Dương Thuận Phát
***
***
***
#
2952
Đó là điều để mọi người nghĩ rằng họ ghét máy tính. Nhưng những gì họ thật sự ghét là người lập trình tệ hại. Steve McConnell