Bùi Nguyễn Minh Hoàng
Programmer/Trainer
English
Việt Nam
fb.com/jasonbui.0
***h, HCM
OI679 I9I 528
#
107
Bản Thân
Yêu thích và luôn tìm một hướng đi mới trong ngành lập trình. Đôi với tôi TƯ DUY là chìa khóa để thành công trong công việc này. Thế mạnh của tôi là C/C++, lập trình Games, lập trình 3D.
Kinh Nghiệm
Chuyên viên đào tạo lập trình viên tại Gameloft.
Kinh nghiệm làm việc trên các game engine: Cocos2dx, Unity
Lập trình 3D OpenGL, DirectX, lập trình shader.
C/C++, Java, C# - đối với tôi ngôn ngữ không phải là trở ngại.
Website với các framework CodeIgniter, ASP.NET...
Làm việc trên các nền tảng khác nhau Android, Windows Phone, iOS, Win32....
Công Việc
2015 - Tốt nghiệp trường Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học TPHCM (HUFLIT).
2015 - Được đào tạo lập trình tại STDIO.
2015 - 2016 là lập trình viên tại Gameloft.
2016 - đến nay Programmer Trainer tại Gameloft
2016 - đến nay đào tạo tại VTCA
TRAO ĐỔI
Nếu gỡ rối là quá trình của việc loại bỏ các lỗi phần mềm, thì sau đó lập trình phải là quá trình đưa nó vào. Larry Niven