***yennghia1995(#)outlook.com
0l67-63l0-***
- Tư duy tốt về hướng đối tượng. Không ràng buộc ở ngôn ngữ mà căn bản ở giải thuật và tư duy con người. - Thành thạo các ngôn ngữ C/C++, Java, Python, C#, Swift, PHP, React Native. - Lập trình trên thiết bị di động: Windows ... đọc thêm

Chào Nghĩa,

Mình có đọc bài Khởi Tạo Môi Trường Lập Trình Game Sử Dụng Thư Viện SDL của bạn. Mình không hiểu tạo ra một file .exe cùng cấp với file .sln là như thế nào. Bạn có thể chỉ mình được không?

Mình cám ơn bạn nhiều.

Chào bạn, trong bài viết mình có nhắc đến là tạo hai thức mục là Lib và Output.

Thư mục Lib mình chứa các thư viện liên kết tỉnh và thư viện liên kết tỉnh mình sẽ sử dụng trong chương trình ở đây là thư viện SDL.

Thư mục Output là thư mục để chứa các file output của chương trình như file thực thi (trong windows có đuôi mở rộng là .exe). Mặc định thì khi build chương trình thì Visual Studio sẽ tự tạo thư mục để chứa các file đó. Còn bây giờ mình muốn config lại để file thực thi khi build xong sẽ nằm trong thư mục Ouput do mình chỉ định.

Về vấn đề cùng cấp với .sln bạn có thể hình dung như sau:

> Project folder

----> Lib folder

----> Output folder

----> .sln files

----> Source folder