Đăng ký học lập trình
chất lượng cao
tại STDIO Training

STDIO đào tạo lập trình, phần cứng cho cá nhân, doanh nghiệp. Các khóa học của STDIO tập trung về căn bản nền tảng và chuyên sâu, phù hợp với các kế hoạch dài hạn của cá nhân, doanh nghiệp.

Ngoài các chương trình chuẩn dựng sẵn, STDIO còn thiết kế chương trình đào tạo lập trình, công nghệ thông tin nói chung dựa theo nhu cầu cụ thể của cá nhân, doanh nghiệp. Và hỗ trợ giải pháp, đào tạo cách thức hiện thực, gia công các đề tài, dự án phần mềm, phần cứng.

settings CÁC KHÓA HỌC
Lập Trình C++
C++ Căn Bản Đến Nâng Cao
C++ Căn Bản Đến Nâng Cao
15,000,000 VND
Dành cho đối tượng bắt đầu từ số 0 chưa có căn bản lập trình cho đến khi đạt trình độ chuyên nghiệp. Từ đó nắm bắt các ngôn ngữ lập trình khác và làm chủ công nghệ.
C++ Nâng Cao
C++ Nâng Cao
12,000,000 VND
Cung cấp kiến thức, kỹ thuật chuyên sâu cho các đối tượng đã có nền tảng khá hoặc có kinh nghiệm lập trình C, C++, phù hợp cho các dự án lớn, chuyên sâu.
settings CÁC KHÓA HỌC
Phát Triển Games
Thiết Kế Game Engine Với C++
Thiết Kế Game Engine Với C++
7,500,000 VND
Dành cho đối tượng vững lập trình C++ và muốn sở hữu Game Engine do chính tay mình tạo ra hoặc muốn hiểu rõ về bản chất, cơ chế của các Game Engine.
settings CÁC KHÓA HỌC
Lập Trình & Điện Tử
Lập Trình Với Arduino & Điện Tử Cơ Bản
Lập Trình Với Arduino & Điện Tử Cơ Bản
6,000,000 VND
Dành cho tất cả đối tượng tối thiểu biết lập trình C/C++ nhất là lập trình viên tìm hiểu thêm về điện tử và lập trình với Arduino.
Lập Trình Với Raspberry
Lập Trình Với Raspberry
6,000,000 VND
Raspberry được ứng dụng trong các dự án sản phẩm thông minh (nhà, bãi xe, điều khiển). Khóa học tập trung ứng dụng, dành cho đối tượng lập trình viên, điện tử.
settings CÁC KHÓA HỌC
Lập Trình GPU
OpenGL 4.5 - OpenGL Shader Language
OpenGL 4.5 - OpenGL Shader Language
20,000,000 VND
Lập trình trên card đồ họa sử dụng OpenGL/GLSL dành cho đối tượng vững C++ tạo các hiệu ứng đồ họa 3D.
DirectX 12 - High Level Shader Language
DirectX 12 - High Level Shader Language
20,000,000 VND
Lập trình trên card đồ họa sử dụng Direct3D/HLSL dành cho đối tượng vững C++ tạo các hiệu ứng đồ họa 3D.