Dương Vũ Trọng Nguyên
Cử nhân Kinh tế & Kỹ sư Khoa học máy tính
tiếng Việt, tiếng Anh
Việt Nam
facebook.com/dvtnguyen
***ẬT]
0989334***
#
499
TRAO ĐỔI
Chương trình C giống như một điệu nhảy nhanh trên sàn nhảy mới được bôi sáp của người mang theo dao cạo râu. Edward V Berard