Hiếu Nguyễn
Programmer
Tiếng Việt, Tiếng Anh
Việt Nam
stdio.vn/users//hieu-nguyen-5
***Gòn
_______***
#
5
Sơ Lược Về Bản Thân.
- Lập trình là một niềm vui và giải quyết những vấn đề khó khăn là một sở thích.
Kỹ năng làm việc
- Sử dụng thành thạo Visual Studio.
- Đã từng làm việc với Android Studio, Eclipse, Netbeans.
- Thành thạo công cụ quản lý source code: Git, SVN.
- Ngôn ngữ lập trình: C++, C#, Java, Javascript, HTML5, CSS, Python, Batch script.
- Thư viện đồ họa: Direct3D, OpenGL.
- Lập trình server: ASP.NET.
- Game Engine: Unity 4.x, 5.x và các Game Engine tự xây dựng.
- Nền tảng: Android, Windows Phone.
Sản phẩm
- Game Casual trên nền tảng Windows phone được xây dựng bằng Unity trong 24h.
- Module Animation giả lập Animation trong game Contra bằng C++.
- Website Quản Lý Cán Bộ Đoàn - Hội.
TRAO ĐỔI
Lập trình viên là người có bản chất lạc quan, họ cũng có con mắt tinh anh để nhìn những khuyết điểm. Một trí tưởng tượng quá khích cho các kịch bản thảm họa là một tài sản chuyên nghiệp, họ phải suy nghĩ qua mọi thứ mà có thể sai để rèn luyện tay nghề của họ. Edsger W. Dijkstra