Đam mê lập trình, Game, giải thuật, Logic, AI. Thích tìm tòi, khám phá những công nghệ mới, nắm vững nền tảng và luôn tạo những thử thách mới cho chính bản thân để cố gắng vượt quá. ... đọc thêm

Anh có thể nào giải hộ em một số câu hỏi về môn Lập Trình Căn Bản được không ạ?