STDIO
Tìm kiếm gần đây
  Mục lục
  Thảo luận
  0
  Liên kết
  QR Code

  Trích Xuất Dữ Liệu Từ File Excel Bằng Python - Phần 2: Ghi Dữ Liệu

  Hướng dẫn cách trích xuất dữ liệu từ file excel bằng Python.

  Ryan

  18/03/2015
  09/09/2020
  2 phút đọc
  Trích Xuất Dữ Liệu Từ File Excel Bằng Python - Phần 2: Ghi Dữ Liệu

  Hiện thực

  Cài đặt gói xlwt

  Truy cập https://pypi.org/project/xlwt/#files để tải gói xlwt về máy:

  Tải gói xlwt để trích xuất dữ liệu excel trong Python.

  Giải nén và vào thư mục để chạy cmd:

  Vào thư mục chứ gói xlwt để chạy cmd.

  Cửa sổ cmd hiện lên gõ vào dòng lệnh sau để tiến hành cài đặt:

  python setup.py install
  Cài đặt gói xlwt trong python

  Sau khi cài đặt thành công:

  Kết quả cài đặt thành công gói xlwt

  Ghi dữ liệu

  Tạo Workbook

  Tạo Workbook và các sheet:

  from xlwt import Workbook
  
  wb = Workbook()
  sheet1 = wb.add_sheet('sheet 1')
  sheet2 = wb.add_sheet('sheet 2')
  sheet3 = wb.add_sheet('sheet 3')
  
  wb.save('demo_xlwt.xls')

  Kết quả

  Tạo file excel từ thư viện xlwt trong python

  File được tạo ra sẽ mặc định ở cùng thư mục với file Python.

  Ghi dữ liệu

  Xét ví dụ sau:

  from xlwt import Workbook
  
  wb = Workbook()
  sheet1 = wb.add_sheet('sheet 1')
  sheet2 = wb.add_sheet('sheet 2')
  sheet3 = wb.add_sheet('sheet 3')
  
  # Write data in sheet 1
  sheet1.write(0, 0, 'STT')
  sheet1.write(0, 1, 'Name')
  
  wb.save('demo_xlwt.xls')

  Ghi được dữ liệu vào sheet 1:

  Ghi dữ liệu vào sheet trong file excel bằng thư viện xlwt trong Python

  Thay sheet1 bằng các biến khác để ghi vào các sheet tương ứng khác của Workbook.

  Tạo trước một dữ liệu sau đó ghi vào Workbook như sau:

  from xlwt import Workbook
  
  wb = Workbook()
  sheet1 = wb.add_sheet('sheet 1')
  sheet2 = wb.add_sheet('sheet 2')
  sheet3 = wb.add_sheet('sheet 3')
  
  # Write data in sheet 1
  sheet1.write(0, 0, 'STT')
  sheet1.write(0, 1, 'Name')
  
  # data
  author_stdio = (
    [1, 'La Kiến Vinh'],
    [2, 'Vũ Quang Huy'],
    [3, 'Ryan Le'],
  )
  
  # Start from the first cell. Rows and columns are zero indexed.
  row = 1
  col = 0
  
  # Iterate over the data and write it out row by row.
  for item, cost in (author_stdio):
    sheet1.write(row, col,   item)
    sheet1.write(row, col + 1, cost)
    row += 1
  
  
  wb.save('demo_xlwt.xls')
  

  Kết quả:

  Điều chỉnh độ rộng của một cột:

  sheet1.col(1).width = 7000

  Nhập công thức cho một ô tính:

  from xlwt import Formula
  sheet1.write(3, 1, Formula('SUM(A2:A4)'))

  Link download file demo

  Python

  Python

  Python từ cơ bản đến ứng dụng.

  Đề xuất

  Trích Xuất Dữ Liệu từ File Excel Bằng Python - Phần 1: Đọc Dữ Liệu

  Trích Xuất Dữ Liệu từ File Excel Bằng Python - Phần 1: Đọc Dữ Liệu

  Hướng dẫn cách để trích xuất dữ liệu từ file excel bằng python.

  PythonNâng cao

  18/03/2015

  Import Dữ Liệu Từ File Excel Vào MySQL Bằng Python

  Import Dữ Liệu Từ File Excel Vào MySQL Bằng Python

  Hướng dẫn import dữ liệu từ file excel vào MySQL bằng Python.

  PythonNâng cao

  20/12/2015

  Khám phá thêm

  Phân Tích Dữ Liệu và Viết Rule cho Modsecurity

  Phân Tích Dữ Liệu và Viết Rule cho Modsecurity

  Giới thiệu về hệ thống trích xuất và phân tích dữ liệu của mình thông ...

  Cyber SecurityModSecurity

  01/04/2015

  Hướng Dẫn Trích Xuất Dữ Liệu Bằng Modsecurity

  Hướng Dẫn Trích Xuất Dữ Liệu Bằng Modsecurity

  Hướng dẫn cách kiểm tra việc cài đặt Modsecurity thành công hay chưa và ...

  Cyber SecurityModSecurity

  31/03/2015

  Cấu Trúc File CSV và Cách Đọc - Ghi File CSV

  Cấu Trúc File CSV và Cách Đọc - Ghi File CSV

  File .csv là gì, cấu trúc file CSV - cách tạo, đọc ghi file csv với các ...

  C# for AutomationKiến Thức

  02/06/2015

  Đọc và Ghi File trong Python

  Đọc và Ghi File trong Python

  Đọc và ghi file text với Python thông qua code ví dụ với các mode cơ bản ...

  PythonCheat sheet

  28/03/2015

  Đọc Ghi File Cơ Bản Trong C#

  Đọc Ghi File Cơ Bản Trong C#

  Hướng dẫn đọc và ghi file cơ bản sử dụng đối tượng File trong C#. Nhờ có ...

  Bùi Trung Hiếu

  07/04/2016

  Tìm Hiểu Về Lists Trong Python

  Tìm Hiểu Về Lists Trong Python

  Tìm hiểu về kiểu dữ liệu Lists và cách sử dụng Lists trong Python.

  PythonCheat sheet

  25/03/2015

  Tìm Hiểu Về Tuples Trong Python

  Tìm Hiểu Về Tuples Trong Python

  Tìm hiểu kiểu dữ liệu Tuples trong Python.

  PythonCheat sheet

  25/03/2015

  Tìm Hiểu về fstream

  Tìm Hiểu về fstream

  Kiến thức về file là một trong những kiến thức quan trọng đối với các ...

  Modern C++C++98

  11/05/2015

  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  developer@stdio.vn

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020