STDIO Arduino Uploader

STDIO Arduino Uploader 2.0.1

Phần mềm nạp code (file hex) cho Arduino, hỗ trợ đa dạng các models: Leonardo, Mega 1284, Mega 2560, Micro ATMega32U4, Nano (R2), Nano (R3), Uno (R3). Hướng dẫn sử dụng.

DOWNLOAD (WINDOWS)