Biên soạn bởi
Đam mê lập trình, Game, giải thuật, Logic, AI. Thích tìm tòi, khám phá những công nghệ mới, nắm vững nền tảng và luôn tạo những thử thách mới cho chính bản thân để cố gắng vượt quá. Luôn thúc đẩy để phát triển ... đọc thêm
Tự Học Unity
31
Các thao tác cơ bản và nâng cao với Unity Engine. Các bài viết cùng với ví dụ minh hoạ và project mẫu giúp bạn đọc có thể tự học Unity một cách tốt nhất.

Thiết lập môi trường và các thao tác cơ bản

Các kỹ thuật cơ bản

Các hàm xử lý Script nâng cao

Xử lý hiệu ứng

Giao diện người dùng

Chuyên đề

Game Zero với Unity3D