STDIO
Tìm kiếm gần đây
  • Nội dung
  • QR Code
  • 0
  • Bình luận
  • Sao chép

  Một Số Lệnh Điều Khiển Vòng Lặp trong Python

  Một số lệnh để điều khiển vòng lặp trong Python

  Ryan

  19/03/2015
  09/09/2020
  2 phút đọc
  Một Số Lệnh Điều Khiển Vòng Lặp trong Python

  Các điều khiển vòng lặp

  Lệnh điều khiển vòng lặp được hiểu đơn giản là một loại lệnh có thể làm thay đổi trình tự thực thi vốn có của một vòng lặp. Có 2 lệnh điều khiển vòng lặp thường thấy trong Python là breakcontinue.

  break

  break dùng để kết thúc vòng lặp hiện tại và thực thi tiếp các câu lệnh ngay sau vòng lặp, break có thể sử dụng được trong vòng lặp for lẫn vòng lặp while.

  Cú pháp:

  break

  Sơ đồ hoạt động

  Sơ đồ hoạt động vòng lặp for/ while với break trong Python

  Ví dụ:

  languages =
  [
  	"Python",
  	"C++"
  ]
   
  for language in languages:
  	if (language == "C++"):
  		break
  	print (language)

  Kết quả in ra màn hình"

  Python
  

  continue

  Lệnh continue bỏ qua tất cả các lệnh sau nó trong lần lặp đó và trả chương trình về đầu vòng lặp. Tương tự như break, continue có thể sử dụng được trong vòng lặp while lẫn for.

  Cú pháp:

  continue
  

  Sơ đồ hoạt động

  Sơ đồ hoạt động vòng lặp for/while với continue trong Python

  Ví dụ:

  languages =
  [
  	"C++",
  	"Python"
  ]
   
  for language in languages:
  	if (language == "C++"):
  		continue
  	print (language)

  Kết quả in ra màn hình:

  Python

  Sử dụng else trong vòng lặp

  Vòng lặp trong Python còn có một sự khác biệt khác so với một số ngôn ngữ là trong cấu trúc lặp của nó có thể tồn tại một lệnh else gắn sau đó. Các khối lệnh sau else sẽ được thực thi khi vòng lặp kết thúc. 

  Ví dụ

  languages =
  [
  	"C++",
  	"Python"
  ]
   
  for language in languages:
  	print (language)
  else:
  	print("They are programming languages")

  Kết quả in ra màn hình:

  C++
  Python
  They are programming languages
  Python

  Python

  Python từ cơ bản đến ứng dụng.

  Phù hợp cho bạn

  Đề xuất

  Vòng Lặp while trong Python

  Vòng Lặp while trong Python

  Tìm hiểu và sử dụng cấu trúc vòng lặp while trong Python.

  PythonCơ bản

  19/03/2015

  Vòng Lặp for trong Python

  Vòng Lặp for trong Python

  Tìm hiểu và sử dụng cấu trúc vòng lặp for trong Python.

  PythonCơ bản

  19/03/2015

  Khám phá thêm

  CBP-8: Component Điều Khiển và AI – Component Ra Lệnh

  CBP-8: Component Điều Khiển và AI – Component Ra Lệnh

  Component ra lệnh - các Component có khả năng gửi Entity Command cho ...

  Lập Trình GameNâng cao

  21/08/2015

  CBP-4: Giao Tiếp với Entity – Hệ Thống Chỉ Lệnh

  CBP-4: Giao Tiếp với Entity – Hệ Thống Chỉ Lệnh

  Hướng dẫn về hệ thống chỉ lệnh, bước đầu hiện thực ứng dụng hệ thống chỉ ...

  Lập Trình GameNâng cao

  20/08/2015

  Vòng Lặp For trong C++

  Vòng Lặp For trong C++

  Tìm hiểu về cách thức hoạt động của cấu trúc lặp for trong C++.

  Modern C++C++98

  29/07/2015

  Vòng Lặp For trong JavaScript

  Vòng Lặp For trong JavaScript

  Tìm hiểu và sử dụng các cú pháp vòng lặp bao gồm while, break, continue, ...

  JavaScriptCơ bản

  28/07/2020

  Vòng Lặp While trong JavaScript

  Vòng Lặp While trong JavaScript

  Tìm hiểu và sử dụng các cú pháp vòng lặp bao gồm while, break, continue, ...

  JavaScriptCơ bản

  20/07/2020

  Tổng Quan về Python

  Tổng Quan về Python

  Tổng quan, một số tính chất và tính năng của Python.

  PythonCơ bản

  18/03/2015

  Các Kỹ Thuật Lập Trình Căn Bản

  Các Kỹ Thuật Lập Trình Căn Bản

  Khi mới bắt đầu học lập trình, thường thì các bạn sẽ giải các bài tập ...

  Modern C++C++98

  15/09/2015

  CBP-7: Cài Đặt Phản Ứng Cho Entity

  CBP-7: Cài Đặt Phản Ứng Cho Entity

  Thiết lập phản ứng của Entity nhằm điều khiển các Component trong CBP.

  Lập Trình GameNâng cao

  20/08/2015

  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  developer@stdio.vn

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020