Search…

Vuforia & Thực Tại Tăng Cường - Phần 2: Cài Đặt Môi Trường

18/09/20201 min read
Hướng dẫn cài đặt Vuforia Engine vào trong môi trường Unity Engine.

Giới thiệu

Vuforia SDK được sử dụng để xây dựng các ứng dụng Android, iOS, Universal Windows Platform (UWP) cho thiết bị di động và kính kỹ thuật số. Các ứng dụng này có thể được xây dựng bằng Android Studio, XCode, Visual Studio hoặc Unity.

Chuẩn bị

Để sử dụng hết các tính năng của Vuforia, tạo 1 tài khoản tại https://developer.vuforia.com/vui/auth/register

Điền đầy đủ thông tin cần thiết để tạo tài khoản. Hệ thống sẽ yêu cầu kích hoạt tài khoản, sau khi kích hoạt tài khoản thông qua email, có thể sử dụng đầy đủ các tính năng của Vuforia.

Cài đặt môi trường Vofuria trong Unity

Tạo License key

Sử dụng các tính năng của Vuforia, đầu tiên vào trang License Manager: https://developer.vuforia.com/license-manager tạo 1 license key.

vuforia license key

Chọn Add License Key, chọn Project Type là Development, và điền App Name rồi chọn Next.

vuforia license key

Check vào ô đồng ý với điều kiện giấy phép của Vuforia rồi chọn Confirm.

vuforia license key

Sau khi tạo xong, license vừa tạo sẽ hiện trong danh sách license.

vuforia license key

Cài đặt Vuforia cho Unity

Truy cập vào trang web https://developer.vuforia.com/downloads/sdk để download Vuforia SDK cho Unity.

vuforia setup unity

Import package vừa tải về vào project Unity. Trong cửa sổ Project, chọn file VuforiaConfiguration để mở phần setting của Voforia.

vuforia setup unity

Ở cửa sổ Inspector, điền license key vừa mới tạo ở trên vào mục App License Key.

vuforia setup unity

Vậy đã có thể tích hợp và sử dụng Vuforia vào project Unity.

Tham khảo

  • https://library.vuforia.com/getting-started/overview.html - 18/09/2020

Bài chung series

Contents

Share
  • Giới thiệu
  • Chuẩn bị
  • Cài đặt môi trường Vofuria trong Unity
  • Tạo License key
  • Cài đặt Vuforia cho Unity
  • Tham khảo
  • Bài chung series
  • Share
  • Content
STDIO

STDIO Co., Ltd

30 Trinh Dinh Thao, Hoa Thanh ward, district Tan Phu, Ho Chi Minh city, Vietnam
+84 28 22 00 11 12
[email protected]

383/1 Quang Trung, ward 10, district Go Vap, Ho Chi Minh city
Business license number: 0311563559 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on February 23, 2012

©STDIO, 2013 - 2022