STDIO
Tìm kiếm gần đây
  • Nội dung
  • QR Code
  • 0
  • 0
  • Sao chép

  Trích Xuất Dữ Liệu từ File Excel bằng Python - Phần 1: Đọc Dữ Liệu

  Hướng dẫn cách để trích xuất dữ liệu từ file excel bằng python.

  Ryan

  18/03/2015
  29/09/2020
  2 phút đọc
  Trích Xuất Dữ Liệu từ File Excel bằng Python - Phần 1: Đọc Dữ Liệu

  Hướng dẫn cách để trích xuất dữ liệu từ file excel bằng python.

  Hiện thực

  Cài đặt gói xlrd

  Truy cập https://pypi.org/project/xlrd/#files để tải gói xlrd:

  Sau khi tải về, giải nén và truy cập đến thư mục và chạy cmd:

  Cửa sổ cmd hiện lên gõ vào dòng lệnh sau để tiến hành cài đặt:

  python setup.py install

  Sau khi cài đặt thành công:

  Đọc dữ liệu

  Tạo trước một file excel để demo như sau:

  Đọc dữ liệu từ file trên

  import xlrd
  file_location = "D:/data_demo.xlsx"
  wb = xlrd.open_workbook(file_location)
  sheet = wb.sheet_by_index(0)
  print sheet.nrows
  print sheet.ncols
  print sheet.cell_value(3, 1)
  

  Giải thích:

  • Dòng 1: Import gói xlrd.
  • Dòng 2: file_location lưu vị trí của file data_demo.xlsx
  • Dòng 3: Truy cập đến file excel ở trên thông qua biến wb.
  • Dòng 4: Truy cập đến sheet mong muốn trong file. Nếu muốn truy cập đến sheet n của file thì giữa 2 dấu ngoặc tròn là n-1.
  • Dòng 5: In ra số dòng của bảng.
  • Dòng 6: In ra số cột của bảng.
  • Dòng 7: Giá trị tại vị trí dòng 3+1 cột 1+1. Tức vị trí B4 trong bảng tính.

  Lấy dữ liệu trên một cột hay một dòng

  Ví dụ 1:

  for rows in range(sheet.nrows):
  	print sheet.cell_value(rows, 0)

  Ví dụ in ra tất cả các giá trị của cột đầu tiên.

  Ví dụ 2:

  for col in range(sheet.ncols):
  	print sheet.cell_value(0, col)

  Ví dụ in ra tất cả các giá trị của dòng đầu tiên.

  Lấy toàn bộ dữ liệu của bảng

  data = [[sheet.cell_value(r, c) for c in range(sheet.ncols)] for r in range(sheet.nrows)]
  

  Dòng lên trên giúp lấy toàn bộ dữ liệu trong bảng lưu vào data. Biến data này mang kiểu dữ liệu giống như là một mảng 2 chiều. Vì vậy khi muốn lấy giá trị nào từ bảng, lấy thông qua biến data này tương tự ví dụ sau:

  In ra giá trị của cột B4 tức Mido Lê:

  print data[3][1]

  Demo

  Kết quả:

  Download file demo.zip.

  0 Bình luận

  Khoá học Python Online căn bản

  199,000₫ 600,000₫

  Sách - 90 Ngày Đầu Tiên Làm Sếp

  139,000₫
  Python

  Python

  Python từ cơ bản đến ứng dụng.

  Đề xuất

  Trích Xuất Dữ Liệu từ File Excel bằng Python - Phần 2: Ghi Dữ Liệu
  Hướng dẫn cách trích xuất dữ liệu từ file excel bằng Python.
  18/03/2015
  Import Dữ Liệu Từ File Excel vào MySQL Bằng Python
  Hướng dẫn import dữ liệu từ file excel vào MySQL bằng Python.
  20/12/2015

  Khám phá

  Phân Tích Dữ Liệu và Viết Rule cho Modsecurity
  Trích xuất và phân tích dữ liệu thông qua ModSecurity.
  Hướng Dẫn Trích Xuất Dữ Liệu Bằng ModSecurity
  Hướng dẫn trích xuất dữ liệu thông qua ModSecurity.
  Cấu Trúc File CSV và Cách Đọc - Ghi File CSV
  File .csv là gì, cấu trúc file CSV - cách tạo, đọc ghi file csv với các ...
  Đọc và Ghi File trong Python
  Đọc và ghi file text với Python thông qua code ví dụ với các mode cơ bản ...
  28/03/2015
  Đọc Ghi File Cơ Bản Trong C#
  Hướng dẫn đọc và ghi file cơ bản sử dụng đối tượng File trong C#. Nhờ có ...
  Tìm Hiểu về Tuples trong Python
  Tìm hiểu kiểu dữ liệu Tuples trong Python.
  25/03/2015
  Tìm Hiểu về Lists trong Python
  Tìm hiểu về kiểu dữ liệu Lists và cách sử dụng Lists trong Python.
  25/03/2015
  Căn Bản về Đọc và Ghi File trong Ngôn Ngữ C++
  Căn bản về thao tác đọc/ghi file trong C++.
  22/07/2015
  Khi bạn nhấn vào liên kết sản phẩm do STDIO đề xuất và mua hàng, STDIO có thể nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ STDIO tạo thêm nhiều nội dung hữu ích. Tìm hiểu thêm.
  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  developer@stdio.vn

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020