Đam mê khoa học nền tảng để giải quyết các vấn đề dài hạn hơn. Thông qua quá trình được học tập tại trường ĐH Khoa học tự nhiên và quá trình đào tạo về lập trình tại STDIO tôi được động viên để tạo ra các giải pháp dài hạn ... đọc thêm
Games & Cocos2d-x
50
Hướng dẫn và giới thiệu các tính năng Cocos2d-x, 1 trong các framework phát triển games với C++ mạnh nhất hiện nay.

Cài đặt và thiết lập môi trường phát triển

Các thành phần cơ bản

Thiết kế giao diện người dùng

Xử lý sự kiện

Lập trình hiệu ứng

Các công cụ hỗ trợ

Trí tuệ nhân tạo

Lập trình âm thanh

Thư viện xử lý vật lý :: Box2D

Thư viện xử lý vật lý :: Chipmunk

Chuyên đề

Dự án :: Game Zero với Cocos2d-x 3.x.x

Tham khảo thêm