STDIO
Tìm kiếm gần đây
  • Nội dung
  • QR Code
  • 0
  • 0
  • Sao chép

  Tìm Hiểu về Strings trong Python

  Tìm hiểu về kiểu dữ liệu Strings và các phương thức thao tác trên Strings trong Python.

  Ryan

  20/03/2015
  09/09/2020
  3 phút đọc
  Tìm Hiểu về Strings trong Python

  Giới thiệu

  Kiểu dữ liệu strings được xác định khi giá trị được gán cho nó nằm giữa cặp dấu '' hoặc "".

  Ví dụ

  #!/usr/bin/python
  str = 'Hello Python!'
  str = "Hello Stdio!"

  Các thao tác trên Strings trong Python 

  Truy cập một phần tử trong chuỗi

  Khi một biến có giá trị là 1 ký tự thì biến đó cũng được xem là một kiểu strings có độ dài là 1.

  Sử dụng cặp dấu ngoặc vuông [] để truy cập 1 phần tử trong strings.

  Xét ví dụ sau:

  #!/usr/bin/python
  
  str = "Hello Stdio!"
  
  print(str[0])
  print(str[6:11])
  print(str[:5])
  print(str[0:])
  print(str[::2])

  Kết quả in ra màn hình:

  H
  Stdio
  Hello
  Hello Stdio!
  HloSdo

  Giải thích:

  • Dòng 5: Cách để truy cập một ký tự trong chuỗi, ở đây là phần tử thứ nhất tương ứng với index = 0.
  • Dòng 6: Cách trích xuất một chuỗi con, bắt đầu từ phần tử thứ 7 (ứng với index = 6) cho đến phần tử kế trước phần tử thứ 12 (ứng với index = 11).
  • Dòng 7: Index đầu tiên không được khai bào sẽ có giá trị mặc định là 0, trường hợp str1[:5] tương đương với str1[0:5].
  • Dòng 8: Index thứ 2 không được khai báo sẽ có giá trị mặc định là độ dài của chuỗi.
  • Dòng 9: Cách truy xuất chuỗi con có sự tham gia của index thứ 3, index này là bước nhảy khi trích xuất chuỗi con có giá trị mặc định là 1.

  Một ví dụ cho trường hợp có sự tham gia của index thứ 3

  #!/usr/bin/python
  
  str = "0123456"
  
  print(str[::1])
  print(str[::2])
  print(str[::3])

  Kết quả in ra màn hình:

  0123456
  0246
  036

  Ngoài ra, index tham gia vào việc truy cập một chuỗi có thể là một số âm.

  Ví dụ

  #!/usr/bin/python
  
  str = "Hello Stdio!"
  
  print(str[-1:])
  print(str[-6:-1])

  Kết quả in ra màn hình:

  !
  Stdio

  Cách để tính vị trí của một index âm là đọc ngược chuỗi lại. Ứng với ký tự cuối cùng sẽ là -1, kế đến ký tự cận kế là -2, ... cứ như vậy đến ký tự đầu chuỗi.

  Một số phương thức cơ bản

  Strings trong Python cung cấp một số phương thức cơ bản để có thể thao tác nhanh hơn. 

  Hàm upper và lower

  Hàm upper trả về một chuỗi với các ký tự đều là in hoa ứng với chuỗi ban đầu. Ngược lại với hàm upper là hàm lower.

  Ví dụ

  #!/usr/bin/python
  
  str = "Hello Stdio!"
  
  print(str.upper())
  print(str.lower())

  Kết quả in ra màn hình:

  HELLO STDIO!
  hello stdio!

  Hàm len

  Hàm len trả về độ dài (hoặc số lượng phần tử) của chuỗi.

  Ví dụ

  #!/usr/bin/python
  
  str = "Hello Stdio!"
  
  print(len(str))
  

  Kết quả in ra màn hình:

  12

  Hàm find

  Hàm find tìm kiếm vị trí đầu tiên của kí tự được truyền vào làm tham số của find() trong chuỗi đã cho.

  Ngoài ra, nó còn có thể tìm 1 chuỗi con, hay là bắt đầu tìm từ vị trí bao nhiêu và kết thúc tại vị trí nào. Nếu không tìm ra giá trị trả về -1.

  Ví dụ

  #!/usr/bin/python
  
  str = "Hello Stdio!"
  
  print(str.find('l'))
  print(str.find('Stdio'))
  print(str.find('l', 3, 4))
  print(str.find('Hello Python'))

  Kết quả in ra màn hình:

  2
  6
  3
  -1

  Hàm count

  Hàm count trả về số lần xuất hiện của một ký tự hoặc một chuỗi con trong chuỗi truyền vào.

  Ví dụ

  #!/usr/bin/python
  
  str = "Hello Stdio!"
  
  print (str.count('l'))
  print (str.count('Stdio'))

  Kết quả in ra màn hình:

  2
  1
  0

  Khoá học Python Online căn bản

  199,000₫ 600,000₫

  Sách - 90 Ngày Đầu Tiên Làm Sếp

  139,000₫
  Python

  Python

  Python từ cơ bản đến ứng dụng.

  Khi bạn nhấn vào liên kết sản phẩm do STDIO đề xuất và mua hàng, STDIO có thể nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ STDIO tạo thêm nhiều nội dung hữu ích.. Tìm hiểu thêm.

  Đề xuất

  Tìm Hiểu về Tuples trong Python
  Tìm hiểu kiểu dữ liệu Tuples trong Python.
  25/03/2015
  Tìm Hiểu về Lists trong Python
  Tìm hiểu về kiểu dữ liệu Lists và cách sử dụng Lists trong Python.
  25/03/2015

  Khám phá

  Tìm Hiểu Về Dictionary trong Python
  Tìm hiểu kiểu dữ liệu Dictionary và các phương thức thao tác với ...
  25/03/2015
  Tìm Hiểu về Window.localStorage
  Tìm hiểu về localStorage trong HTML5 và cách sử dụng thông qua ...
  Tìm Hiểu về fstream
  Kiến thức về file là một trong những kiến thức quan trọng đối với các ...
  11/05/2015
  Lập Trình Hiệu Ứng Trong Cocos2d-x 3.x.x
  Bài viết nằm trong loạt bài viết của chương trình Tự Học Cocos2d-x ...
  Vòng Lặp for trong Python
  Tìm hiểu và sử dụng cấu trúc vòng lặp for trong Python.
  19/03/2015
  Vòng Lặp while trong Python
  Tìm hiểu và sử dụng cấu trúc vòng lặp while trong Python.
  19/03/2015
  Hàm trong Python - Cơ Bản
  Giới thiệu và cách sử dụng hàm trong Python
  26/03/2015
  Date và Time trong Python
  Ứng dụng thư viện datetime trong Python để tính toán thời gian chạy ...
  18/03/2015
  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  developer@stdio.vn

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020