***ng.nguyenhoangminh[email protected]
0935471***
Đam mê lập trình, Game, giải thuật, Logic, AI. Thích tìm tòi, khám phá những công nghệ mới, nắm vững nền tảng và luôn tạo những thử thách mới cho chính bản thân để cố gắng vượt quá. Luôn thúc đẩy để phát triển ... đọc thêm