STDIO
Tìm kiếm gần đây
  • Nội dung
  • QR Code
  • 0
  • 0
  • Sao chép

  Design Pattern: MVC Pattern

  Bài viết trình bày về mô hình Model – View – Controller hay còn gọi là mô hình MVC.
  Nakan Phung

  Nakan Phung

  04/12/2015
  22/09/2020
  1 phút đọc
  Design Pattern: MVC Pattern

  MVC được sử dụng lần đầu tiên tại Smalltalk. Hiện tại, có rất nhiều nền tảng web PHP dựa trên MVC pattern.

  MVC là gì?

  Mô hình MVC là một kiến trúc phần mềm chia 1 ứng dụng ra 3 thành phần khác nhau : Model, View và Controller. Việc sử dụng mô hình MVC giúp mỗi thành phần có 1 nhiệm vụ riêng biệt và độc lập với các thành phần còn lại.

  Model – View – Controller

  Mô hình MVC được diễn tả theo hình ảnh ở phía dưới.

  Mô hình MVC

  Model

  Đây là thành phần chứa tất cả các nghiệp vụ login, truy xuất database, các class đối tượng, …

  View

  Với nhiệm vụ hiển thị thông tin ra cho người dùng, hiện giao diện tương tác với người dùng.

  Controller

  Controller nhận điều hướng những yêu cầu từ người dùng (request) và gọi đúng phương thức xử lý yêu cầu của người dùng.

  MVC hoạt động như thế nào?

  Mô hình hoạt động MVC

  Luồng sự kiện được xử lý trong MVC:

  • Client tương tác với View, bằng cách click vào button, Client gửi yêu cầu đi (http Request).
  • Controller nhận và điều hướng chúng đến đúng phương thức xử lý ở Model (request Data). Controller sẽ nhận lại dữ liệu trả về của Model (return Data).
  • Model nhận thông tin từ Controller (request data) và thực thi các yêu cầu và trả lại dữ liệu cho Controller (return data).
  • Khi Model hoàn tất việc xử lý, Controller sẽ nhận kết quả từ Model và Controller sẽ gửi dữ liệu do Model trả về cho View. View sẽ hiển thị lại cho người dùng.
  0 Bình luận

  Đề xuất

  Design Pattern: Adapter Pattern
  Bài viết đề cập đến một Design Pattern được sử dụng rất phổ biến trong ...
  Design Pattern: Prototype Pattern
  Prototype Pattern là một Pattern thuộc nhóm Creational Patterns, ý tưởng ...

  Khám phá

  Design Pattern: Abstract Factory Pattern
  Được phát triển dựa trên kiến thức đa hình trong phương pháp lập trình ...
  Design Pattern: Proxy Pattern
  Tổng quan về Proxy Pattern và hiện thực Proxy Pattern dựa trên ngôn ngữ ...
  Design Pattern: Factory Pattern
  Tổng quan và hướng dẫn hiện thực Factory Pattern với C++.
  Design Pattern: Adapter Pattern
  Adapter Pattern thay đổi giao diện của lớp mà không cần định nghĩa lại ...
  Design Pattern: State Pattern
  Khái niệm, cách hiện thực và cách thức hoạt động của State Pattern.
  Design Pattern: Builder Pattern
  Bài viết cung cấp các kiến thức cơ bản về Builder Pattern và cách ...
  Design Pattern: Singleton Pattern
  Hướng dẫn sử dụng Singleton pattern để hiện thực một đối tượng tồn tại ...
  Thể Hiện Mô Hình MVC Trên PHP
  Thể hiện mô hình Design Pattern MVC trên ngôn ngữ lập trình PHP.
  04/12/2015
  Khi bạn nhấn vào liên kết sản phẩm do STDIO đề xuất và mua hàng, STDIO có thể nhận được hoa hồng. Điều này hỗ trợ STDIO tạo thêm nhiều nội dung hữu ích. Tìm hiểu thêm.
  STDIO

  Trang chính

  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  developer@stdio.vn

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  Đã thông báo Bộ Công Thương
  ©STDIO, 2013 - 2020