STDIO
Tìm kiếm gần đây
  • Nội dung
  • QR Code
  • 0
  • Bình luận
  • Sao chép

  Vòng Lặp while trong Python

  Tìm hiểu và sử dụng cấu trúc vòng lặp while trong Python.

  Ryan

  19/03/2015
  09/09/2020
  2 phút đọc
  Vòng Lặp while trong Python

  Vòng lặp while

  Trong Python, cấu trúc vòng lặp while tương tự với hầu hết các ngôn ngữ khác, thực hiện lặp đi lặp lại một lệnh hoặc một khối lệnh cho đến khi nhận được giá trị False từ biểu thức sau nó.

  Cấu trúc while

  while condition:
     statement(s) 

  Trong đó:

  • statement(s) là các khối lệnh nằm trong vòng lặp. 
  • condition chính là điều kiện lặp của while

  Nguyên tắc hoạt động

  Nguyên tắc hoạt động của vòng lặp while được thể hiện qua sơ đồ khối sau:

  Sơ đồ khối thể hiện nguyên tắc hoạt động vòng lặp while

  Khi nhận giá trị true từ condition, các khối lệnh bên trong while sẽ được thực hiện. Sau khi thực hiện xong sẽ quay về và kiểm tra giá trị của condition và  cứ tiếp tục như thế cho đến khi nhận được giá trị false từ condition thì vòng lặp sẽ kết thúc.

  Một lưu ý nhỏ là khối lệnh bên trong while có khả năng sẽ không bao giờ được thực hiện nếu lần kiểm tra giá trị đầu tiên của while trả về giá trị false. Khi đó, vòng lặp while sẽ được bỏ qua và chương trình sẽ thực hiện tiếp các lệnh sau nó.

  Ví dụ

  Tìm hiểu ví dụ sau để rõ hơn về vòng lặp while.

  animalsList =
  [
  	"Dog",
  	"Cat"
  ]
  
  count = 0
  
  while (animalsList[count] != "TOMBSTONE"):
  	print (animalsList[count])
  	count += 1;

  Kết quả in ra màn hình:

  Dog
  Cat
  

  Vòng lặp vô hạn

  Vòng lặp while có thể trở thành một vòng lặp vô hạn nếu như điều kiện sau while không bao giờ trả về giá trị false. Vì vậy khi sử dụng vòng lặp while  cần thận trọng để tránh gây ra lỗi không đáng có làm sai mục đích lập trình.

  Xét lại ví dụ trên nhưng trong trường hợp "quên" tăng biến count lên:

  animalsList = \
  [
  	"Dog",
  	"Cat"
  ]
  
  count = 0
  
  while (animalsList[count] != "Dog"):
  	print (animalList[count])

  Kết quả in ra màn hình sẽ là hàng loạt dòng "Dog" và không bao giờ dừng lại. Có thể thấy do một chút nhầm lẫn nhỏ sẽ khiến vòng lặp while trở nên vô hạn.

  Python

  Python

  Python từ cơ bản đến ứng dụng.

  Phù hợp cho bạn

  Đề xuất

  Vòng Lặp for trong Python

  Vòng Lặp for trong Python

  Tìm hiểu và sử dụng cấu trúc vòng lặp for trong Python.

  PythonCơ bản

  19/03/2015

  Một Số Lệnh Điều Khiển Vòng Lặp trong Python

  Một Số Lệnh Điều Khiển Vòng Lặp trong Python

  Một số lệnh để điều khiển vòng lặp trong Python

  PythonCơ bản

  19/03/2015

  Khám phá thêm

  Vòng Lặp For trong JavaScript

  Vòng Lặp For trong JavaScript

  Tìm hiểu và sử dụng các cú pháp vòng lặp bao gồm while, break, continue, ...

  JavaScriptCơ bản

  28/07/2020

  Vòng Lặp While trong JavaScript

  Vòng Lặp While trong JavaScript

  Tìm hiểu và sử dụng các cú pháp vòng lặp bao gồm while, break, continue, ...

  JavaScriptCơ bản

  20/07/2020

  Vòng Lặp foreach Trong PHP

  Vòng Lặp foreach Trong PHP

  Tìm hiểu về cấu trúc vòng lặp foreach trong PHP.

  PHPCheat Sheet

  06/11/2016

  Lập Trình Hướng Đối Tượng Trong Python - Phần 1: Cơ Bản

  Lập Trình Hướng Đối Tượng Trong Python - Phần 1: Cơ Bản

  Đặc điểm và cách hiện thực lập trình hướng đối tượng trong Python.

  PythonOOP

  29/03/2015

  Vòng Lặp For trong C++

  Vòng Lặp For trong C++

  Tìm hiểu về cách thức hoạt động của cấu trúc lặp for trong C++.

  Modern C++C++98

  29/07/2015

  Tìm Hiểu về Game Loop - Vòng Lặp Game

  Tìm Hiểu về Game Loop - Vòng Lặp Game

  Game loop là 1 vòng lắp được lặp đi lặp lại liên tục, giữ cho game vận ...

  Lập Trình GameCơ bản

  05/03/2016

  Lập Trình Hướng Đối Tượng trong Python - Phần 2: Kế Thừa

  Lập Trình Hướng Đối Tượng trong Python - Phần 2: Kế Thừa

  Khái niệm kế thừa trong Python và cách hiện thực.

  PythonOOP

  29/03/2015

  Cấu Trúc Lặp Trong PHP

  Cấu Trúc Lặp Trong PHP

  Tìm hiểu về các cấu trúc lặp trong PHP.

  PHPCheat Sheet

  11/11/2016

  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  developer@stdio.vn

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020