STDIO
Tìm kiếm gần đây
  • Nội dung
  • QR Code
  • 0
  • 0
  • Sao chép

  Biến trong PHP

  Hướng dẫn khai báo biến, sử dụng và kiểm tra kiểu dữ liệu của biến trong PHP.
  28/08/2015
  09/09/2020
  1 phút đọc
  Biến trong PHP

  Khai báo biến

  Trong ngôn ngữ PHP tất cả các biến đều bắt đầu bằng kí tự $ và theo sau nó là các ký tự chữ hoa, chữ thường hoặc dấu gạch dưới _

  Cú pháp khai báo : $Variable_Name = <value>;

  $name;			// Khai báo biến name
  $name = "stdio";	// gán chuỗi cho biến name
  echo $name;		// xuất chuỗi vào văn bản HTML sẽ ra chuỗi stdio

  1 cách nữa để quản lý và làm rõ các biến trong chuỗi cần bao biến là sử dụng cặp ngoặc nhọn {}.

  $a = "st";
  $b = "{$a}dio";
  echo $b; // xuất ra file HTML chữ stdio

  Ép kiểu dữ liệu trong PHP

  Khi khai báo 1 biến và gán giá trị cho biến, biến sẽ tự động mang kiểu dữ liệu của giá trị gán nhưng vẫn có thể ép kiểu cho biến.

  $a = "123stdio";
  $number = (int)$a;
  echo($number);		//123
  $string = (string)$a;
  echo($string);		// 123stdio

  Trong ví dụ trên, ép kiểu int của biến $a cho biến $number thì biến này nhận được giá trị là các con số nhưng chỉ các con số phía trái cùng liên tiếp và phải là số nguyên.

  a = "123.5stdio";
  $numberInt = (int)$a;
  echo($numberInt);		// 123
  $numberFloat = (float)$a;
  echo($numberFloat);		// 123.5

  Nếu biến $a không có chữ số phía trái ngoài cùng thì giá trị của biến $number sẽ là 0.

  $a = "number123.5stdio";
  $number = (int)$a;
  echo($number); // 0

  Các kiểu dữ liệu trong PHP

  KÝ HIỆU GIẢI THÍCH
  int, integer Số nguyên
  real, float Số thực
  string Chuỗi
  array Mảng
  object Đối tượng
  bool, boolean Chân trị

  Dùng hàm gettype() để kiểm tra giá trị của biến.

  0 Bình luận
  PHP

  Đề xuất

   Khi bạn nhấn vào sản phẩm do chúng tôi đề xuất và mua hàng, chúng tôi sẽ nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ chúng tôi có thêm kinh phí tạo nhiều nội dung hữu ích. Tìm hiểu thêm.
   STDIO

   Trang chính

   Công ty TNHH STDIO

   30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
   +84 28.36205514 - +84 942.111912
   developer@stdio.vn

   383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
   Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

   Đã thông báo Bộ Công Thương
   ©STDIO, 2013 - 2020