***yennghia1995(#)outlook.com
0l67-63l0-***
- Tư duy tốt về hướng đối tượng. Không ràng buộc ở ngôn ngữ mà căn bản ở giải thuật và tư duy con người. - Thành thạo các ngôn ngữ C/C++, Java, Python, C#, Swift, PHP, React Native. - Lập trình trên thiết bị di động: Windows ... đọc thêm

Hello a Nghĩa, em có đọc bài viết về sử dụng TinyXml cho project C++. Giả sử bây giờ em có hai file A.xml và B.xml. Có cấu trúc như sau: https://bugs.vn/6370

Câu hỏi là: Có cách nào để thêm nội dung của file B.xml vào sau 1 node trong file A.xml với performance tốt nhất không anh? Vì nếu duyệt từng node của file B.xml rồi add vào file A.xml nếu dữ liệu của B.xml lớn thì rất chậm. Thanks you.