STDIO
Tìm kiếm gần đây

  Technical Artist

  STDIO Solutions - Giải pháp lập trình cho 3D Art

  27 Người đăng ký

  Tổng Quan Về Thực Tại Ảo - Virtual Reality
  Tổng thể về thực tại ảo, những thành phần chính của hệ thống và xu hướng ...
  Vuforia & Thực Tại Tăng Cường - Phần 1: Giới Thiệu
  Giới thiệu về Vuforia - nền tảng hỗ trợ xây dựng các ứng dụng thực tại ...
  Vuforia & Thực Tại Tăng Cường - Phần 2: Cài Đặt Môi Trường
  Hướng dẫn cài đặt Vuforia Engine vào trong môi trường Unity Engine.

  VR/AR

  Vuforia & Thực Tại Tăng Cường - Phần 3: Image Targets
  Hướng dẫn tạo Image Targets trong môi trường Unity Engine.
  Vuforia & Thực Tại Tăng Cường - Phần 2: Cài Đặt Môi Trường
  Hướng dẫn cài đặt Vuforia Engine vào trong môi trường Unity Engine.
  Vuforia & Thực Tại Tăng Cường - Phần 1: Giới Thiệu
  Giới thiệu về Vuforia - nền tảng hỗ trợ xây dựng các ứng dụng thực tại ...
  Tổng Quan Về Thực Tại Tăng Cường - Augmented Reality
  Sơ lược về thực tại tăng cường (Augmented Reality – AR), các lĩnh vực ...
  Tổng Quan Về Thực Tại Ảo - Virtual Reality
  Tổng thể về thực tại ảo, những thành phần chính của hệ thống và xu hướng ...
  STDIO
  Trang chính
  Công ty TNHH STDIO

  30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
  +84 28.36205514 - +84 942.111912
  developer@stdio.vn

  383/1 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
  Số giấy phép ĐKKD: 0311563559 do sở Kế hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 23/02/2012

  ©STDIO, 2013 - 2020