnh (Lọc Nhiễu) Trong Bài Toán Nhận Dạng
  Việc chọn phương pháp lọc nhiễu phù hợp sẽ giữ được các đặc trưng quan ...
  26/04/2016
  UI - Phần 2: Thiết Kế UI Trong Cocos2d-x 3.x.x
  Tìm hiểu về một số đối tượng dùng để thiết kế UI trong Cocos2d-x.
  Khi bạn nhấn vào liên kết sản phẩm do STDIO đề xuất và mua hàng, STDIO có thể nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ STDIO tạo thêm nhiều nội dung hữu ích. Tìm hiểu thêm.
  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  developer@stdio.vn

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020