C++ Nâng Cao
school THÔNG TIN KHÓA HỌC
people
6 học viên / lớp
2 học viên / người hướng dẫn
access_time
1.5 tháng tại STDIO
3 giờ / buổi học
chat
Hỗ trợ 24/7
Hỗ trợ online
credit_card
12,000,000 VND
Chia học phí theo tháng
*Đăng ký khóa học này tại STDIO, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi nhận được thông tin đăng ký.
ĐĂNG KÝ HỌC

Giới thiệu khóa học

Khóa học này cung cấp cho các bạn các kiến thức lập trình C++ chuyên sâu:

 • Phù hợp với các nhu cầu doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng nhân lực C/C++.
 • Nhân viên các doanh nghiệp đang muốn rèn luyện thêm về C++.

Đối tượng phù hợp

 • Dành cho các bạn chuẩn bị đi làm hoặc đã làm việc và mong muốn củng cố thêm kiến thức về C++.
 • Khóa học này không phù hợp với người mới bắt đầu. Để bắt đầu, bạn có thể tham khảo khóa học C++ Căn Bản Đến Nâng Cao.

Nội dung

 • Ngôn ngữ máy tính và ngôn ngữ C++.
 • Sự khác biệt với các ngôn ngữ cấp cao (các khác biệt so với .NET, Java, Python, PHP, JavaScript, ...).
 • Tối ưu hóa trong C++.
 • Hiểu rõ hơn về lập trình hướng đối tượng.
 • Các giải thuật xử lý trên nhị phân, xử lý file, cấp phát động, bộ nhớ.
 • Các phiên bản C++ như C++11, C++14, C++17.
 • Phỏng vấn giả định với anh Kevin La.

Bạn được gì trong khóa học này?

 • Các lý thuyết chuẩn của ISO về lập trình C++.
 • Các lý thuyết của STDIO về lập trình C++ và STDIO đề xuất bạn tạo ra các lý thuyết mới trong lập trình.
 • Trong khóa học này chủ yếu hướng dẫn về chuyên sâu C++ như các vấn đề về phiên bản C++, trình biên dịch, mã máy.
 • Việc tuyển dụng của các công ty hàng đầu cũng nhắm vào các kiến thức này.
 • Khóa học này thiên về tư duy và hạn chế thảo luận về các giải thuật phức tạp tránh lãng phí thời gian cho bạn.
 • Bạn có thể yêu cầu tùy chỉnh chương trình học (cung cấp 40% tùy chỉnh) sao cho phù hợp với công việc hiện tại của bạn.

Cách thức học

 • 1 buổi phỏng vấn online nhằm trao đổi, tư vấn xem xét bạn có phù hợp hoặc cần thiết hoặc kiến thức này hay không?
 • Học trực tiếp tại STDIO trong 1.5 tháng học (3 giờ 1 buổi, 2 buổi 1 tuần).
 • Giới hạn dưới 6 học viên trong mỗi buổi học.
 • Hỗ trợ 24/7 các thắc mắc về kỹ thuật của học viên (không giới hạn loại kiến thức).
 • STDIO không nhận nhiều học viên trên 1 lớp nên STDIO theo dõi tình trạng của bạn tốt hơn và định hướng, tư vấn kịp thời.
 • Hạ tầng kiến thức của STDIO đã xây dựng trong các bài viết và bạn có cơ hội tiếp cận các kiến thức tiềm ẩn bên dưới.
 • Bạn được học hỏi trực tiếp từ những người thật sự có trải nghiệm trong ngành lập trình.
 • STDIO tập trung cho tương lai bạn hơn là lợi nhuận, do đó STDIO phân loại học viên đầu vào để biết rằng bạn có thật sự phù hợp với khóa học hay không và cho lời khuyên thích hợp.
 • Mỗi học viên tại STDIO sẽ được cung cấp một server riêng biệt để kích thích tư duy sáng tạo.
home
A18-C18, Trung Đông plaza, 30, Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh
email
developer@stdio.vn
phone
+84-933310128
settings CÁC KHÓA HỌC
Lập Trình C++
C++ Căn Bản Đến Nâng Cao
C++ Căn Bản Đến Nâng Cao
15,000,000 VND
Dành cho đối tượng bắt đầu từ số 0 chưa có căn bản lập trình cho đến khi đạt trình độ chuyên nghiệp. Từ đó nắm bắt các ngôn ngữ lập trình khác và làm chủ công nghệ.
C++ Nâng Cao
C++ Nâng Cao
12,000,000 VND
Cung cấp kiến thức, kỹ thuật chuyên sâu cho các đối tượng đã có nền tảng khá hoặc có kinh nghiệm lập trình C, C++, phù hợp cho các dự án lớn, chuyên sâu.