CÁC DỰ ÁN KHÁC

Thiết Kế Sa Bàn Thông Minh

Sa bàn thông minh, điều khiển bằng thiết bị di động.

Dự Án Tòa Nhà Thông Minh

Hệ thống điều khiển điện và tự động trong tòa nhà.

THIẾT KẾ MẠCH - MODULE THEO YÊU CẦU

Thiết Kế Mạch Cho Atmega328

Module mạch cho vi điều khiển Atmega328, hỗ trợ tinh chỉnh.