STDIO
Tìm kiếm gần đây
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ
  Nội dung
  0
  0
  Chia sẻ

  Các Thao Tác Kinh Điển với Mảng 2 Chiều và Ứng Dụng

  Ứng dụng mảng 2 chiều vào thực tế thông qua ví dụ xoay ảnh.
  23/05/2017 20/09/2020 2 phút đọc
  Các Thao Tác Kinh Điển với Mảng 2 Chiều và Ứng Dụng

  Sử dụng framework STDIO Picture Handling để nạp ảnh và ứng dụng các kiến thức xử lý mảng 2 chiều.

  Giao diện STDIO Picture Handling

  Giao diện stdio picture handling

  Cách hoạt động

  Framework hỗ trợ xử lý mảng 2 chiều và 1 chiều

  Sau khi chạy chương trình, nhấn nút "Run" để xoay hình ảnh, việc xây dựng nút "Run" bên trong dựa trên ý tưởng của bài viết.

  Ý tưởng

  Điểm ảnh (pixel - viết tắt px) là đơn vị nhỏ nhất tạo nên hình ảnh, thường mang 1 màu duy nhất (với sự pha trộn các màu cơ bản). Xem mỗi điểm ảnh trong ảnh là 1 giá trị trong mảng, để xoay được ảnh phải thay đổi cách duyệt mảng.

  Để dễ hiểu hơn, khởi tạo mảng 2 chiều và thực hiện quá trình Flip +90, hoặc Flip -90 thông qua vòng lặp.

  Flip ảnh.

  Code flip ảnh

  Phần code khai báo mảng

  #include <stdio.h>
  
  int main()
  {
  	int height = 3;
  	int width = 5;
  
  	int a[3][5];
  
  	a[0][0] = 8;
  	a[0][1] = 7;
  	a[0][2] = 6;
  	a[0][3] = 2;
  	a[0][4] = 8;
  
  	a[1][0] = 5;
  	a[1][1] = 4;
  	a[1][2] = 1;
  	a[1][3] = 5;
  	a[1][4] = 3;
  
  	a[2][0] = 2;
  	a[2][1] = 3;
  	a[2][2] = 1;
  	a[2][3] = 4;
  	a[2][4] = 9;	
  
  	return 0;
  }

  Để xoay +90, sử dụng vòng lặp for, với i = height - 1j < width

  // Flip +90
  for (j = 0; j < width; j++)
  {
  	for (i = height - 1; i >= 0; i--)
  	{
  		printf("%d", a[i][j]);			
  	}
  	printf("\n");
  }

  Sau khi vòng lặp bên trong thực hiện, i = { 2, 1, 0 } và mỗi lần kết thúc vòng lặp i, thì vòng for ngoài sẽ tăng lên 1 giá trị, với j = { 0, 1, 2, 3, 4 }

  // Flip -90
  for (j = width - 1; j >= 0; j--)
  {
  	for (i = 0; i < height; i++)
  	{
  		printf("%d", a[i][j]);			
  	}
  	printf("\n");
  }

  Tiếp tục thực hiện việc xoay -90, với i = height và j = width -1 hiện việc xoay với j = { 4, 3, 2, 1, 0 }i = { 0, 1, 2 }

  Áp dụng vào STDIO Picture Handling framework

  int* YourCode(int* input, int width, int height, int &out_width, int &out_height)
  {
  	int size = width * height;
  
  	int* pic;
  	pic = new int[size];
  
  	int p = 0; // pic	
  	int i = 0;
  	int j = 0;
  	
  	// Flip +90
  	for (j = 0; j < width; j++)
  	{
  		for (i = height - 1; i >= 0; i--)
  		{
  			*(pic + p) = *(input + (i*width + j));
  			p++;
  		}
  	}
  
  	out_width = height;
  	out_height = width;
  
  	return pic;
  }

  Kết quả

  Kết quả sau khi flip mảng 2 chiều.
  0 Bình luận
  Modern C++

  Modern C++

  STDIO Training - Đào Tạo Lập Trình C++.

  Khi bạn nhấn vào sản phẩm do chúng tôi đề xuất và mua hàng, chúng tôi sẽ nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ chúng tôi có thêm kinh phí tạo nhiều nội dung hữu ích. Tìm hiểu thêm.
  STDIO

  Trang chính

  Công ty TNHH STDIO

  • 30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
   +84 28.36205514 - +84 942.111912
   developer@stdio.vn
  • 383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
   Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012
  ©STDIO, 2013 - 2021